Storebrand Global ESG Plus Valutasikret A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE

8 av 10

RISIKO

6 av 7

AVKASTNING I ÅR 10.39 % 22.05.2024
SIDEN START (26.05.2020) 12.23 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Fondet investerer i underfondet Storebrand Global ESG Plus som forvaltes systematisk og søker å gjenskape referanseindeksens avkastning og risiko, så nært som mulig, samtidig som selskaper innen fossilt brensel ekskluderes og et sterkt bærekraftsfokus anvendes. Et sterkt bærekraftsfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating, og unngå de med lav rating. Fondet retter seg mot selskaper med lavt karbonavtrykk og investerer også opptil 10 prosent av fondets midler i selskaper tilpasset FNs bærekraftsmål og som er relatert til ren energi, energieffektivitet, resirkulering og lav-karbon transport.

Fakta om fondet

ISINNO0010876394
Etablert26.05.2020
Kurs1585.13  NOK  (22.05.2024)
AUM835434458 NOK  (30.04.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Minimumsbeløp100 NOK
Løpende kostnader0.45 % 
ReferanseindeksMSCI World NOK hdg  (MSCI World NOK hdg)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftscore

Fond

8

av 10

Indeks

6

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

4

Indeks

10

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Henrik Wold Nilsen

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 26.05.2020

Historisk avkastning

Periode Storebrand Global ESG Plus Valutasikret A Referanseindeks
Hittil i år 10,39 % 11,42 %
Siste 12 mnd 20,65 % 22,82 %
Siste 3 år * 5,44 % 7,60 %
Årlig avkastning siden fondets startdato (26.05.2020) * 12,23 % 13,96 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2020 2021 2022 2023 2024
Avkastning 23,14 % 22,73 % -21,10 % 20,42 % 10,39 %
Indeks 22,61 % 23,91 % -17,97 % 21,34 % 11,42 %

Sist oppdatert: 22.05.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Innhold

Investeringer

 • Storebrand Global ESG Plus: 100,14 %
 • JP Morgan Chase Bank NA, Luxembourg: 0,92 %
 • Nordea Bank Finland Abp: 0,04 %
 • Verdi ikke oppgitt: 0,00 %
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB: -1,10 %

Sist oppdatert: 30.04.2024

Investeringer som vises med 0 % utgjør mindre enn 0,05 % av fondet.

Sektorfordeling

 •   Fund 100,14  %
 •   Cash 0,92  %
 •   Unclassified -1,06  %

Sist oppdatert: 30.04.2024

Landfordeling

 • NOR: 100,14 %
 • Cash: 0,92 %
 • Unclassified: -1,06 %

Sist oppdatert: 30.04.2024

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?