Storebrand Norge Fossilfri A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE

8 av 10

RISIKO

6 av 7

AVKASTNING I ÅR -17.49 % 29.11.2022
SIDEN START (27.04.2017) 8.46 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Norge Fossilfri (tidligere Storebrand Norge Pluss) har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i aksjer på notert på Oslo Børs. Fondet er stilnøytralt og har en diversifisert sektorsammensetning, men utelukker investeringer i energisektoren. Fondet avstår dermed fra å investere i selskaper som har sin hovedvirksomhet knyttet til olje– og gassutvinning og annen relatert virksomhet. Fondet er UCITS.

Fakta om fondet

ISINNO0010788284
Etablert27.04.2017
Kurs1574.92  NOK  (29.11.2022)
AUM1462735541 NOK  (31.10.2022)
Aktiv andel : 33.34 % (31.12.2021)
Minimumsbeløp100 NOK
Forvaltningshonorar1.5 %
Løpende kostnader 20211.5 %
ReferanseindeksOslo Børs Fondsindeks  (.OSEFX)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftskriterier

 • Følger Storebrandstandarden
 • Følger NBIMs utelukkelsesliste
 • Ekskluderer gambling
 • Ekskluderer alkohol
 • Ekskluderer våpen
 • Ekskluderer pornografi
 • Flere løsningsselskaper
 • Fossilfri
 • Optimert på høy bærekraftsscore
 • Optimert på lav karbon-intensitet
 • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
 • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Bærekraftscore

Fond

8

av 10

Indeks

7

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

28

Indeks

39

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Alf Inge Gjerde

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 27.04.2017

Historisk avkastning

Periode Storebrand Norge Fossilfri A Referanseindeks
Hittil i år -17,49 % -5,57 %
Siste 12 mnd -16,98 % -4,72 %
Siste 3 år * 6,47 % 8,22 %
Siste 5 år * 7,71 % 7,94 %
Siden start (27.04.2017) * 8,46 % 9,09 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Avkastning 11,07 % 0,26 % 21,15 % 31,19 % 7,83 % -17,69 %
Indeks 13,64 % -2,20 % 19,20 % 7,33 % 21,14 % -6,33 %

Sist oppdatert: 29.11.2022

*Gjennomsnittlig årlig avkastning

Innhold

Investeringer

 • DNB Bank ASA: 9.48 %
 • Telenor: 6.35 %
 • YARA INTERNATIONAL NOK1.70: 3.99 %
 • Orkla ASA: 3.93 %
 • STOREBRAND ASA COMMON STOCK NOK 5: 3.82 %
 • GJENSIDIGE FORSIKRING ASA COMMON STOCK NOK 2: 3.49 %
 • EUROPRIS ASA COMMON STOCK NOK 1: 3.42 %
 • Mowi ASA: 3.23 %
 • Tomra Systems: 3.19 %
 • BORREGAARD ASA COMMON STOCK NOK 1: 2.97 %
Vis alle

Sist oppdatert: 31.10.2022

Sektorfordeling

 •   FINANCIAL_SERVICES 21.93  %
 •   CONSUMER_DEFENSIVE 20.8  %
 •   BASIC_MATERIALS 15.23  %
 •   INDUSTRIALS 13.98  %
 •   COMMUNICATION_SERVICES 12.25  %
 •   TECHNOLOGY 7.95  %
 •   UTILITIES 3.93  %
 •   CONSUMER_CYCLICAL 2.63  %
 •   REAL_ESTATE 0.74  %
 •   ENERGY 0.55  %

Sist oppdatert: 31.10.2022

Landfordeling

 • NOR: 98.35 %
 • DNK: 0.95 %
 • CAN: 0.48 %
 • ISL: 0.21 %

Sist oppdatert: 31.10.2022

Hovedfordeling

 • STOCK: 92.52 %
 • CASH: 7.48 %

Sist oppdatert: 31.10.2022

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?