EUs handlingsplan for bærekraftig finans

EUs handlingsplan for bærekraftig finans er et initiativ for å fremme det grønne skiftet, reorientere kapital og oppfordre til åpenhet og rapporteringer på bærekraftige investeringer. En del av dette arbeidet går ut på at finansforetak må redegjøre for hvordan de integrerer bærekraftsrisiko i investeringsvalg og tilbud, og forklare hvilke tiltak man gjør for å redusere en potensiell negativ effekt på en bærekraftig utvikling våre investeringer kan ha.

Storebrand ønsker at kundene våre skal ta velinformerte valg. Du vil derfor finne denne informasjonen i dokumentene under, skrevet i henhold til EUs Offentliggjøringsforordning.

Disse dokumentene gjelder for Storebrand Livsforsikring og Storebrand Bank ASA.

Bærekraftsrisiko

Avkastningen på våre investeringer kan påvirkes negativt av bærekraftsfaktorer, som for eksempel om klimaforandringer gjør at det blir flere oversvømmelser i et område der et selskap vi investerer i har sine fabrikker.

Påvirkning på bærekraftig utvikling

Selskapene vi investerer i kan ha negativ påvirkning på miljømessige eller sosiale forhold i verden, eksempelvis høye klimagassutslipp eller ulike forutsetninger for menn og kvinner.