Brainbase

Brainbase har inngått en samarbeidsavtale med Storebrand. Avtalen sikrer deg rådgivning tilpasset dine behov, både som bedriftsleder og privatperson.

Eget selskap - kom i gang

Gratulerer! Du har valgt å starte ditt eget selskap, og er nå din egen sjef. Det medfører personalansvar og en del spørsmål du må ta stilling til. Her er det viktigste du trenger å vite om pensjon og forsikringer.

Aller først: Det er ikke likegyldig hvor mye lønn du tar ut. Ditt lønnsnivå påvirker både din pensjonsopptjening i folketrygden og hvilke ytelser du får fra det offentlige hvis du blir ufør. Kort fortalt er det to grenser du bør kjenne til:

Pass på at du har alle lovpålagte dekninger. Er du ansatt i ditt eget selskap, eller har du ansatte, er du pliktig til å tegne en yrkesskadeforsikring. Dette er en forsikring som dekker skader og sykdommer knyttet til arbeidet.

Reiser du mye i arbeidstiden, anbefaler vi å utvide forsikringen til også å inkludere fritidsulykker. Da er du godt sikret, også på reise mellom ulike arbeidsplasser.

Vi anbefaler alle å starte sparing. Når det gjelder pensjonssparing anbefaler vi at du tegner en innskuddspensjon. Dette er en pensjonsavtale hvor du kan spare mellom 2 og 7 prosent av inntekten, for inntekter mellom 1 G og 12 G. Sparingen føres som en kostnad i selskapet, uten at den ansatte må betale skatt av fordelen.

Har du høy inntekt, bør du se på hvordan du kan sikre inntekten din hvis du blir syk. Ved sykdom over 12 måneder, får du maksimalt 66 prosent av lønn inntil 6 G fra det offentlige. Har bedriften en innskuddspensjon, kan du tegne en kollektiv uførepensjon. Det er en forsikring som sikrer deg opptil 71 prosent av inntekten din, opptil 12 G.

Etablert bedriftseier - hva skjer nå?

Som en etablert bedriftseier har du kanskje fått ansatte eller en kompanjong. Samtidig dukker det opp nye spørsmål knyttet til pensjon og forsikringer som du må ta stilling til.

Har bedriften ansatte, så gjelder andre regler enn for selvstendig næringsdrivende. Bedrifter med ansatte uten eierinteresser, plikter å sette opp en pensjonsavtale for sine ansatte. Lovens minstekrav for pensjonssparing er 2 prosent av den ansattes lønn, men det er mulig for å spare mer.

Har du en ansatt som jobber 100 prosent (eventuelt to eller flere ansatte som tilsammen utgjør en 100 prosents stilling), kan bedriften spare mellom 2 og 7 prosent av inntekt inntil 12 G. I tillegg kan du spare inntil 18,1 prosent ekstra for lønn mellom 7,1 G og 12 G. Dette er sparing som selskapet fører som en kostnad, uten at den ansatte må betale skatt av fordelen. Det er viktig å huske at dette er en kollektiv avtale og alle sparesatser vil dermed være like for alle.

Har du en partner/kompanjong i selskapet, kan det være lurt å ta stilling til hva som skjer hvis vedkommende blir kritisk syk eller faller fra. En nøkkelpersonforsikring sikrer bedriften en skattefri engangsutbetaling i disse tilfellene, noe som kan bidra til å gi bedriften en forutsigbar økonomi i en vanskelig periode.

Hvis du har en partner, bør du også sørge for å ha en god aksjonæravtale som sikrer alle parter hvis en av dere faller fra. Gjør deg også noen tanker om hva etterlatte har krav på i et slikt tilfelle. Det er lurt å sette opp en avtale som sikrer den gjenlevende partner nok kapital til å kunne betale ut den avdødes familie, for å sikre videre drift av selskapet. Her anbefaler vi å sette opp en kompanjongforsikring, som sikrer de etterlatte en utbetaling. Størrelsen settes av partnerne og bør justeres i takt med selskapets situasjon.

Hvis selskapet går med overskudd og har penger på bok, bør du se på hvordan disse kan investeres for å gi best mulig avkastning. Vi hjelper deg gjerne med å få en oversikt over hvilke produkter som fins, og hvordan du kan sette sammen en portefølje som passer dine behov. Storebrand Pluss- rådgiveren din har spisskompetanse – ta kontakt for å se hvilke muligheter som passer deg og din bedrift.

Det er viktig at sykefraværet holdes nede i en liten bedrift, og en helseforsikring gir tilgang på et privat behandlingsnettverk, som sikrer best og raskest mulig behandling. Bedriften kan også tilby fysikalske behandlinger for å forebygge skader.

Omsetningen vokser - neste steg

Bra jobbet! Du er godt i gang med selskapet og omsetningen vokser. På dette stadiet dukker det opp nye saker du må ta stilling til.

Hvor godt forberedt er du, hvis sykdom rammer deg, din familie og ditt selskap?

Ved sykdom de 12 første månedene, er det slik at du/selskapet må dekke de 16 første sykedagene. Resten av de første 12 månedene dekkes av NAV, begrenset opp til 6 G. Blir du sykemeldt i mer enn 12 måneder, blir situasjonen straks mer kritisk. Da er det slutt på sykepengene og man mottar nå arbeidsavklaringspenger. Disse er begrenset til 66 prosent av lønn opp til 6 G. Har du fulgt Storebrand sin anbefaling, og tegnet en kollektiv uførepensjon, vil du få en utbetaling på toppen av arbeidsavklaringspengene.

Allerede nå bør du ta stilling til om denne sikringen dekker ditt og din families månedlige behov. Gjør den ikke det, anbefaler vi deg å sikre inntekten opp til det nivået du mener at dere trenger. Det gjøres gjennom en privat uførepensjon, en forsikring som sikrer deg en månedlig utbetaling ved sykdom over 12 måneder.

Hvordan påvirker ditt sykefravær selskapet? Hvis du har stor betydning for forutsigbar drift og økonomisk resultat, anbefaler vi at du tegner en nøkkelpersonforsikring.

Hvis du er den eneste inntektskilden i bedriften, er det viktig at du får rask behandling for å komme deg fortest mulig tilbake i arbeid. I disse tilfellene anbefaler vi en helseforsikring, en dekning som gir deg tilgang på et privat behandlingsnettverk, som sikrer deg best og raskest mulig behandling. Bedriften kan også tilby fysikalske behandlinger for å forebygge skader som en del av helseforsikringen.

Frem til nå har det handlet om sikring av din og bedriftens økonomi, men hva med familien din hvis du faller fra? En gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring som dekker dødsfall og arbeidsuførhet, uansett årsak. Gruppelivsforsikringen sikrer dine etterlatte en skattefri engangsutbetaling opp til ønsket beløp – vi anbefaler at dette beløpet er nok til å dekke gjelden og omtrent én brutto årslønn for familien.

For mange vil det være slik at en gruppelivsforsikring holder, men for enkelte kan det også være aktuelt å tegne en privat dødsfallsforsikring på toppen. Dette gjelder typisk for individer som har særkullsbarn, og som ønsker å sikre alle sine kjære best mulig økonomiske forutsetninger.

Lars-Erik Eriksen, leder for bedriftsmarked i Storebrand.

Pensjon og forsikring for dine ansatte

Glem lange ventetider og komplekst papirarbeid. Invester i dine ansatte med vår enkle og praktiske løsning. Bedriftsveilederen hjelper deg å velge de beste pensjons- og forsikringsordningene tilpasset bedriften og dine ansatte. 


Fant du det du lette etter?