Formueskade- og profesjonsansvarsforsikring

Sikrer bedriften mot erstatningsansvar for skade som skjer ved utøvelse av forsikret virksomhet eller profesjon.

Formuesansvar er erstatningsansvar for tap bedriften påfører andre. Det vil si tap som ikke skyldes skade på personer eller gjenstander.

Profesjonsansvar er erstatningsansvar som noen pådrar seg som følge av feil eller forsømmelser under utøvelsen av sin profesjon. Profesjonsansvaret kjennetegnes ved at det normalt foreligger en kontrakt. 

Forsikringen dekker

  • rettslig erstatningsansvar for formueskade
  • rettslig erstatningsansvar for person- og tingskader
  • sakskostnader ved rettsak og erstatningskrav
  • kostnader for å avverge eller begrense tapet når det er overhengende fare for at et forsikringstilfelle inntreffer. Dekning forutsetter at kostnadene følger av et dekningsmessig krav.

Forsikringen består av

Formuesansvar

Er tilpasset virksomheter som tilbyr tjenester som ikke innebærer fysisk utførelse, som konsulentvirksomhet, rådgivning, taksering, regnskap og reklamebyrå.

Profesjonsansvar

Omfatter skadeforvoldelse som skjer gjennom de såkalte ”frie yrker”. I hovedtrekk selskaper som driver med en form for rådgivning eller veiledning i forbindelse med et oppdrag, som arkitekt, rådgivende ingeniør og økonomisk rådgiver.

Enkelt å flytte – vi ordner alt

Når du kjøper forsikring hos oss, oppgir du hvilket selskap du bruker i dag, så ordner vi oppsigelse og alt det praktiske for deg.

Vi hjelper deg gjerne

Har du spørsmål til oss eller ønsker tilbud på forsikring? Fyll inn noen opplysninger om bedriften din, så kontakter en av våre rådgivere deg.


Fant du det du lette etter?