Storebrand Nordic High Yield A

RENTEFOND
BÆREKRAFTSCORE

7 av 10

RISIKO

4 av 7

AVKASTNING I ÅR 3.37 % 11.04.2024
SIDEN START (04.06.2020) 8.33 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Nordic High Yield er aktivt forvaltet og investerer hovedsakelig i rentepapirer (lån) med høy risiko, såkalte high yield obligasjoner. Fokus vil være nordiske utstedelser innenfor BB og B segmentene, men forvalter har store frihetsgrader knyttet til kredittkvalitet, geografi og forfallstid. Verdiveiet kredittkvalitet for fondet som helhet skal være på B+ eller bedre. Omsetning av høyrentepapirer er vesentlig mindre likvid enn omsetning av rentepapirer med høyere kredittkvalitet (investment grade). Ved fravær av offisielle kredittratinger, legges forvaltningsselskapets kredittvurdering til grunn. Fondet kan også investere i ansvarlige lån og fondsobligasjoner, som også har generelt høyere risiko enn andre obligasjoner. For å redusere risiko fordeles investeringene på mange utstedere. Investeringer i annen denominering enn norske kroner vil normalt valutasikres. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser.

Fakta om fondet

ISINNO0010876451
Etablert04.06.2020
Kurs1122.81  NOK  (11.04.2024)
AUM2757672388 NOK  (31.03.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Minimumsbeløp100 NOK
Løpende kostnader0.75 % 
Referanseindeks3/4 høyrente, 1/4 stat  (3/4 NBP High Yield NOK Hdg, 1/4 NOGOVD1)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftscore

Fond

7

av 10

Indeks

9

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

40

Indeks

66

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Per Inge B. Heggem

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 04.06.2020


Ola Bjerkestrand Mo

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 04.06.2020

Historisk avkastning

Periode Storebrand Nordic High Yield A Referanseindeks
Hittil i år 3,37 % 3,47 %
Siste 12 mnd 11,64 % 10,00 %
Siste 3 år * 6,85 % 6,56 %
Årlig avkastning siden fondets startdato (04.06.2020) * 8,33 % 8,16 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2020 2021 2022 2023 2024
Avkastning 8,19 % 7,15 % 2,15 % 11,23 % 3,37 %
Indeks 8,42 % 6,75 % 4,00 % 8,65 % 3,43 %

Sist oppdatert: 11.04.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Innhold

Investeringer

 • JP Morgan Chase Bank NA, Luxembourg: 7,38 %
 • SFL Corp Ltd: 3,57 %
 • Altera Shuttle Tankers LLC: 3,48 %
 • Skill BidCo ApS: 3,22 %
 • Wallenius Wilhelmsen ASA: 3,14 %
 • DFDS A/S: 2,59 %
 • Axactor SE: 2,56 %
 • Seapeak LLC: 2,56 %
 • B2 Impact ASA: 2,39 %
 • Norwegian Energy Company ASA: 2,39 %
Vis alle

Sist oppdatert: 31.03.2024

Sektorfordeling

 •   Utlandet 46,04  %
 •   Private aksjeselskaper mv. 37,53  %
 •   Kredittforetak 7,05  %
 •   Banker 3,90  %
 •   Cash 3,21  %
 •   Statlig eide aksjeselskaper mv. 1,59  %
 •   Investeringsselskaper og aktive eierfond 0,91  %
 •   Unclassified -0,24  %

Sist oppdatert: 31.03.2024

Landfordeling

 • NOR: 56,52 %
 • SWE: 14,47 %
 • DNK: 8,79 %
 • BMU: 5,71 %
 • USA: 5,23 %
 • Cash: 3,21 %
 • GBR: 2,92 %
 • DEU: 1,82 %
 • CHN: 1,05 %
 • NLD: 0,52 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 31.03.2024

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?