Uføreforsikring

En uføreforsikring (uførepensjon) er noe av det viktigste du kan ha for deg selv og dine ansatte. Forsikringen sikrer deg en god inntekt hvis du blir ufør, slik at du kan betjene gjeld og andre utgifter. 

Uføreforsikring er ikke dyrere enn andre goder som for eksempel julegaver eller konferanser. 

Dette er uføreforsikring

 • Gir ansatte som blir helt eller delvis ufør, månedlige utbetalinger.
 • Gjelder uansett årsak til uførhet.
 • Utbetalingen starter vanligvis etter 12 måneder.
 • Utbetalingen varer helt frem til den ansatte blir frisk – eventuelt til pensjonsalder.
 • Du kan velge å gi ansatte med barn under 18 år et ekstra tillegg i uførepensjonen.

Har dine ansatte råd til å bli ufør?

NAV utbetaler maksimalt litt over 469 000 kr om en ansatt blir ufør. Det er 66 prosent av 6 G. Om dine ansatte tjener mer enn 6 G vil det beløpet kanskje bare dekke halve årslønnen. Som bedrift kan du sikre at de ansatte får opp til 75 prosent av dagens lønn. 

 

Per 1. mai 2023 er 1 G = 118 620

6 G = 711 720

Ta praten med de ansatte

At du som arbeidsgiver dekker uføreforsikring er et verdifullt ansattgode, og mye rimeligere enn om den ansatte skulle kjøpe det privat. Om du tegner en uføreforsikring for de ansatte kan de også velge å tegne en privat uføreforsikring som dekker det siste gapet, opp mot 90 prosent.

Privat uføreforsikring

1 av 10 blir ufør i løpet av livet. Ønsker du å sikre at du får en så god hverdag som mulig kan du tegne en privat uføreforsikring. Denne har de samme dekningene som en bedriftsavtale, men du kan forsikre enda mer enn du kan som bedrift.

Ofte stilte spørsmål

 • add Hva er uføreforsikring?

  Uførhet kan ramme plutselig og er ofte forbundet med høye kostnader. Med en uføreforsikring får du økonomisk kompensasjon som hjelper deg å opprettholde levestandarden din, når alt annet snus på hodet. Mange ansatte forventer i dag gode pensjons- og forsikringsavtaler. Uføreforsikring gjør derfor bedriften din attraktiv ved rekruttering.

 • add Hvorfor trenger vi uføreforsikring?

  Langvarig uførhet medfører betydelige økonomiske konsekvenser som følge av at den ansattes inntektsgrunnlag reduseres. For de fleste er ikke utbetalingene fra folketrygden nok til å opprettholde ønsket levestandard. 

 • add Er ikke støtten fra staten tilstrekkelig?

  Staten utbetaler maksimalt 66 prosent av lønn opp til 6 G (G= folketrygdens grunnbeløp). Du får ingen kompensasjon for lønn utover 6 G, så høytlønnede får et ekstra stort inntektstap.

 • add Hva koster uføreforsikring?

  Hvor mye uføreforsikring koster for de ansatte i foretaket er avhengig av hvilken bransje bedriften er i og de ansattes alders-, kjønns- og lønnssammensetning.

 • add Når utbetales uføreforsikring?

  De første 12 månedene du er syk får du sykepenger fra staten. Disse tilsvarer dagens inntekt, opp til 6 G. Uføreforsikringen starter når sykepengene opphører, fra og med 13. måned. Utbetalingene er månedlige og varer helt frem til pensjonsalder, eller til du blir frisk. 

 • add Hva hvis jeg blir delvis ufør?

  Utbetalingene er gradert etter uføregraden. Hvis du for eksempel blir erklært 60 prosent ufør, får du utbetalt 60 prosent av forsikringen.

 • add Hva gjør bedriften hvis en ansatt blir ufør?

  Da må du som arbeidsgiver logge deg inn i Bedriftsportalen og melde fra til oss der.

 • add Hva er reglene om attføring og rehabilitering?

  Lov om foretakspensjon (Lovdata) innebærer begrensninger i hvilken uføreforsikring som kan utbetales samtidig med utbetaling av arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Regelen er at summen av uføreforsikring og arbeidsavklaringspenger ikke skal overstige 70 prosent av pensjonsgivende inntekt i ordningen. Den delen av uføreforsikringen som eventuelt ikke kan utbetales til den enkelte, vil i stedet bli overført til bedriftens premiefond.

Trygghet om det verste skulle skje

Har du ansatte med familie? Gi dem en ekstra trygghet ved å sikre etterlatte ved dødsfall. Kanskje eier en ansatt bolig sammen med samboer. En livsforsikring for dine ansatte kan være med å betale ned den ansattes andel av lånet, slik at det blir enklere å betjene for den etterlatte. 

Gunhild Bendz Larsen sammen med hesten sin.

– Jeg har lært at hverdagen kan bli snudd opp ned på ett sekund

Gunhild (42) var daglig leder i barnehage, men falt av hesteryggen og ble uføretrygdet. Slik reddet uføreforsikringen familieøkonomien.


Fant du det du lette etter?