Storebrand Fremtidens Byer A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE

9 av 10

RISIKO

6 av 7

AVKASTNING I ÅR 14.76 % 29.03.2023
SIDEN START (25.08.2021) -2.84 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Fremtidens Byer søker å investere i internasjonale selskaper som bidrar til FNs bærekraftsmål ved å løse sosiale og miljømessige utfordringer knyttet til urbanisering. Fondet gir eksponering mot selskaper som bidrar til god byplanlegging, sømløse transportsystemer, håndtering av vann, energieffektiv infrastruktur og grønne bygg som kan tilrettelegge for høy livskvalitet med lave utslipp. Fokuset på funksjonalitet og elektrifisering av transportsystemer skal gi innbyggere bedre reiseopplevelser og en høy luftkvalitet. Porteføljen investeres bredt på tvers av ulike bransjer og innenfor hele verdikjeden av identifiserte løsninger. Slike selskaper kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening og dertil høy risiko for kursendringer, og fondet vil derfor ha større risiko enn brede globale aksjefond.

Fakta om fondet

ISINNO0011030322
Etablert25.08.2021
Kurs955.24  NOK  (29.03.2023)
AUM179446907 NOK  (28.02.2023)
Aktiv andel : 99.07 % (31.12.2021)
Minimumsbeløp100 NOK
Forvaltningshonorar1.05 %
Løpende kostnader 20211.05 %
ReferanseindeksMSCI All Countries  (M1WD Index)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftskriterier

 • Følger Storebrandstandarden
 • Følger NBIMs utelukkelsesliste
 • Ekskluderer gambling
 • Ekskluderer alkohol
 • Ekskluderer våpen
 • Ekskluderer pornografi
 • Flere løsningsselskaper
 • Fossilfri
 • Optimert på høy bærekraftsscore
 • Optimert på lav karbon-intensitet
 • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
 • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Bærekraftscore

Fond

9

av 10

Indeks

6

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

8

Indeks

20

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Sunniva Bratt Slette

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 25.08.2021

Historisk avkastning

Periode Storebrand Fremtidens Byer A Referanseindeks
Hittil i år 14,76 % 11,45 %
Siste 12 mnd 13,34 % 7,62 %
Årlig avkastning siden fondets startdato (25.08.2021) * -2,84 % 2,81 %

Sist oppdatert: 29.03.2023

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Innhold

Investeringer

 • BYD CO LTD-H: 4.2 %
 • TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD 1: 4.03 %
 • SCHNEIDER ELECTRIC: 3.93 %
 • DAIKIN INDUSTRIES LTD COMMON STOCK JPY: 3.93 %
 • JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC: 3.92 %
 • ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC COMMON STOCK USD: 3.27 %
 • APTIV PLC: 3.21 %
 • Central Japan Railway Co: 3.11 %
 • OWENS CORNING: 3.06 %
 • LENNOX INT: 3 %
Vis alle

Sist oppdatert: 31.01.2023

Sektorfordeling

 •   INDUSTRIALS 71.17  %
 •   CONSUMER_CYCLICAL 14.55  %
 •   REAL_ESTATE 7.53  %
 •   TECHNOLOGY 3.93  %
 •   COMMUNICATION_SERVICES 2.81  %

Sist oppdatert: 31.01.2023

Landfordeling

 • USA: 46.15 %
 • JPN: 14.78 %
 • FRA: 8.77 %
 • CHN: 7.1 %
 • SWE: 4.71 %
 • NLD: 3.44 %
 • DEU: 2.44 %
 • ESP: 2.42 %
 • GBR: 2.07 %
 • CAN: 2.04 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 31.01.2023

Hovedfordeling

 • STOCK: 99.43 %
 • CASH: 0.57 %

Sist oppdatert: 31.01.2023

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?