I samarbeid med
Illustrasjonsfoto: far og sønn sitter på kjøkkenbenken.

Personforsikring

Danske Bank samarbeider med Storebrand om personforsikringer:

  • barneforsikring
  • livsforsikring
  • kritisk sykdom-forsikring
  • uføreforsikring

Sikre deg og dine

Vurder om du har de personforsikringene du trenger. Forsikring er nødvendig når den økonomiske belastningen av en hendelse blir større enn du kan leve godt med.

Barneforsikring

Allerede når barnet har blitt tre måneder, kan du kjøpe en barneforsikring du kan beholde helt til «barnet» fyller 26 år.

Forsikringen kritisk sykdom

Forsikring som raskt gir en skattefri engangsutbetaling hvis du får en av de definerte sykdommene. Du trenger ikke tenke så mye på penger, men kan konsentrere deg om å bli frisk.

Livsforsikring

En livsforsikring som gir utbetaling til de etterlatte. Du bestemmer selv forsikringssummen, hvem du velger som begunstiget, og om du ønsker tillegg for barn under 18 år.

Uføreforsikring

Forsikringen gir deg månedlige utbetalinger hvis du blir arbeidsufør – uansett årsak – og bidrar til at du kan opprettholde en levestandard mer lik den du er vant til.

Smart pensjon

I tjenesten Smart pensjon får du oversikt og kontroll over dine pensjonsavtaler, og du kan enkelt beregne din fremtidig pensjon.