Skjerm som viser Storebrands bærekraftsdashbord

Vet du hvor bærekraftig bedriftens pensjonssparing er?

I Storebrands nye bærekraftsdashbord får du innsikt i hvor bærekraftig pensjonssparingen er i akkurat din bedrift. Dette kan du bruke det til.

Av  Ane Solstad Sønnesyn og Helene Røiseland Strømme
ARTIKKEL · PUBLISERT 06.06.2022

– Vi har lansert bærekraftsdashbordet for å gi kundene våre enda mer innsikt i hvordan pensjonspengene deres er investert. Vi tror det gjør det lettere å skape bevissthet og engasjement rundt det å ta bærekraftige valg, sier Karin Greve-Isdahl, konserndirektør for bærekraft i Storebrand.

Stadig flere bedrifter lurer på hvilke bærekraftshensyn Storebrand tar som pensjonsleverandør og kapitalforvalter, forteller hun.

– I Storebrand har vi jobbet med bærekraftige investeringer i over 25 år. Derfor var det helt naturlig for oss å gjøre bærekraftsinnsikten vår lettere tilgjengelig for kundene. Vi håper at dashbordet bidrar til mer åpenhet og engasjement når det kommer til pensjonssparing og bærekraft.


Vil du se hvor bærekraftig pensjonssparingen er i din bedrift?


Skreddersydd for bedriften din

Greve-Isdahl forklarer at dashbordet er skreddersydd for hver enkelt bedrift og gir innsikt i hvordan de ansattes pensjonssparing leverer på fire hovedområder. Disse er: karbonavtrykk, investeringer i bærekraftige løsninger, eksponering mot fossile virksomheter og bærekraftsscore.

KARIN GREVE-ISDAHL: Konserndirektør for kommunikasjon, bærekraft og næringspolitikk i Storebrand. Foto: Storebrand

De fire hovedområdene er valgt ut på bakgrunn av hva slags innsikt kundene har etterspurt og hva Storebrand selv er opptatt av som Norges største private kapitalforvalter.

– Stadig flere bedrifter etterspør bærekraftsinnsikt som kan brukes i årsrapporter eller klimarapportering, sier Greve-Isdahl.

1. Karbonavtrykk

I dashbordet kan du se hvordan det ligger an med karbonavtrykket på pensjonssparingen som bedriften har i Storebrand.

– Et lavt karbonavtrykk betyr at bedriftens pensjonssparing har lav eksponering mot såkalte karbonintensive selskaper.


Sjekk karbonavtrykket på bedriftens pensjonssparing


2. Investeringer i løsningsselskaper

I dashbordet kan du også se hvor stor andel av pensjonspengene som er plassert i såkalte løsningsselskaper. Dette er selskaper som bidrar til å løse de store utfordringene verden står overfor – for eksempel innenfor fornybar energi, urbanisering, sirkulærøkonomi og infrastruktur.

– Vi tror at selskaper som bidrar til å løse disse utfordringene, vil være de mest lønnsomme på sikt. Derfor investerer vi stadig mer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, forklarer Greve-Isdahl.

3. Eksponering mot fossile virksomheter

Dashbordet viser hvor stor andel av sparingen som er plassert i selskaper som får mer enn fem prosent av inntektene sine fra produksjon eller distribusjon av fossil energi.

– Noen bedrifter ønsker å investere i selskaper innenfor olje- og gassektoren, mens andre ikke ønsker det. Når det gjelder oljeselskapene vi er investert i, er vi en aktiv eier som jobber for at selskapene skal bli en del av overgangen til et lavutslippssamfunn. I tillegg tilbyr vi fossilfri pensjonssparing for de bedriftene som ønsker å avstå fra å investere i denne typen selskaper, sier Greve-Isdahl.


Ønsker du fossilfri pensjonssparing for dine ansatte?


4. Bærekraftsscore

I dashbordet kan du også se hvordan pensjonssparingen til bedriften scorer på bærekraft. Dette er en score Storebrand selv har utviklet og er basert på analyser av både risiko og muligheter knyttet til bærekraft.

– Bærekraftsscoren viser den samlede rangeringen til selskapene som dine ansattes pensjonspenger er investert i.

Positive tilbakemeldinger

– Tilbakemeldingene vi har fått på dashbordet hittil har vært svært positive. Kundene vi har snakket med synes det er nyttig at bærekraftsinnsikten nå er så lett tilgjengelig i Bedriftsportalen, forteller Greve-Isdahl.

Konserndirektøren understreker imidlertid at det er viktig å tolke informasjonen bærekraftsdashbordet riktig.

– Tallene er basert på bedriftens pensjonssparing i Storebrand, og ikke bedriftens egne driftstall, påpeker hun.

Slik kan du bruke innsikten

Konserndirektøren forteller at det allerede er norske bedrifter som har begynt å inkludere tall fra bærekraftsdashbordet i årsrapportene sine. I tillegg til rapportering, kan innsikten i dashbordet brukes til blant annet markedsføring, rekruttering og opplæring.

– Vi ser også at flere av våre svenske kunder har begynt å dele dashbordet på nettsidene sine og bruker det til å lære opp og engasjere egne ansatte, avslutter Greve-Isdahl.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.