RISK

Note: This information is intended as a service to Norwegian retail investors.

The table states accumulated RISK values for the period you have owned the share.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Per date RISK amount (NOK)
01.01.2006 -4,24
01.01.2005 -6,70
01.01.2004 -2,21
01.01.2003 4,52
01.01.2002 4,99
01.01.2001 1,88
01.01.2000 0,49
01.01.1993 -0,89
01.01.1993 0,31
01.01.1993 0,75
01.01.1993 -0,14
01.01.1993 0,84
01.01.1993 0,12
01.01.1993 -2,59