Storebrand Indeks - Nye Markeder A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE

6 av 10

RISIKO

5 av 7

AVKASTNING I ÅR 14.27 % 22.05.2024
SIDEN START (17.06.2011) 7.21 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Indeks – Nye Markeder er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som fremvoksende aksjemarkeder, målt ved fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på børser i fremvoksende markeder. Investeringene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Dette betyr at fondet vil oppnå omtrent samme avkastning og risiko som referanseindeksen. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Selskaper som bryter med disse prinsippene blir ekskludert. Forventet relativ volatilitet skal være lavest mulig, og derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.

Fakta om fondet

ISINNO0010611130
Etablert17.06.2011
Kurs2475.24  NOK  (22.05.2024)
AUM3617330613 NOK  (30.04.2024)
Aktiv andel : 19.76 % (31.01.2021)
SFDR kategori: Artikkel 8
Minimumsbeløp100 NOK
Løpende kostnader0.4 % 
ReferanseindeksMSCI Emerging Markets  (NDUEEGF Index)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftscore

Fond

6

av 10

Indeks

5

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

21

Indeks

40

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Lars Qvigstad Sørensen

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.03.2017

Historisk avkastning

Periode Storebrand Indeks - Nye Markeder A Referanseindeks
Hittil i år 14,27 % 13,61 %
Siste 12 mnd 14,87 % 12,26 %
Siste 3 år * 5,35 % 4,34 %
Siste 5 år * 9,29 % 8,72 %
Siste 10 år * 9,05 % 9,19 %
Årlig avkastning siden fondets startdato (17.06.2011) * 7,21 % -
Årlig avkastning siden oppstart av referanseindeks (17.06.2011) ** - 7,71 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Avkastning 29,25 % -10,40 % 20,03 % 14,81 % -0,63 % -9,89 % 16,02 % 14,27 %
Indeks 30,45 % -9,50 % 20,15 % 15,27 % 0,34 % -10,73 % 13,23 % 13,51 %

Sist oppdatert: 22.05.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Innhold

Investeringer

 • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd: 8,39 %
 • Samsung Electronics Co Ltd: 4,36 %
 • Tencent Holdings Ltd: 4,18 %
 • Alibaba Group Holding Ltd: 2,26 %
 • Reliance Industries Ltd: 1,58 %
 • Petroleo Brasileiro SA: 1,22 %
 • ICICI Bank Ltd: 1,10 %
 • PDD Holdings Inc: 1,08 %
 • China Construction Bank Corp: 1,02 %
 • Meituan: 0,96 %
Vis alle

Sist oppdatert: 30.04.2024

Sektorfordeling

 •   Information Technology 23,43  %
 •   Financials 19,11  %
 •   Consumer Discretionary 13,74  %
 •   Communication Services 10,22  %
 •   Industrials 8,14  %
 •   Consumer Staples 6,92  %
 •   Materials 6,12  %
 •   Energy 4,87  %
 •   Health Care 3,90  %
 •   Utilities 2,51  %
 •   Real Estate 0,66  %
 •   Cash 0,37  %
 •   Unclassified 0,00  %
 •   Utlandet 0,00  %

Sist oppdatert: 30.04.2024

Landfordeling

 • CHN: 23,91 %
 • IND: 19,75 %
 • TWN: 19,30 %
 • KOR: 12,40 %
 • BRA: 5,68 %
 • MYS: 3,30 %
 • ZAF: 2,70 %
 • MEX: 2,65 %
 • IDN: 2,47 %
 • THA: 1,43 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 30.04.2024

Land som vises med 0 % utgjør mindre enn 0,05 % av fondet.

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?