Fremtidens Byer

BÆREKRAFTSCORE 9
RISIKO 6
AVKASTNING I ÅR 24.18 % 23.10.2020
ÅRLIG AVKASTNING - Gjennomsnittlig siste 5 år

Investeringsprofil

Porteføljen til Fremtidens byer inneholder selskaper som har sin primærvirksomhet innenfor transport, bygg, avfallshåndtering, vannforvaltning, byplanlegging, og datahåndtering- og tilkobling. Med dette investeringsalternativet investerer du bredt i selskapene som spiller en viktig rolle for å bygge infrastrukturen som trengs for gode, robuste byer som takler utfordringene urbanisering fører med seg. Fremtidens Byer passer for deg som er interessert i å investere i selskaper som løser utfordringene knyttet til urbanisering. Porteføljen har hovedvekt i Nord Amerika og Europa og er spredt på tvers av flere bransjer.

Fakta om fondet

ISINXL8000563030
Etablert12.06.2018
Kurs1572.69 NOK (23.10.2020)
AUM45518641.60  NOK (21.10.2020)
Forvaltningshonorar0.75 %
Løpende kostnader 2019N/A %
ReferanseindeksMSCI World NR USD

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet. Vi investerer mer i selskaper som er godt posisjonert for globale utfordringer og som bidrar med løsninger knyttet til FNs bærekraftsmål. 

Bærekraftskriterier

 • Følger Storebrandstandarden
 • Følger NBIMs utelukkelsesliste
 • Ekskluderer gambling
 • Ekskluderer alkohol
 • Ekskluderer våpen
 • Ekskluderer pornografi
 • Flere løsningsselskaper
 • Fossilfri
 • Optimert på høy bærekraftsscore
 • Optimert på lav karbon-intensitet
 • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
 • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Bærekraftscore

Fond

9

av 10

Indeks

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

Indeks

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

The house has a view – Short version

Sammen med noen av verdens mest innflytelsesrike meningsbærere, forteller Storebrand om hvorfor nettopp bærekraft er en naturlig del av selskapets DNA.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Lars Qvigstad Sørensen

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 12.06.2018


Sunniva Bratt Slette

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 12.06.2018

Historisk avkastning

Sist oppdatert: 22.10.2020

*Gjennomsnittlig årlig avkastning


Innhold

Sektorfordeling

 •   INDUSTRIALS 45.51  %
 •   TECHNOLOGY 17.94  %
 •   UTILITIES 14.76  %
 •   CONSUMER_CYCLICAL 6.85  %
 •   REAL_ESTATE 6.13  %
 •   BASIC_MATERIALS 5.21  %
 •   COMMUNICATION_SERVICES 3.59  %

Sist oppdatert: 30.09.2020

Landfordeling

 • USA: 54.03 %
 • FRA: 6.61 %
 • JPN: 6.07 %
 • GBR: 5.88 %
 • CHN: 5.09 %
 • SWE: 4.67 %
 • NLD: 4.11 %
 • DEU: 3.5 %
 • DNK: 2.64 %
 • SGP: 2.17 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 30.09.2020

Hovedfordeling

 • STOCK: 98.89 %
 • CASH: 1.11 %

Sist oppdatert: 30.09.2020

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?