Storebrand Norge Fossilfri A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE

8 av 10

RISIKO

6 av 7

AVKASTNING I ÅR 9.49 % 21.05.2024
SIDEN START (27.04.2017) 9.35 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Norge Fossilfri er et fossilfritt aksjefond har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i aksjer på notert på Oslo Børs. Fondet er stilnøytralt og inneholder normalt 40-60 selskaper. Fondet avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn fem prosent fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Fondets investeringer er basert på en grundig fundamentalanalyse, som blant annet innebærer vurdering av nøkkeltall, selskapets virksomhet, ledelse, framtidsutsikter og markedsposisjon.

Fakta om fondet

ISINNO0010788284
Etablert27.04.2017
Kurs1881.97  NOK  (21.05.2024)
AUM2378139268 NOK  (30.04.2024)
Aktiv andel : 33.34 % (31.12.2021)
SFDR kategori: Artikkel 8
Minimumsbeløp100 NOK
Løpende kostnader1.5 % 
ReferanseindeksOslo Børs Fondsindeks  (.OSEFX)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftscore

Fond

8

av 10

Indeks

7

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

18

Indeks

21

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Karin Busch

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.02.2023


Alf Inge Gjerde

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 27.04.2017

Historisk avkastning

Periode Storebrand Norge Fossilfri A Referanseindeks
Hittil i år 9,49 % 10,66 %
Siste 12 mnd 12,67 % 16,64 %
Siste 3 år * 0,84 % 7,33 %
Siste 5 år * 8,42 % 9,51 %
Årlig avkastning siden fondets startdato (27.04.2017) * 9,35 % 10,06 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Avkastning 11,07 % 0,26 % 21,15 % 31,19 % 7,83 % -17,01 % 8,51 % 9,49 %
Indeks 13,64 % -2,20 % 19,20 % 7,33 % 21,14 % -7,09 % 11,19 % 10,66 %

Sist oppdatert: 21.05.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Innhold

Investeringer

 • DNB Bank ASA: 8,39 %
 • Telenor ASA: 7,05 %
 • Mowi ASA: 5,96 %
 • Schibsted ASA: 5,66 %
 • SalMar ASA: 4,50 %
 • Verdi ikke oppgitt: 4,01 %
 • Storebrand ASA: 3,72 %
 • Orkla ASA: 3,55 %
 • JP Morgan Chase Bank NA, Luxembourg: 3,39 %
 • Borregaard ASA: 3,20 %
Vis alle

Sist oppdatert: 30.04.2024

Sektorfordeling

 •   Consumer Staples 20,78  %
 •   Financials 18,75  %
 •   Industrials 18,24  %
 •   Communication Services 12,72  %
 •   Materials 10,54  %
 •   Cash 7,40  %
 •   Consumer Discretionary 3,73  %
 •   Information Technology 3,52  %
 •   Utilities 3,50  %
 •   Real Estate 0,68  %
 •   Health Care 0,15  %

Sist oppdatert: 30.04.2024

Landfordeling

 • NOR: 82,24 %
 • Cash: 7,40 %
 • FRO: 3,11 %
 • BRA: 2,22 %
 • ZAF: 2,04 %
 • DNK: 1,53 %
 • SWE: 0,94 %
 • NLD: 0,52 %

Sist oppdatert: 30.04.2024

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?