Storebrand Global Solutions A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE

9 av 10

RISIKO

6 av 7

AVKASTNING I ÅR 11.27 % 11.07.2024
SIDEN START (01.10.2012) 15.59 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Global Solutions er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til klimakrisen. Fondet er underlagt tilleggskriterier ut over Storebrands standard som innebærer at fondet avstår fra å investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra: fossilt drivstoff, våpen/krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, pornografi eller selskap med store fossilkilder. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.

Fakta om fondet

ISINNO0010657273
Etablert01.10.2012
Kurs5512.44  NOK  (11.07.2024)
AUM10718650826 NOK  (30.06.2024)
Aktiv andel : 95,61 % (30.06.2024)
SFDR kategori: Artikkel 9
Minimumsbeløp100 NOK
Løpende kostnader0.75 % 
ReferanseindeksMSCI All Countries  (M1WD Index)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftscore

Fond

9

av 10

Indeks

6

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

6

Indeks

14

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Philip Ripman

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.06.2015

Historisk avkastning

Periode Storebrand Global Solutions A Referanseindeks
Hittil i år 11,27 % 20,56 %
Siste 12 mnd 14,35 % 26,84 %
Siste 3 år * 7,39 % 13,78 %
Siste 5 år * 14,56 % 16,19 %
Siste 10 år * 14,30 % 14,90 %
Årlig avkastning siden fondets startdato (01.10.2012) * 15,59 % 16,03 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Avkastning 22,72 % -4,41 % 26,01 % 32,24 % 11,79 % -10,81 % 22,51 % 11,27 %
Indeks 17,80 % -4,09 % 28,46 % 13,27 % 22,09 % -8,80 % 25,98 % 20,56 %

Sist oppdatert: 11.07.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Innhold

Investeringer

 • Palo Alto Networks Inc: 4,39 %
 • Crowdstrike Holdings Inc: 4,23 %
 • American Tower Corp: 4,12 %
 • Visa Inc: 3,92 %
 • Autodesk Inc: 3,30 %
 • Cadence Design Systems Inc: 3,15 %
 • Bharti Airtel Ltd: 2,23 %
 • BYD Co Ltd: 2,18 %
 • Valmont Industries Inc: 2,16 %
 • Unilever Plc: 2,10 %
Vis alle

Sist oppdatert: 30.06.2024

Sektorfordeling

 •   Information Technology 29,30  %
 •   Industrials 27,16  %
 •   Financials 8,03  %
 •   Materials 7,69  %
 •   Health Care 7,42  %
 •   Communication Services 5,75  %
 •   Consumer Discretionary 5,63  %
 •   Real Estate 4,12  %
 •   Utilities 2,39  %
 •   Consumer Staples 2,10  %
 •   Cash 0,40  %
 •   Unclassified 0,00  %

Sist oppdatert: 30.06.2024

Landfordeling

 • USA: 58,81 %
 • CHN: 4,22 %
 • JPN: 4,00 %
 • GBR: 3,27 %
 • DNK: 2,75 %
 • ZAF: 2,66 %
 • CHE: 2,43 %
 • IND: 2,23 %
 • ITA: 2,05 %
 • BRA: 2,03 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 30.06.2024

Land som vises med 0 % utgjør mindre enn 0,05 % av fondet.

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?