Personvernerklæring – Mine penger  

Vi tar personvern på alvor. Her kan du lese om hvilke personopplysninger som behandles i Mine penger-appen, og hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine. Du finner også informasjon om hvilke rettigheter du har.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger.

Storebrand Livsforsikring AS v/adm. dir. er behandlingsansvarlig for opplysninger om din pensjon og dine spareforsikringsprodukter.

Storebrand Bank ASA v/adm. dir. er behandlingsansvarlig for opplysninger om dine innskudd og lån.

Storebrand Asset Management AS v/adm. dir. er behandlingsansvarlig for opplysninger om dine fond og aksjesparekonto.

SKAGEN AS v/adm. dir. er behandlingsansvarlig for opplysninger om dine fond.

Storebrand Forsikring AS v/adm. dir. er behandlingsansvarlig for dine forsikringsprodukter.

Innsamling og bruk av personopplysninger

Når du laster ned Appen og legger inn profilen din, samtykker du til at personopplysningene kan brukes.

Personopplysninger som blir registrert gjennom din bruk av Appen innhentes av Storebrand Livsforsikring AS fra ulike selskaper i Storebrandkonsernet. Personopplysninger vil også innhentes fra Norsk Pensjon dersom du har avgitt eget samtykke til dette. Personopplysningene vil kunne benyttes av ulike selskaper i Storebrandkonsernet som har behov for opplysningene for å utføre tjenester du benytter deg av i Appen.

I Appen samler vi inn og bruker personopplysninger til ulike formål og med ulike behandlingsgrunnlag. I det følgende får du en oversikt.

Kundeadministrasjon og gjennomføring av produkt- og tjenesteavtaler i appen

Vi samler inn, kontrollerer og behandler personopplysninger for å tilby deg de tjenestene du ønsker å bruke i Appen. Når du bruker Appen, behandler vi personopplysningene dine for å dokumentere, administrere og gjennomføre oppgaver, slik at vi kan levere avtalte tjenester.

Gjennom å bruke Appen, får du tilgang til informasjon, funksjoner og tjenester knyttet til et eller flere av dine kundeforhold i Storebrand-konsernets selskaper:

 • Få oversikt over dine kundeforhold, sparing, produkter og tjenester i Storebrand-konsernet
 • Få oversikt over din pensjonssparing i selskapet tilknyttet Norsk Pensjon
 • Få prognose av fremtidige pensjonsutbetalinger
 • Få informasjon om tjenestepensjonsordning gjennom arbeidsgiver
 • Følge utviklingen i dine produkter og tjenester
 • Administrere dine produkter og tjenester
 • Kjøp, salg og endring av dine produkter og tjenester
 • Opprette, endre og slette sparemål
 • Motta informasjon om Storebrands produkter og tjenester som er aktuelle for deg
 • Simulere sparemetoder
 • Bruk av Appen er strengt personlig. Den skal kun brukes til sitt tiltenkte formål.

Behandlingsgrunnlaget for dette er vilkårene som du godkjente da du tok Appen i bruk. Dette er en avtale som gjelder så lenge du bruker Appen.

Utvikle nye og eksisterende tjenester

Vi behandler personopplysninger for å identifisere etterspørsel etter nye produkter og tjenester, og for å forbedre eksisterende produkter og tjenester.

Behandlingsgrunnlaget for dette er Storebrands berettigede interesse i å utvikle selskapenes produkter og tjenester.

Markedsføring

Når du tar i bruk Appen får du informasjon om produkter og tjenester som Storebrand tilbyr i denne kanalen.

Vi behandler personopplysninger for å kunne markedsføre, bygge personprofiler og gjennomføre produkt- og kundeanalyser. Vi gjør dette for å kunne tilby deg mest mulig relevante og tilpassede tjenester og tilbud. Vi bruker personopplysninger for å kunne gi deg informasjon, rådgivning og markedsføre våre produkter og tjenester. For at budskapene våre skal være relevante for deg, benytter vi oss av profilering og segmentering.

Statistikk, analyse, modellering og risikoklassifisering

Vi analyserer og bruker personopplysninger for å få innsikt som blant annet benyttes for å vurdere risiko, sette korrekte priser og tariffer, og for å avgjøre behovet for å utvikle nye eller eksisterende produkter og tjenester.

Behandlingsgrunnlaget for dette kan både være rettslige forpliktelser som følger av virksomhetslovgivningen, og Storebrands berettigede interesse i å bruke personopplysninger for å få innsikt som er nødvendig for å styre virksomheten.

Oppfylle rettslige forpliktelser

Vi må behandle personopplysninger for å oppfylle forpliktelsene våre i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger.

Behandlingsgrunnlaget for dette er å oppfylle de rettslige forpliktelsene en virksomhet som vår har.

Forebygge og utrede straffbare forhold mot virksomheten

Vi behandler personopplysninger for å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger mot Storebrand.

Behandlingsgrunnlaget for dette kan både være oppfyllelse av en rettslig forpliktelse og Storebrands berettigede interesse i å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger mot et av selskapene våre.

IT-sikkerhet

Det er nødvendig for Storebrand å behandle personopplysninger for å sikre dine og våre verdier. Dette gjør vi f.eks. gjennom tilgangsstyring, logging på servere og systemer og drift av infrastruktur.

Behandlingsgrunnlaget for dette kan være både avtaleforpliktelser, oppfyllelse av rettslig forpliktelse og Storebrands berettigede interesse i å ivareta dine og våre verdier.

Vi fraråder bruk av mobile enheter som er jailbreaked/rooted samt nedlasting av Appen fra andre kilder enn offisiell App Store til Apple og Google. Dette utgjør en sikkerhetsrisiko ved at sikkerhetsrestriksjoner i operativsystemet er fjernet.

Les mer om Storebrands til enhver tid gjeldende sikkerhetsråd

Klagebehandling, regresskrav og rettslige prosesser

Vi behandler personopplysninger for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav, f.eks. i forbindelse med behandling av klager, regresskrav og rettslige prosesser.

Behandlingsgrunnlaget for dette er Storebrands berettigede interesse i å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav. For å ivareta dette formålet, kan vi også behandle særlige kategorier av personopplysninger uten samtykke.

Vi har gruppert personopplysningene vi behandler i følgende kategorier:

 • Identifikasjonsinformasjon, som f.eks. fødselsnummer, andre identifikasjonsnummer som er utstedt av offentlig myndighet og kopi av identifikasjonsdokumenter o.l.
 • Kontaktinformasjon og annen generell informasjon, som f.eks. navn, telefonnumre, e-postadresser, postadresse, familiestatus, fødselsdato, utdanningsbakgrunn o.l.
 • Finansiell informasjon og opplysninger om forsikringsobjekt, som f.eks. type avtale, inntektsopplysninger, betalingskortnummer, transaksjonsdata, kreditthistorikk, eiendeler, eiendommer, forsikringshistorikk o.l.
 • Opplysninger som samles inn gjennom bruk av Appen, som f.eks. teknisk informasjon om din telefon og internett-tilkobling, hvilke tjenester i Appen du har brukt
 • Særlige kategorier av opplysninger, som f.eks. helseopplysninger og fagforeningsmedlemskap

Taushetsplikt

Alle ansatte i Storebrand har taushetsplikt om informasjon vi mottar i forbindelse med kundeforholdet ditt.

Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere

Storebrand-selskapene deler et sentralt kunderegister som inneholder følgende opplysninger:

 • Kontaktopplysningene dine
 • Fødselsnummeret ditt
 • Hvilke produkter du har
 • Hvilke Storebrand-selskaper du er kunde i

Opplysningene brukes for å administrere kundeforholdet og samordne rådgivning, tilbud av tjenester og markedsføring mellom selskapene.

Vil du ha enda mer relevante tilbud fra Storebrand, kan du samtykke til at Storebrands ulike selskaper også kan dele informasjon om kundeforholdet ditt. Dette kan være opplysninger om inntekt, stillingsprosent, størrelse på lån og sparing, eller opplysninger om transaksjoner og forsikrede eiendeler. Vi deler ikke sensitive opplysninger som f.eks. helseopplysninger. Du kan gi og trekke tilbake samtykkene dine i din kundeprofil på storebrand.no, eller ved å ta kontakt med kundesenteret vårt.

Storebrand må, når det er pålagt ved lov, utlevere personopplysningene dine til offentlige myndigheter. Dersom lovgivningen tillater det, og taushetsplikten ikke er til hinder, kan personopplysninger også bli utlevert til andre finansforetak og samarbeidspartnere til formål som er angitt for behandlingen. Utlevering av personopplysninger kan også skje ved betalingstransaksjoner, når det er nødvendig for å gjennomføre transaksjonen på en sikker måte.

Storebrand bruker leverandører som behandler personopplysninger for oss, bl.a. for å utføre IT-tjenester. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med disse leverandørene. Leverandørene kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til. Enkelte av leverandørene har virksomhet i land utenfor EU, f.eks. i India og USA. Da inngår vi EUs standardavtale (EU Model Clauses) eller Privacy Shield med leverandøren for å sikre ditt personvern og dine rettigheter.

Hvilke rettigheter har du?

Innsyn

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler, og hvordan vi behandler dem. Det meste av informasjonen vi har om deg, finner du på dine innloggede sider på storebrand.no. Under "Oversikt" finner du informasjon om produktene du har kjøpt og opplysninger vi har i forbindelse med disse. Under «Din kundeprofil» kan du se hvilke kontaktopplysninger vi har om deg og hva du har samtykket til. Dette gir deg en god oversikt over hvilke opplysninger Storebrand behandler om deg.

I Appen finner du informasjonen vi har registrert om deg i Appen under "Min profil".

Hvis du har behov for ytterligere innsyn, må du logge deg inn på storebrand.no og sende oss en sikker melding. Oppgi at saken gjelder "Innsyn i personopplysninger". Du får svar fra oss så raskt som mulig og senest innen 30 dager.

Retting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og nødvendige. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige.

Sletting

Vi lagrer opplysningene dine så lenge du er kunde hos oss. Opplysningene slettes når vi ikke lenger kan ha forpliktelser etter avtalen du har inngått med oss eller annet regelverk. Opplysninger som Storebrand har om deg som følge av ditt kundeforhold i Storebrandkonsernet slettes ikke fra Storebrandkonsernets interne systemer selv om Appen avinstalleres. Retting og sletting av slike opplysninger må skje ved henvendelse til det behandlingsansvarlige selskap.

Vi anonymiserer data som brukes til statistikk og analyse når det er mulig. Hvis statistikken eller analysen ikke kan gjennomføres på anonymiserte data, gjør vi ulike tiltak for å maskere opplysningene vi bruker for å ivareta personvernet ditt.

Reservasjon/innsigelser

Til visse formål behandler Storebrand personopplysninger på grunnlag av en avveining av våre interesser og dine interesser som kunde hos oss. Det gjelder bl.a. behandlinger knyttet til markedsføring, test av IT-systemer og utvikling av nye produkter og tjenester.

Hvis det foreligger særlige forhold som gjør at Storebrand ikke bør behandle personopplysningene dine for slike formål, kan du gi oss beskjed om det. I et slikt tilfelle gjør vi en konkret interesseavveining. Storebrand vil fortsette behandlingen hvis det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Du kan alltid kreve at Storebrand slutter å bruke personopplysningene dine til markedsføring rettet direkte mot deg. Det kan du gjøre på din kundeprofil på storebrand.no.

Begrenset behandling

Du kan kreve at Storebrand begrenser behandlingen av personopplysningene dine i bestemte situasjoner. Det innebærer at vi fortsatt skal ha de aktuelle opplysningene lagret, men at all annen behandling av personopplysningene skal stanses midlertidig.

For eksempel:

 • hvis du mener at personopplysningene ikke er riktige
 • hvis Storebrand ønsker å slette, men du trenger opplysningene på grunn av et rettskrav
 • hvis du har protestert mot behandlingen, og den er basert på en interesseavveining

Storebrand kan fortsette behandlingen:

 • hvis det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
 • for å verne om andres rettigheter.
 • av hensyn til viktige allmenne interesser.

Dataportabilitet — ta med deg personopplysningene dine

Opplysninger du selv har oppgitt når du har inngått en avtale med oss eller gitt ditt samtykke, kan du be om å få overført til deg. Hvis informasjonssikkerheten er forsvarlig, og det er teknisk mulig, kan vi overføre opplysningene dine til en virksomhet som du oppgir.

På Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke krav som stilles til behandling av dine personopplysninger og rettigheter.

Automatisert behandling

I Storebrand digitaliserer og automatiserer vi prosessene våre for å gi deg mer effektive tjenester. I noen tilfeller bruker vi automatiske avgjørelser for å inngå eller gjennomføre en avtale med deg, f.eks. når du kjøper produkter eller får rådgivning på storebrand.no.

Hvis en automatisk behandling påvirker deg i betydelig grad, kan du be om å få den automatiserte avgjørelsen overprøvd av en saksbehandler.

Bruk av analyse og sporing

Vi bruker informasjonskapsler og analyseverktøyet Google Analytics i Appen for å:

 • kunne levere nødvendig funksjonalitet på appen.
 • fange opp feil og lære av atferden din, slik at vi kan forbedre appens funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold.
 • tilpasse innholdet, slik at det blir mest mulig relevant for deg.

Hvilke tilganger ber vi om og hvorfor?

Mobildata:

Dersom du ikke har tilgang til trådløst nettverk, men bruker mobildata, må du selv dekke bruk av mobildata.

Varslinger:

Brukes slik at du kan motta pushmeldinger og notifikasjoner fra appen.

Betaling med kort

For at vår leverandør av betalingstjenester skal kunne gjennomføre betaling av produkter på storebrand.no eller i Appen, blir du bedt om å oppgi kortopplysninger. Denne informasjonen oppbevares utelukkende hos leverandøren og er underlagt leverandørens retningslinjer for personvern. Vi oppbevarer betalingsopplysninger kun i den utstrekning og så lenge det er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Hvordan sikrer vi opplysningene dine?

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine. Tiltakene inkluderer bl.a. jevnlige risikovurderinger, gjennomgang av tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet.

Kontakt oss

Storebrands personvernombud skal blant annet være en hjelp for deg som kunde. Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte Storebrands personvernombud på personvernombud@storebrand.no.

Les mer om personvern og sikkerhet