Hvordan jobber vi med bærekraft i Storebrand Bank ASA

Det er vår overbevisning at selskaper som er godt posisjonert for fremtiden, og som forstår og bruker bærekraft som  en del av sin forretningsstrategi, er de som har best potensial for å skape langsiktig risikojustert avkasting for sine  eiere. Derfor er bærekraft og en del av vår rådgivningsprosess.   

EUs handlingsplan for bærekraftig finans

EUs handlingsplan for bærekraftig finans skal fremme det grønne skiftet, reorientere kapital og oppfordre til åpenhet og rapportering på bærekraftige investeringer og bærekraftige investeringsrådgivning. En del av dette arbeidet går ut på at finansielle rådgivere må redegjøre for hvordan de integrerer bærekraftsrisiko i investeringsrådgivning. De må også forklare hva de gjør for å redusere en potensiell negativ effekt på en bærekraftig utvikling og må redegjøre for hvordan godtgjørelsesordning er forenlig med integrering av bærekraftrisiko. 

Integrering av bærekraftsrisiko i investeringsrådgivning

Avkastningen på investeringene kan påvirkes negativt av bærekraftsfaktorer. Et eksempel er klimaforandringer som kan gjøre at det blir flere oversvømmelser i et område der et selskap vi investerer i har sine fabrikker.

Potensiell negativ påvirkning på bærekraftig utvikling

Selskapene i fond og produkter vi inkluderer i vår investeringsrådgivning kan ha negativ påvirkning på miljøet eller sosiale forhold i verden. Eksempler er høye klimagassutslipp eller produksjon av kontroversielt våpen. 

Redegjørelsen for hvordan godtgjørelsesordning er forenlig med integrering av bærekraftsrisiko

 

EU-forordningen om offentliggjøring av bærekraftig finans

EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) er et nytt sett med EU-regler for økt sammenlignbarhet og redusert grønnvasking blant finansielle produkter. Forskriften vil øke informasjonen som er tilgjengelig for investorer om både den potensielle positive og negative effekten av deres investeringer og den tilhørende ESG-risikoen. SFDR setter strenge kriterier for klassifisering av fond og produkter som definerer seg selv som bærekraftige. Disse kriteriene er beskrevet i forordningens artikkel 6, 8 og 9.

  • Artikkel 9-fond, er et finansielt produkt som har bærekraftige investeringer som mål.
  • Artikkel 8-fond, er et finansielt produkt som fremmer, blant andre egenskaper, miljømessige eller sosiale egenskaper, eller en kombinasjon av disse egenskapene, forutsatt at selskapene som investeringene gjøres i følger gode styringspraksis.
  • Artikkel 6-fond, er et finansielt produkt hvor det kan tas hensyn til bærekraftsrisikoer i investeringsbeslutninger, men uten at porteføljen fremmer miljømessige eller sosiale forhold eller har bærekraftige investeringer som mål.

Alle produkter som Storebrand Bank inkluderer i vår investeringsrådgivning er klassifisert i henhold til SFDR. Mer informasjon om hvert fond finnes i fondslisten og informasjon om forsikringsbaserte spareprodukter levert av Storebrand Livsforsikring finnes i produktlisten.© Storebrand 2023