Andreas Østenrød, administrerende direktør i Ressurs Tromsø
Foto: Marius Fiskum

– Rart å ikke bruke NHO-fordelene

Etter å ha satt pensjonsavtalen ut på anbud, ble det tydelig at NHO Pensjon var den beste løsningen for Ressurs Tromsø.

Av  Linn Isaksen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 01.07.2020
SIST OPPDATERT 07.04.2022

Bedriften det er snakk om er et av Nord-Norges største miljøer innen arbeid og inkludering, med 80 ansatte og en årlig omsetning på rundt 75 millioner kroner.

For alle utenforstående kan det imidlertid være litt vrient å få grep om selskapsstrukturen.

– Vi har flere interne selskaper i tillegg til kjernevirksomheten. Men vårt samfunnsoppdrag ligger i bunn. I vår kjernevirksomhet jobber vi med blant annet kompetanseheving, karriereveiledning og integrering – med et felles mål om å få folk ut i jobb, sier administrerende direktør Andreas Østenrød.

«
Pensjon er ikke så enkelt å forstå, altså, og det tror jeg de fleste er enige med meg i. Jeg synes det er krevende nok å få grep om min egen.

Andreas Østenrød
administrerende direktør i Ressurs Tromsø

Da han tok over sjefsstolen for fem år siden, ble det tydelig at bedriften hadde behov for å tilpasse seg nye rammebetingelser som har krevd flere store endringer.

– Det var utfordrende å ha mange enheter som skulle fungere både sammen og hver for seg, så vi har jobbet på spreng for å utvikle Ressurs til å bli en felles enhet – et stort lag med stø kurs.


Medlem av NHO? Få ekstra gode betingelser på pensjon til bedriften


– Rart å ikke benytte seg av NHO-fordelene

Til tross for at Østenrød hadde nok av ting å henge fingrene i da han tok over roret, fikk bedriftens pensjonsordning høyeste prioritet.

– Da vi skulle snu alle steinene i selskapet, var pensjonsordningen en av de tingene jeg ville sjekke først. Vi hadde allerede pensjonsavtale i Storebrand da jeg begynte, men den gikk via en forsikringsmegler. Jeg var veldig klar på at jeg ønsket meg direktekontakt med pensjonsleverandøren, forteller Østenrød.

FREMTIDSRETTET: Andreas Østenrød har styrt Ressurs gjennom en større omstilling for å ruste bedriften for framtiden. Selv navnet på selskapet, som tidligere het Tromsprodukt, er nytt. – Jeg synes det er motiverende å utvikle selskapet til å bli en enda bedre versjon av seg selv, sier han. Foto: Marius Fiskum

Ressurs er medlem av NHO Service og Handel, og har dermed tilgang til medlemsfordelen NHO Pensjon – et konkurransedyktig tilbud for både små og store bedrifter, levert av Storebrand.

– Jeg har hos tidligere arbeidsgiver benyttet innkjøpsfordelene til NHO-systemet, og visste at de har forhandlet fram en god pensjonsavtale på vegne av medlemsbedriftene. Så jeg syntes det var rart at vi ikke benyttet oss av denne muligheten.

Les også:  Derfor er Brandsdal Group fornøyde med NHO Pensjon og Storebrand


Lurer du på hvor mye bedriften din kan spare med NHO Pensjon?


For å sikre at han tegnet den aller beste ordningen for de ansatte, ønsket Østenrød allikevel å sette pensjonsavtalen ut på anbud.

– Vi tok en runde i markedet og var i kontakt med flere leverandører, og NHO Pensjon viste seg å være den beste løsningen for vår del.

ENDRINGER SOM GAGNER DE ANSATTE: Østenrød har tatt Ressurs gjennom en real snuoperasjon siden han tok over som administrerende direktør for fem år siden. Bedriftens pensjonsavtale var en av de første tingene han tok tak i. Foto: Marius Fiskum

Storebrand sikrer nattesøvnen

Østenrød forteller at det var flere grunner til at NHO Pensjon skilte seg positivt ut i jungelen av pensjonstilbud.

– Først og fremst handlet det jo om å finne den leverandøren som kunne tilby våre ansatte best mulig utvikling av pensjonskapital. Det er jo en inntektskilde vi skal leve av i mange år, forteller Østenrød.

– Og så føles det helt klart gunstig å være en del av et stort system som NHO, som forhandler fram proffe avtaler.

Siden avtalen trådde i kraft i 2016, har direktøren så langt bare hatt positive erfaringer med pensjonsløsningen.

«
NHO Pensjon skilte seg positivt ut i jungelen av pensjonstilbud.

Andreas Østenrød
administrerende direktør i Ressurs Tromsø

– Direktekontakten jeg har med Storebrand er veldig verdifull, ettersom det gjør at vi i mye større grad kan utvikle og tilpasse avtalen. Og ikke minst gir den meg som leder full kontroll og en veldig god oversikt.

Det å ha en forutsigbar og oversiktlig pensjonsavtale, er noe Andreas Østenrød unner alle travle ledere.

– Pensjon er ikke så enkelt å forstå, altså, og det tror jeg de fleste er enige med meg i. Jeg synes det er krevende nok å få grep om min egen. Så det at jeg jevnlig får oppfølging av Storebrand og har tilgang til en pensjonsportal som er enkel å bruke, gjør at jeg har én grunn mindre til å ligge våken om natta.

MENINGSFYLT: Østenrød er utdannet siviløkonom og har mange års ledererfaring fra store internasjonale selskap. – En av grunnene til at jeg valgte å hoppe av tidligere karriere var at jeg ville ha en jobb med mening. Det er veldig motiverende å hjelpe andre! Foto: Marius Fiskum


NHO Pensjon gir små og store bedrifter like gode betingelser


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?