Aasmund Hveding, salgsdirektør i Storebrand.
Foto: Anita Arntzen

5 ting du bør vite om fastrenteinnskudd

Trygghet, forutsigbarhet og ekstra god sparerente. Fastrentekonto kan være et godt alternativ for sparepengene dine, sier salgsdirektør Aasmund Hveding i Storebrand Bank.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 01.11.2023

Renten har steget kraftig de siste par årene. Boliglånet er blitt dyrere, men du får også høyere rente på sparepengene dine.

Med andre ord er det mer lønnsomt å spare i bank enn på lenge. Sist renten var så høy, var helt tilbake i 2008.

Binder du samtidig sparepengene dine i en fastrentekonto, kan du dessuten få en ekstra god rente.


Er fastrenteinnskudd noe for deg?


1. Slik fungerer fastrenteinnskudd

Fastrenteinnskudd er pengene du har på en fastrentekonto. En fastrentekonto er en bankkonto der du binder sparepengene og renten et gitt antall måneder.

Pengene dine blir låst, noe som i utgangspunktet betyr at du ikke kan ta ut pengene før den avtalte perioden er over.

Til gjengjeld får du:

2. Bedre rente

Ved å binde pengene dine og renten får du bedre rente sammenlignet med de aller fleste andre sparekontoer.

Hos Storebrand får du 5 prosent rente hvis du binder innskuddet ditt i seks måneder

I tillegg til god avkastning på pengene, er fastrenteinnskudd:

3. Trygt og forutsigbart

Hvis du ikke skal bruke pengene dine den neste tiden, er det trygt og godt å sette pengene dine inn på en fastrentekonto.

Du får i tillegg forutsigbarhet ved at renten er garantert i bindingstiden – helt uavhengig av om renten går opp eller ned ellers i markedet. Du vet dermed hva du får i avkastning på sparepengene dine.

Etter at spareperioden er over, overføres pengene dine til en plasseringskonto med lavere rente, der du kan ta dem ut når du vil. Hvis du vil fortsette sparingen, og binde deg for en ny periode, oppretter du en ny fastrentekonto som du overfører pengene til.

4. Mulig å ta ut pengene før tiden

I utgangspunktet er sparepengene dine fryst i bindingstiden, men ønsker du likevel å ta ut pengene, er det fortsatt mulig. Du må da betale et gebyr på 1000 kroner, i tillegg til én prosent av beløpet du tar ut.

Skal du ta ut pengene dine, må du ta kontakt med Storebrands kundesenter.

5. Ingen minstebeløp

I motsetning til for eksempel fondssparing er det ingen minstebeløp for å starte en fastrentekonto i Storebrand Bank. Maks sparebeløp er 10 millioner kroner per husholdning.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?