Yrkesskadeforsikring – sikrer de ansatte i arbeidstiden

Som arbeidsgiver plikter du å ha en yrkesskadeforsikring for dine ansatte. Forsikringen dekker yrkesrelaterte ulykker og sykdommer.

Har bedriften yrkesskadeforsikring hos oss, får du:

  • økonomisk dekning dersom ansatte blir rammet av sykdom eller en ulykke i forbindelse med arbeidet
  • utbetaling til den ansatte ved varig medisinsk invaliditet, varig arbeidsuførhet og tap/utgifter som følge av skade eller sykdom
  • ingen arbeidsgiveravgift på kostnadene knyttet til forsikringen
  • Bedriften dekker lovens minimumskrav
  • mulighet til å utvide forsikringen til å også gjelde på fritiden

Flere detaljer om yrkesskadeforsikring

Enkelt å flytte — vi ordner alt

Når du kjøper forsikring hos oss på nett, legger du bare inn hvilket selskap du bruker i dag. Vi ordner oppsigelse og alt det praktiske for deg.

Hvilke forsikringer trenger du?

Noen forsikringer er lovpålagte. Andre kan bidra til å gjøre bedriften din til en mer attraktiv arbeidsplass. Lurer du på hvilke forsikringer bedriften må og bør ha?

Alle våre forsikringer
Mentor Zeeshan Shah
Zeeshan Shah
Storebrand

Ofte stilte spørsmål

Nyttig om forsikring

Hvilke forsikringer bør bedriften ha?

Dette er forsikringsspørsmålene vi oftest får fra bedriftsledere.

Våre anbefalinger

Fant du det du lette etter?