Uførepensjon

En uførepensjon er noe av det viktigste du kan ha for deg selv og dine ansatte. Forsikringen sikrer deg en god inntekt hvis du blir ufør.

Dette er uførepensjon:

 • Gir ansatte som blir helt eller delvis ufør, månedlige utbetalinger.
 • Gjelder uansett årsak til uførhet.
 • Prisen på forsikringen avhenger av lønn og alder.
 • Utbetalingen starter vanligvis etter 12 måneder.
 • Utbetalingen varer helt frem til pensjonsalder – eventuelt til du blir frisk.
 • Du kan velge å gi ansatte med barn under 18 år et ekstra tillegg i uførepensjonen.
 • Gjør bedriften attraktiv ved rekruttering.

Ofte stilte spørsmål

Detaljer om uførepensjon

Dette sammendraget viser hovedtrekkene ved uførepensjon. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) som gjelder. 

 • Om forsikringen

  Uførhet kan ramme plutselig og er ofte forbundet med høye kostnader. Med en uførepensjon får du økonomisk kompensasjon som hjelper deg å opprettholde levestandarden din, når alt annet snus på hodet. Mange ansatte forventer i dag gode pensjons- og forsikringsavtaler. Uførepensjon gjør derfor bedriften din attraktiv ved rekruttering.

 • Om utbetaling

  De første 12 månedene du er syk får du sykepenger fra staten. Disse tilsvarer dagens inntekt, opp til 6 G (668 862 kroner). Uførepensjonen starter når sykepengene opphører, fra og med 13. måned. Utbetalingene er månedlige og varer helt frem til pensjonsalder, eller til du blir frisk.

 • Om attføring og rehabilitering

  Lov om foretakspensjon (Lovdata) innebærer begrensninger i hvilken uførepensjon som kan utbetales samtidig med utbetaling av arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Regelen er at summen av uførepensjon og arbeidsavklaringspenger ikke skal overstige 70 prosent av pensjonsgivende inntekt i ordningen. Den delen av uførepensjonen som eventuelt ikke kan utbetales til den enkelte, vil i stedet bli overført til bedriftens premiefond.

 • Fullstendige vilkår (pdf)

Fant du det du lette etter?