Ekstrapensjon for bedrifter

Med Ekstrapensjon kan du enkelt legge til rette for ekstra pensjonssparing for deg selv eller dine ansatte.

Har bedriften din Ekstrapensjon hos oss, får du:

 • en enkel og fleksibel spareløsning med stort investeringsutvalg
 • en løsning som egner seg godt for å kompensere for endring av pensjonsordning
 • en enkel måte å gi nøkkelpersoner en ekstra påskjønnelse
 • en løsning som gir de ansatte mulighet til å spare på egen hånd i de samme investeringsmulighetene som arbeidsgiver har valgt for innskuddspensjonen
 • ingen bindingstid – du kan ta ut pengene når du selv vil
 • våre beste priser og betingelser

Produktet leveres av Storebrand Livsforsikring AS. Medlemmer som sparer i denne avtalen, blir ikke eier av de underliggende finansielle investeringene, men får en fordring på Storebrand Livsforsikring AS.

Detaljer om Ekstrapensjon for bedrifter

 • add Om Ekstrapensjon

  Produktet «Ekstrapensjon» gir de ansatte mulighet til å spare i de samme pensjonsporteføljene som bedriften benytter i innskuddspensjonsordningen. De ansatte får dermed tilgang til investeringsutvalg av høy kvalitet, som vanligvis er forbehold institusjonelle investorer.

 • add Flere valgmuligheter

  For å gjøre sparingen så enkel og oversiktlig som mulig for de ansatte, og samtidig sikre at bedriften har effektive administrasjonsløsninger, er det tre måter å organisere «Ekstrapensjon» på.

  1. Bedriftsbetalt Ekstrapensjon
   Bedriften etablerer, administrerer og betaler ordningen for de ansatte. Det er enkelt å holde oversikt over sparingen til alle ansatte i Bedriftsportalen.
  2. Ekstrapensjon med spesiell betaler
   Bedriften etablerer og betaler for ordningen for de ansatte. Spareavtalen administreres av den ansatte på deres private, påloggede sider.
  3. Privat sparing
   Den ansatte etablerer og betaler ordningen selv. Les mer om sparing i «Ekstrapensjon» som privatperson.
 • add Slik fungerer sparingen

  Både bedriftsbetalt og bedriftsadministrert «Ekstrapensjon» er enkelt å bruke for bedriften.

  1. Bedriftsportalen
   Bedrifter som ønsker å administrere «Ekstrapensjon» for sine ansatte, gjør dette i Bedriftsportalen på samme måte som man administrerer tjenestepensjonsordningen.
  2. Månedlig fakturering
   «Ekstrapensjon» faktureres månedlig, og Storebrand sørger for riktig fordeling av midler på den ansattes avtale. Bedriften sørger for at informasjonen om medlemmene som er omfattet av ordningen til enhver tid er à jour.
  3. Hvem omfattes og hvor mye spares?
   Løsningen gir stor fleksibilitet for dem som ønskes inkludert i spareordningen, og hvor mye som ønskes innbetalt per medlem. 
Innbetalingene kan være som prosent av lønn eller individuelle beløp, og begge alternativer kan kombineres med eventuelle engangsinnbetalinger. Den ansatte kan også foreta egne innbetalinger, eller starte en spareavtale på samme avtale.
  4. Beskattes som lønn. Bedriftens sparing i «Ekstrapensjon» er å anse som lønn for den ansatte. Sparingen skjer dermed med beskattede midler, i likhet med andre individuelle spareordninger. De ansatte får imidlertid fordeler som utsatt skatt på avkastning. Det er kun avkastningen som blir gjenstand for beskatning, og det først ved utbetaling.
  5. Utbetaling
   Sparemidlene er ikke bundet til pensjonsalder og formuesbeskattes på linje med annen fondssparing. Det er knyttet en individuell kapitalforsikring til avtalen som medfører at 105 prosent av innestående saldo, blir utbetalt til etterlatte ved dødsfall.
 • add Fullstendige vilkår (pdf)

  Fulle vilkår finner du i dette dokumentet:

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, porteføljens risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Den kan være risiko knyttet til investeringer i porteføljen på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i all informasjon om porteføljen som porteføljens egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?