Yrkesskadeforsikring – sikrer de ansatte i arbeidstiden

Som arbeidsgiver plikter du å ha en yrkesskadeforsikring for dine ansatte. Forsikringen dekker yrkesrelaterte ulykker og sykdommer.

Har bedriften yrkesskadeforsikring hos oss, får du:

  • økonomisk dekning dersom ansatte blir rammet av sykdom eller en ulykke i forbindelse med arbeidet
  • utbetaling til den ansatte ved varig medisinsk invaliditet, varig arbeidsuførhet og tap/utgifter som følge av skade eller sykdom
  • ingen arbeidsgiveravgift på kostnadene knyttet til forsikringen
  • bedriften dekker lovens minimumskrav
  • mulighet til å utvide forsikringen til å også gjelde på fritiden

Flere detaljer om yrkesskadeforsikring

Fullstendige vilkår

Enkelt å flytte — vi ordner alt

Når du kjøper forsikring hos oss på nett, legger du bare inn hvilket selskap du bruker i dag. Vi ordner oppsigelse og alt det praktiske for deg.

Ingvild Pedersen
Storebrand

Hvilke forsikringer trenger du?

Noen forsikringer er lovpålagte. Andre kan bidra til å gjøre bedriften din til en mer attraktiv arbeidsplass. Lurer du på hvilke forsikringer bedriften må og bør ha?

Ofte stilte spørsmål


Fant du det du lette etter?