EUs handlingsplan for bærekraftig finans

EUs handlingsplan for bærekraftig finans skal fremme det grønne skiftet, reorientere kapital og oppfordre til åpenhet og rapportering på bærekraftige investeringer. En del av dette arbeidet går ut på at finansforetak må redegjøre for hvordan de integrerer bærekraftsrisiko i investeringsvalg og tilbud. De må også forklare hva de gjør for å redusere en potensiell negativ effekt på en bærekraftig utvikling.

Storebrand ønsker at kundene skal ta velinformerte valg. Dokumentene i avsnittene under er skrevet i henhold til EUs Offentliggjøringsforordning. De gjelder for Storebrand Livsforsikring AS og Storebrand Bank ASA.

Bærekraftsrisiko

Avkastningen på investeringene våre kan påvirkes negativt av bærekraftsfaktorer. Et eksempel er klimaforandringer som kan gjøre at det blir flere oversvømmelser i et område der et selskap vi investerer i har sine fabrikker.

Påvirkning på bærekraftig utvikling

Selskapene vi investerer i kan ha negativ påvirkning på miljøet eller sosiale forhold i verden. Eksempler er høye klimagassutslipp eller ulike forutsetninger for menn og kvinner.