Pensjon og forsikring for IT-konsulenter

Med riktige forsikringer sikrer du deg og bedriften din best mulig. Er du selvstendig, er du selv ansvarlig for å spare til pensjon og sikre inntekt som syk eller ufør. 

Storebrand tilbyr en egen pensjons- og forsikringspakke for IT-konsulenter, som er tilpasset ditt behov til en gunstig pris.

IT-pakka super

 • Innskuddspensjon 
 • Yrkesskadeforsikring inkl. fritidsulykke
 • Ansvarsforsikring
 • Reiseforsikring
 • Hjemmekontorforsikring
 • Verdisakforsikring
 • Helseforsikring

IT-pakka

 • Ansvarsforsikring
 • Reiseforsikring
 • Hjemmekontorforsikring
 • Verdisakforsikring

Finn ut hva du trenger

Ring eller avtal et møte med en av våre dyktige kunderådgivere, så hjelper vi deg å få på plass det du trenger. 


Dette bør du ha som IT-konsulent:

Med dette på plass er du dekket hvis det skjer noe uforutsett på hjemmekontor, reise eller ute på oppdrag. 

 • add Innskuddspensjon

  Hvis du er eller har ansatte, er pensjonssparing obligatorisk. Hvis du er selvstendig må du ikke ha en pensjonsavtale, men det kan være gunstig. Tjener du over 842 202 kroner , er det lurt å spare til pensjon gjennom en innskuddsavtale. Det gir deg gunstige skattefordeler.Tjener du mindre, er det bedre å spare i  Ekstrapensjon.

  De fleste bedrifter i IT-bransjen sparer gjennomsnittlig 5 prosent av lønnen for sine ansatte, men som selvstendig med høy lønn kan det lønne seg å spare mer. 

 • add Ansvarsforsikring

  Formuesansvar er erstatningsansvar for tap bedriften påfører andre. Det vil si tap som ikke skyldes skade på personer eller gjenstander. 

  Forsikringen dekker: 

  • Andres pengetap forårsaket av deg
  • Skader på folk eller ting du forårsaker
  • Utgifter til rettssak
  • Utgifter til å hindre større skader

 • add Hjemmekontorforsikring

  Kontorforsikring er som en innboforsikring for kontoret. I tillegg er forsikringen utvidet til å gjelde skader og besøk til hjemmet. 

  Forsikringen dekker

  • Maskiner, inventar og løsøre med en samlet verdi opp til kr 150.000 (eller høyere).
  • Skade ved brann, innbrudd/tyveri, ran og overfall
  • Utgifter til å redde skade på arkiver og datafiler. 

 • add Verdisakforsikring

  Verdisakforsikring dekker plutselig skade som ikke dekkes av hjemmekontorforsikringen. 

  • Verdisakforsikringen dekker skade på foto- og videoutstyr, bærbare PC-er oppad begrenset til kr. 30.000,-. 

 • add Reiseforsikring

  Når du tegner reiseforsikring via jobb, dekker forsikringen reiser både på jobb og privat. 

  Det er være gunstig å utvide forsikringen til å gjelde familien. 

 • add Yrkesskadeforsikring

  Yrkesskadeforsikring er en forsikring som dekker an ansatt som blir skadet på jobb. Forsikringen er lovpålagt for AS (ikke for enkeltpersonsforetak). 

  Yrkesskade med fritid

  • Dekker arbeidsulykke og yrkessykdom som har skjedd på jobb
  • Dekker ulykker i forbindelse med arbeidsrelaterte oppgaver på hjemmekontoer, hele døgnet. 
  • Dekker reise til og fra arbeid

 • add Helseforsikring

  Med en helseforsikring hjelper vi deg og dine ansatte raskt tilbake i arbeid om noe skulle skje. Forsikringen dekker et bredt utvalg behandlinger; fra psykolog og fysioterapi, til hjerte- og kreftbehandling.

Husk å spare til pensjon!

Hvis du er eller har ansatte, er pensjonssparing obligatorisk. Hvis du er selvstendig må du ikke ha en pensjonsavtale, men det kan være gunstig. Tjener du over 842 202 kroner , er det lurt å spare til pensjon gjennom en innskuddsavtale. Det gir deg gunstige skattefordeler. Tjener du mindre, er det bedre å spare i  Ekstrapensjon.

Hvis du blir syk:

Få lønn selv om du er syk

Som selvstendig får du ikke lønn når du er syk, slik en ansatt får. Sykeavbrudd er en forsikring som gir deg lønn det første året du er syk, før du evt. får arbeidsavklaringspenger fra NAV eller uførepensjon. 

Kom raskt tilbake i jobb

Helseforsikring gir deg fysikalsk behandling for å forebygge musearm og dårlig rygg som plager mange med kontorarbeid. Antallet avhenger av prisen/dekningen. Du vil også få rask legehjelp eller operasjon slik at du slipper å vente i kø for å få nødvendig behandling. 

Sikre inntekt som ufør

Alle får penger fra NAV hvis vi ikke kan jobbe, men det er bare opptil 66% av 6G som er ca 470.000 kr. Dette vil føre til et betydelig inntektstap. Med uføreforsikring kan en del av tapet dekkes. For å dekke opptil 90% av lønnen bør også en privat uføreforsikring tegnes. 


Fant du det du lette etter?