Yrkesskadeforsikring – sikrer de ansatte i arbeidstiden

Som arbeidsgiver plikter du å ha en yrkesskadeforsikring for dine ansatte. Forsikringen dekker yrkesrelaterte ulykker og sykdommer.

Forsikringen dekker

 • økonomisk dekning dersom ansatte blir rammet av sykdom eller en ulykke i forbindelse med arbeidet
 • utbetaling til den ansatte ved varig medisinsk invaliditet, varig arbeidsuførhet og tap/utgifter som følge av skade eller sykdom
 • arbeidsgiveravgift på kostnadene knyttet til forsikringen
 • lovens minimumskrav
 • mulighet for utvidelse av forsikringen til å også gjelde på fritiden

Detaljer om yrkesskadeforsikring

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Dekningene omfatter
  • erstatning ved varig medisinsk invaliditet
  • erstatning ved varig arbeidsuførhet
  • tap og utgifter som følge av skaden/sykdommen
  • utbetaling til etterlatte ved dødsfall
 • Dekningene omfatter ikke
  • belastningslidelser
  • skade som har oppstått i fritid og på reise til/fra arbeid samt sykdom som ikke godkjennes som yrkessykdom
 • Barnetillegg

  Lovbestemt yrkesskadeforsikring

  I henhold til lov om yrkesskadeforsikring ytes det erstatning til barn for tap av forsørger. Erstatningen bestemmes av barnets alder da forsørgeren døde.

  Under 1 år: 6,5G

  1 år: 6,0G

  2 år: 6,0G

  3 år: 5,5G

  4 år: 5,0G

  5 år: 5,0G

  6 år: 4,5G

  7 år: 4,0G

  8 år: 4,0G

  9 år: 3,5G

  10 år: 3,5G

  11 år: 3,0G

  12 år: 2,5G

  13 år: 2,5G

  14 år: 2,0G

  15 år: 2,0G

  16 år: 1,5G

  17 år: 1,5G

  18 år: 1,0G

  19 år: 1,0G

  Erstatningen beregnes særskilt for hvert barn under 20 år. Var avdøde eneforsørger, får barnet dobbelt så stor erstatning.

Marthe S. K. Valde
Storebrand

Hvilke forsikringer trenger du?

Noen forsikringer er lovpålagte. Andre kan bidra til å gjøre bedriften din til en mer attraktiv arbeidsplass. Lurer du på hvilke forsikringer bedriften må og bør ha?

Ofte stilte spørsmål

Enkelt å flytte — vi ordner alt

Når du kjøper forsikring hos oss, oppgir du hvilket selskap du bruker i dag, så ordner vi oppsigelse og alt det praktiske for deg.

Pensjon og forsikring – helt enkelt

Vi hjelper deg å velge den pensjons- og forsikringsløsningen som passer bedriften din best. Du kan enkelt bestille pensjon og forsikring her.


Fant du det du lette etter?