Storebrand Indeks - Norden A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE

7 av 10

RISIKO

6 av 7

AVKASTNING I ÅR 12.94 % 15.05.2024
SIDEN START (15.04.2021) 10.14 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Indeks - Norden er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det nordiske aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks, VINX Benchmark Cap Net. Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, hvor vi blant annet avstår fra å investere i selskaper som bryter med internasjonale lover og regler, menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon, alvorlig klima– og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klasebomber og kjernevåpen), produksjon av tobakk og selskaper med lav bærekraftsrating. Forventet relativ volatilitet skal være lavest mulig, og derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.

Fakta om fondet

ISINNO0010947146
Etablert15.04.2021
Kurs1343.93  NOK  (16.05.2024)
AUM4882265757 NOK  (30.04.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Minimumsbeløp100 NOK
Løpende kostnader0.2 % 
ReferanseindeksVINX Nordic Benchmark  (VINX Nordic Benchmark)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftscore

Fond

7

av 10

Indeks

7

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

5

Indeks

5

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Geir Magne Bøe

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 15.04.2021

Historisk avkastning

Periode Storebrand Indeks - Norden A Referanseindeks
Hittil i år 12,94 % 13,18 %
Siste 12 mnd 15,24 % 15,68 %
Siste 3 år * 10,36 % 10,82 %
Årlig avkastning siden fondets startdato (15.04.2021) * 10,14 % 10,64 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2021 2022 2023 2024
Avkastning 14,71 % -13,59 % 20,32 % 12,94 %
Indeks 14,86 % -12,94 % 20,69 % 12,93 %

Sist oppdatert: 15.05.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Innhold

Investeringer

 • Novo Nordisk A/S: 9,83 %
 • Atlas Copco: 5,17 %
 • Investor: 4,32 %
 • Volvo AB: 3,34 %
 • Nordea Bank Abp: 2,96 %
 • Vestas Wind Systems A/S: 2,08 %
 • Equinor ASA: 1,95 %
 • Assa Abloy: 1,92 %
 • DSV A/S: 1,87 %
 • AstraZeneca PLC: 1,78 %
Vis alle

Sist oppdatert: 30.04.2024

Sektorfordeling

 •   Industrials 30,56  %
 •   Financials 18,99  %
 •   Health Care 15,54  %
 •   Materials 7,50  %
 •   Information Technology 5,89  %
 •   Consumer Discretionary 5,52  %
 •   Consumer Staples 4,94  %
 •   Energy 3,97  %
 •   Communication Services 2,71  %
 •   Real Estate 2,44  %
 •   Utilities 1,33  %
 •   Cash 0,57  %
 •   Unclassified 0,04  %

Sist oppdatert: 30.04.2024

Landfordeling

 • SWE: 45,85 %
 • DNK: 26,18 %
 • FIN: 14,22 %
 • NOR: 8,81 %
 • GBR: 2,06 %
 • CHE: 1,37 %
 • Cash: 0,57 %
 • BRA: 0,36 %
 • FRO: 0,26 %
 • MLT: 0,19 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 30.04.2024

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?