Helseforsikring for bedrifter - rask behandling ved sykdom

Med en helseforsikring hjelper vi deg og dine ansatte raskt tilbake i arbeid om noe skulle skje. Forsikringen dekker et bredt utvalg behandlinger; fra psykolog og fysioterapi, til hjerte- og kreftbehandling.

Forsikringen omfatter

 • tilgang til Best Care-nettverket – et europeisk spesialistnettverk som sikrer våre kunder best mulig behandling, raskest mulig
 • spesialistbehandling innen 10 dager – ingen helsekø for de ansatte 
 • fysikalsk behandling uten krav til henvisning
 • mulighet for å ta legetimen over video

De viktigste dekningene

I tabellen nedenfor ser du en forenklet oversikt over helseforsikringene våre.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Forsikringen dekker
Behandlings-avtale
Basis
Pluss
Topp

Helpline

Behandling hos spesialist

Røntgen og bildediagnostikk

Dagkirurgi

Sykehusinnleggelse

Rehabilitering

Kreftbehandling

Second opinion ved alvorlig diagnose

Eyr – ta legetimen over video

Psykologisk førstehjelp

Fysikalske behandlinger pr. år
(fysioterapeut, kiropraktor, manuellterapeut, naprapat)

 

5 eller 12

24

24

Behandling hos psykolog

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

24-timers rådgivningstjeneste

 
 
 
Illustrasjonsfoto: Doktor med rød mappe

Hva koster bedriftens sykefravær?

Med vår sykefraværskalkulator kan du se hvor mye sykefravær koster din bedrift.

Nyttig info om bruk

Her finner du informasjon om hvordan du bruker helseforsikringen din i Storebrand.

Detaljer om helseforsikring for bedrifter

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva helseforsikringen vår omfatter. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • add Generelt

  Vår helseforsikring garanterer deg og dine ansatte rask behandling når sykdom inntreffer. Alt du trenger er en henvisning fra legen din. Vårt omfattende sykehusnettverk og tilgang på spesialister i inn- og utland, sikrer behandling på de beste private sykehusene.

  Vi dekker hele behandlingskostnaden uansett hvor enkelt eller komplisert inngrepet er. Det er ingen øvre grense på kostnader knyttet til behandling, og det er heller ingen egenandel. Oppfølging skjer både under og etter behandling.

  Fra 1. januar 2024 innføres det en egenandel på 250 kroner pr. fysikalske behandlingstime.

  Det er ingen egenandel på øvrige dekninger og ingen begrensning på ansvarstid eller forsikringssum, med mindre annet er avtalt. Du får dekket din behandling så lenge du har behov for den.

 • add Garantert rask behandling

  Vi garanterer deg og dine ansatte behandling eller operasjon innen 10 arbeidsdager, vanligvis er ventetiden kortere.

  I dag står 250 000 personer i helsekø og gjennomsnittlig ventetid ved offentlig sykehus er 77 dager. I mange tilfeller er imidlertid ventetiden opp til flere år.

 • add Om Best Care

  «Best Care» er et unikt europeisk nettverk av legespesialister.

  Ved mistanke om alvorlige diagnoser, er du garantert utredning og oppstart av behandling i løpet av få dager. Gjennom «Best Care» kan vi tilby behandling hos noen av Europas fremste spesialister på blant annet hjerte og kreft.

  I de tilfeller hvor behandlingen blir gjennomført på offentlig sykehus, kan du benytte «Best Care» til å få en «second opinion» fra en uavhengig lege. En ny vurdering av en annen og uavhengig lege kan gi deg som pasient ekstra trygghet når du behøver det som mest.

  Vi dekker reise og opphold for ledsager når det beste behandlingstilbudet er i utlandet.

 • add Egenandel

  Fra 1. januar 2024 innføres det en egenandel på 250 kroner pr. fysikalske behandlingstime.

  Det er ingen egenandel på øvrige dekninger og ingen begrensning på ansvarstid eller forsikringssum, med mindre annet er avtalt. Du får dekket din behandling så lenge du har behov for den.

«Raskt tilbake»

Telefontjenesten som hjelper dine ansatte raskt tilbake på jobb. Vi tilbyr en aktiv og forebyggende helsehjelp for å redusere bedriftens kostnader knyttet til sykefravær og uførhet. 

Last ned Bli frisk

Med mobilappen Bli frisk er det enda enklere for dine ansatte å få rask behandling når de trenger det.

Illustrasjonsfoto: ung kvinne med laptop i kontorlandskap

Hvor mye koster en sykemeldt ansatt?

Sykelønn, oppfølging, sosiale kostnader – og kanskje en vikar. Det kan dreie seg om store kostnader når en ansatt blir sykemeldt.

Oshadie Samarakoon, psykolog i Eyr.
VIKTIGE VARSELLAMPER

Tegn på at en ansatt sliter psykisk

Som leder er det stor sjanse for at du vil møte på ansatte med psykiske plager.

Bedrifter har mye å tjene på å så tidlig som mulig fange opp at ansatte sliter. Vi ba psykologen liste opp det viktigste du som leder bør være oppmerksom på.

Oshadie Samarakoon, psykolog i Eyr.
PSYKOLOGENS TIPS

Ta den viktige praten!

Det kan være vanskelig å snakke med ansatte om psykisk helse – spesielt om man mistenker at noen har det tøft. Sjefspsykolog i Eyr, Oshadie Samarakoon, er jevnlig i dialog med både bedriftsledere og ansatte. Hun deler sine beste råd.

ILLUSTRASJONSFOTO: To kolleger som prater med andre på et kontor
EKSPERTENS RÅD

Få ned sykefraværet med disse tipsene

I Norge har vi lav arbeidsledighet, god folkehelse, høy utdanning, likestilling og et velfungerende lovverk. Likevel er sykefraværet skyhøyt. Med de rette grepene kan du øke sjansen for at bedriften din ikke bidrar til trenden.

Ofte stilte spørsmål

 • add Hvorfor bør bedriften kjøpe en helseforsikring?

  En helseforsikring gir bedriften en ekstra trygghet, og garanterer deg og dine ansatte rask behandling dersom sykdom inntreffer. Alt du trenger er en henvisning fra legen din. Tilgang til omfattende sykehusnettverk og spesialister i inn- og utland sikrer behandling på de beste private sykehusene.

 • add Må vi fylle ut helseerklæring?

  Nei, bedriften trenger ikke levere dette, men de ansatte skal være 100 prosent arbeidsføre. 

 • add Hvor lang er ventetiden hvis en av bedriftens ansatte trenger behandling?

  Helseforsikringen garanterer deg og dine ansatte behandling eller operasjon innen 10 arbeidsdager. Vanligvis er ventetiden kortere.

  I dag står 250 000 personer i helsekø og gjennomsnittlig ventetid ved offentlig sykehus er 77 dager. I mange tilfeller er imidlertid ventetiden opptil flere år.

 • add Er det noen øvre grense for hvilke kostnader forsikringen dekker?

  Forsikringen dekker hele behandlingskostnaden uansett hvor enkelt eller komplisert inngrepet er. Det er ingen øvre grense på kostnader knyttet til behandling og det er heller ingen egenandel (med mindre annet er avtalt). Oppfølging skjer både under og etter behandling.

 • add Når gjelder forsikringen fra?

  Bedrifter med 1-4 ansatte
  Selskapets ansvar inntrer først 90 dager etter at forsikringen begynte å gjelde.

  • Du kan ikke bruke forsikringen til å dekke behandlingskostnader før 90 dager etter at den har begynt å gjelde (karenstiden).
  • Du kan ikke bruke forsikringen på sykdom som har vist symptomer de første 90 dagene etter at den har begynt å gjelde (symptomklausul).

  Bedrifter med 5 ansatte eller mer
  Selskapets ansvar inntrer allerede fra første dag forsikringen har begynt å gjelde.

 • add Hvilke egenandeler gjelder for forsikringen?

  Fra 1. januar 2024 innføres det en egenandel på 250 kroner pr. fysikalske behandlingstime.

  Det er ingen egenandel på øvrige dekninger og ingen begrensning på ansvarstid eller forsikringssum, med mindre annet er avtalt. Du får dekket din behandling så lenge du har behov for den.


Fant du det du lette etter?