Storebrand Vekst A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE

7 av 10

RISIKO

6 av 7

AVKASTNING I ÅR -17.00 % 29.11.2022
SIDEN START (10.09.1992) 12.81 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Vekst er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet vil normalt inneholde 30-40 små, mellomstore og store vekstselskaper. Slike selskaper kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening og dertil høy risiko for kursendringer. En stor del av fondets investeringer kan ha lav omsettelighet, noe som kan gi økt risiko for kursfall, særlig i perioder med store innløsninger. Fondets investeringer er basert på en grundig fundamentalanalyse, som blant annet innebærer vurdering av nøkkeltall, selskapets virksomhet, ledelse, framtidsutsikter og markedsposisjon. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Fakta om fondet

ISINNO0008000841
Etablert10.09.1992
Kurs345647.36  NOK  (29.11.2022)
AUM512328599 NOK  (31.10.2022)
Aktiv andel : 76.58 % (31.12.2021)
Minimumsbeløp100 NOK
Forvaltningshonorar1.5 %
Løpende kostnader 20211.5 %
ReferanseindeksOslo Børs Hovedindeks  (.OSEBX)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftskriterier

 • Følger Storebrandstandarden
 • Følger NBIMs utelukkelsesliste
 • Ekskluderer gambling
 • Ekskluderer alkohol
 • Ekskluderer våpen
 • Ekskluderer pornografi
 • Flere løsningsselskaper
 • Fossilfri
 • Optimert på høy bærekraftsscore
 • Optimert på lav karbon-intensitet
 • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
 • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Bærekraftscore

Fond

7

av 10

Indeks

6

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

17

Indeks

37

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Alf Inge Gjerde

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.07.2021

Historisk avkastning

Periode Storebrand Vekst A Referanseindeks
Hittil i år -17,00 % 1,33 %
Siste 12 mnd -19,83 % 2,45 %
Siste 3 år * 3,77 % 10,48 %
Siste 5 år * 8,30 % 8,83 %
Siste 10 år * 11,70 % 10,67 %
Siden start (10.09.1992) * 12,81 % 9,95 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Avkastning 18,77 % 24,14 % -3,73 % 1,39 % 36,35 % 23,95 % 0,84 % -17,00 %
Indeks 5,94 % 12,06 % 19,09 % -1,84 % 16,51 % 4,56 % 23,35 % -0,04 %

Sist oppdatert: 29.11.2022

*Gjennomsnittlig årlig avkastning

Innhold

Investeringer

 • Subsea 7 S.A.: 9.56 %
 • AKER BP ASA COMMON STOCK NOK 1: 9.49 %
 • Panoro Energy ASA: 5.87 %
 • Kongsberg Gruppen: 4.67 %
 • Bakkafrost P/F: 4.12 %
 • Novelda AS: 3.99 %
 • DNO International ASA: 3.87 %
 • Schibsted A: 3.66 %
 • Self Storage Group ASA: 2.93 %
 • ADEVINTA ASA RG: 2.84 %
Vis alle

Sist oppdatert: 31.10.2022

Sektorfordeling

 •   ENERGY 35.34  %
 •   TECHNOLOGY 19.46  %
 •   INDUSTRIALS 15.96  %
 •   CONSUMER_DEFENSIVE 9.18  %
 •   COMMUNICATION_SERVICES 8.36  %
 •   HEALTHCARE 3.83  %
 •   UTILITIES 3.63  %
 •   CONSUMER_CYCLICAL 2.31  %
 •   FINANCIAL_SERVICES 1.29  %
 •   BASIC_MATERIALS 0.64  %

Sist oppdatert: 31.10.2022

Landfordeling

 • NOR: 72.69 %
 • GBR: 17.3 %
 • USA: 9.37 %
 • CAN: 0.64 %

Sist oppdatert: 31.10.2022

Hovedfordeling

 • STOCK: 93.16 %
 • CASH: 6.84 %

Sist oppdatert: 31.10.2022

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?