Detaljer om innskuddspensjon

En god innskuddspensjon er verdifullt for de ansatte, og hjelper bedriften din å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft. Her finner du alt du trenger å vite om innskuddspensjon.

Hva er innskuddspensjon?

I en innskuddsbasert pensjonsordning setter bedriften inn et sparebeløp på en pensjonskonto til hver enkelt ansatt. Pensjonspengene investeres i fond. Sparebeløpet må være mellom 2 og 7 prosent av lønn mellom 1G og 12G. Bedriften kan imidlertid velge at beregningen skal skje fra første lønnskrone. Det er av regulatoriske årsaker ikke mulig å spare for lønn som overstiger 12G, men det er mulig å tilrettelegge for sparing til høytlønte i Ekstrapensjon. Det er også mulig å velge tilleggssparing for lønn mellom 7,1G og 12G som kompenserer for at det ikke tjenes opp rettigheter i folketrygden for lønn over 7,1G. Maksimal tilleggssparing er 18,1 prosent. Alle ansatte over 20 år og som jobber i minst 20 prosent stilling (i året), skal være med i pensjonsordningen. 

Fordeler

  • Pensjonsordningen er enkel og oversiktlig, både for bedriften og de ansatte.
  • Det er enkelt og effektivt å administrere pensjonsordningen gjennom Bedriftsportalen.
  • Pensjonsinnskuddene gir bedriften inntektsfradrag og er skattefrie for de ansatte.
  • Kostnadene er forutsigbare for bedriften.
  • Regnskapsføringen er oversiktlig og det er ingen pensjonsforpliktelser som skal balanseføres.
  • De ansatte får god oversikt gjennom oversiktlige nettløsninger, og kan enkelt velge hvordan pensjonspengene skal investeres.

Avkastning og spareprofiler

Vi anbefaler de fleste å starte med spareløsningen «Anbefalt pensjon». Her tilpasser vi risikoen automatisk basert på den ansattes alder og dermed antall år til pensjonen skal utbetales.

Når dere har en innskuddspensjon hos oss, kan dere imidlertid velge mellom fem spareprofiler med ulik risikoprofil. Valg av riktig risikoprofil er svært viktig for at de ansatte skal få mest mulig pensjon ut av sin pensjonssparing.

Les mer om avkastning

Fleksibelt uttak

Alle ansatte har mulighet til å ta ut pensjon fra de er fylt 62 år. De kan velge delvis eller fullt uttak. Det er også mulig å kombinere arbeid og uttak av pensjon. Pensjonen utbetales minimum til den ansatte fyller 77 år, og i minimum 10 år. Hvis saldoen er lav, forkortes utbetalingstiden. For å ta gradert (delvis) uttak, må saldoen være stor nok til å kunne gi en utbetaling på minst 0,2 G per år i utbetalingsperioden. Fullt uttak kan uavhengig av dette gjøres fra 62 år. Den ansatte kan få god oversikt over hvor mye man kan forvente å få i pensjon ved ulike uttakstidspunkt i appen Min pensjon. Der kan den ansatte også selv melde uttak.

Innskuddsfritak ved uførhet

Innskuddsfritak ved uførhet er en obligatorisk del av pensjonsordningen. Dette er en forsikring bedriften betaler for som sikrer at Storebrand fortsetter å betale inn penger for pensjonsordningen til en ansatt som blir ufør frem til vedkommende fyller 67 år. Innskuddsfritaket skal være i samsvar med uføregraden, og blir utbetalt dersom arbeidsevnen har vært nedsatt med minst 20 prosent i 12 måneder.

Kostnader

I tillegg til selve pensjonssparingen må bedriften betale for innskuddsfritak, eventuelt andre tilknyttede risikodekninger, administrasjonskostnader og forvaltningskostnader av pensjonspengene. Bedriften betaler også arbeidsgiveravgift for alle pensjonsinnbetalinger. Så lenge den ansatte jobber og det settes inn penger på pensjonskontoen, dekker bedriften kostnadene for forvaltning av midlene. Etter at den ansatte har sluttet i bedriften eller begynt å ta ut pensjon, er det den ansatte selv som betaler kostnadene. Hvis den ansatte jobber og tjener opp pensjon, samtidig som den ansatte har startet uttak av pensjon, vil kostnadene deles mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Forsikringer

Dere kan velge å kjøpe ekstra forsikringer som er viktige for å sikre ansatte og deres familie økonomisk dersom noe uforutsett skulle skje. Vi tilpasser forsikringene etter bedriftens ønsker og behov.

Valgfrie forsikringer

Alle bedrifter må etablere innskuddsfritak i pensjonsordningen. Denne forsikringen sikrer at Storebrand fortsetter å innbetale penger til pensjonsordningen dersom den ansatte blir ufør. I tillegg er det mulig å knytte følgende valgfrie forsikringer til innskuddspensjonen:

  • Uførepensjon gir månedlig utbetaling til de som blir uføre
  • Engangsutbetaling ved død (gruppeliv) sikrer etterlatte en engangsutbetaling uansett årsaken til dødsfallet
  • Barnepensjon gir månedlige utbetalinger til gjenlevende barn frem til barnet fyller 18 eller 21 år.

Ekstra sparing

Gjennom «Ekstrapensjon for bedrifter» kan vi enkelt legge til rette for at du og dine ansatte kan spare ekstra til pensjon. Dette kommer som et tillegg til innskuddspensjonen. 

Bedriftsportalen

Bedriftsportalen er et verktøy dere får tilgang til når dere er kunde hos oss. Den gjør det enkelt å administrere pensjonsordningen. Les mer om Bedriftsportalen.

Fullstendige vilkår og skjema

Her finner du en oversikt over alle relevante produktvilkår og skjemaer til utfylling i forbindelse administrasjonen av forsikringene:


Fant du det du lette etter?