Kurs og seminarer for pensjonskasser

Vi tilbyr et bredt spekter av seminarer som er relevante for styret, ansatte og medlemmene av pensjonskassen.

Om vårt kompetansetilbud

Vi arrangerer kurs og seminarer innenfor ulike fagområder som vil være relevante for pensjonskassen. I tillegg til faglig påfyll, håper vi at seminarene vil gi trygghet for at Storebrand har den nødvendige kompetanse og ressursene som kreves for å sikre leveranser av høy kvalitet. Vi tilbyr også hospitering i Storebrands lokaler for å bli bedre kjent med organisasjonen vår og nøkkelmedarbeidere som er med å betjene pensjonskassen. Vi ønsker også å legge til rette for en arena der man kan treffe andre i bransjen, og diskutere faglige problemstillinger i en uformell og hyggelig setting. 

Faste arrangementer

1. kvartal

  • Lunsjseminar — Kapitalforvaltning
  • Daglig Leder Forum

2. kvartal

  • Investeringsseminar i utlandet
  • Event i forbindelse med Pensjonskasseseminaret i Sandefjord
  • Pensjonskasseseminar under Festspillene i Bergen

3. kvartal

  • Daglig leder forum
  • Lunsjseminar — Kapitalforvaltning
  • Hospitering hos Storebrand

4. kvartal

  • Pensjonsseminar
  • Førjulsseminar med middag — Kapitalforvaltning

Invitasjon med praktiske opplysninger vil bli sendt ut i forkant av arrangementene. Send oss en e-post dersom du ønsker ytterligere informasjon.

Opplæring av lønns- og personalmedarbeidere

Vi står til full disposisjon for pensjonskassen og gir særskilt opplæring av lønns- og personalmedarbeidere. Temaene for opplæringen er ofte folketrygd, ytelser og medlemmenes rettigheter, samt rutinebeskrivelser for medlemsadministrasjon, erstatningsbehandling og pensjonsutbetaling.

Styreseminarer

Vi holder en rekke kurs og seminarer for å styrke kompetansen hos styret i pensjonskassen og øvrige medarbeidere som arbeider med pensjonsrelaterte spørsmål. Dette gjelder både generelle spørsmål i markedet, og mer spesielle områder rundt pensjonskasser og kapitalforvaltning. I løpet av det første året vil styret og daglig leder av pensjonskassen få tilbud om å delta på ulike arrangement for å lære mer om oppstart, drift og kapitalforvaltning for en pensjonskasse.For kunder som har tjenesten daglig leder eller kapitalforvaltning i Storebrand, avholdes det styreseminarer spesielt rettet mot den enkelte pensjonskasse. De fleste av våre kunder avholder minst ett styreseminar årlig. Temaet velges ut fra styrets ønsker. Dette kan for eksempel være folketrygd, kapitalforvaltning, vedtekter eller internkontroll med spesiell fokus på styrets ansvar og gjeldende lover og regler.

Kurs for kommende pensjonister

Vi arrangerer flere seminarer for kommunens ansatte som nærmer seg pensjonsalder. Dette gjør vi for å bygge kompetanse knyttet til temaer som uføre- og alderspensjon (AFP). Formålet med disse seminarene er bevisstgjøring rundt regelverk og den enkeltes muligheter. Alle som ønsker, får mulighet til en samtale på ca. 30 minutter med en fagkonsulent. Da beregner vi fremtidig pensjon, og snakker om ulike spørsmål knyttet til pensjon.

Storebrand-kurs

Vi har et stort pensjonsmiljø i Storebrand, og arrangerer mange kurs og seminarer for privatkunder og bedriftskunder. Her kan du melde deg på kurs og seminarer.


Fant du det du lette etter?