Reiseforsikring for bedriftens ansatte

Med vår helårs «reiseforsikring super» er dine ansatte sikret hvis noe skulle skje – på alt fra dagsturer i Norge til lengre reiser i utlandet. Du kan også velge en reiseforsikring som kun gjelder for den ansatte på tjenestereiser.

Vår reiseforsikring ble kåret til en av de beste reiseforsikringene i 2021.

Forsikringen omfatter

Vår helårs reiseforsikring gjelder for ansatte på reiser inntil 75 dager. Ektefelle eller samboer og barn under 20 år som bor på samme folkeregistrerte adresse, kan også være medforsikret om ønskelig. Du kan også velge en reiseforsikring som kun gjelder for den ansatte på tjenestereiser som varer inntil 75 dager per reise.

 • reisegods og reisesyke
 • ulykke og hjemtransport
 • reiseansvar
 • rettshjelp
 • avbestilling og forsinkelser

Ofte stilte spørsmål

Reisekort - alltid med deg på telefonen

Med et digitalt reisekort kommer dine ansatte raskt i kontakt med oss hvis det skulle skje et uhell på reisen.

 

Detaljer om reiseforsikring for ansatte

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Generelt

  Dekningene omfatter

  • reiser inntil 75 dager
  • reisegods: ubegrenset
  • reisesyke: ubegrenset sum
  • hjemtransport: ubegrenset sum
  • ulykke: 500 000 kroner ved død
  • ulykke: 600 000 kroner ved invaliditet
  • Når familiedekningen er valgt, gjelder følgende ved ulykke for barn under 20 år: 150 000 kroner ved død, 800 000 kroner ved invaliditet
  • reiseansvar: 15 000 000 kroner
  • rettshjelp: 100 000 kroner
  • avbestilling: ubegrenset
  • forsinkelser
  • Kry – helsehjelp på reiser utenfor Norge

  Dekningene omfatter ikke

  • motorkjøretøy med tilbehør, båter, samlinger, møbler, dyr, varer, verktøy og verdipapirer
  • reiser som varer mer enn 75 dager
 • Om reisegods

  Dekningene omfatter

  • tyveri, ran og innbrudd
  • skadeverk, brann, nedsoting, eksplosjon, naturskade, inntrengning av vann eller væske i bygning og trafikkuhell
  • tap av/skade på innsjekket reisegods

  Dekningene omfatter ikke

  • sykkel innenfor kommunen du bor, arbeider eller studerer i
  • verdigjenstander samlet utover 150 000 kroner per enkeltperson og 300 000 kroner per familie per skadetilfelle
  • enkeltgjenstander utover 40 000 kroner
  • kontanter utover 10 000 kroner per person
  • billetter/pass utover 10 000 kroner per person
  • skade på innsjekket koffert, bag, ryggsekk og annen emballasje under transport
  • reisegods erstattes ikke når du er hjemme, på skole/undervisningssted eller på jobb i undervisnings-/arbeidstiden
 • Om reisesyke

  Dekningene omfatter

  Forsikringen gjelder for reiser og/eller leieforhold i hele verden. Den forsikrede reise/leieavtale må være betalt av sikrede før utreisedato og må starte fra bostedsadresse i Norge, hvis ikke annet fremkommer i forsikringsbeviset.

  • nødvendige og vanlige sykeutgifter som oppstår under reise i forsikringstiden og som skyldes dødsfall, akutt sykdom eller alvorlig ulykkesskade
  • utsettelse/innhenting av reise
  • reiseavbrudd/tapt ferie
  • tilkallelse av familiemedlem

  Dekningene omfatter ikke

  • utgifter som påløper etter at du kommer tilbake til ditt hjemsted i Norge
  • utgifter som følge av skade oppstått ved aktiviteter som for eksempel sportsdykking dypere enn 40 m, hang-/paragliding og fallskjermhopping
  • utgifter som skyldes eksisterende sykdom/kronisk lidelse når reisens hensikt er undersøkelse eller behandling
  • skadetilfeller som inntreffer når du er hjemme, på skole/undervisningssted eller på jobb i undervisnings-/arbeidstiden
 • Om hjemtransport

  Dekningene omfatter

  • merutgifter ved transport til behandlingssted/hjemsted i Norge som er nødvendig av medisinske årsaker
  • ved plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller dødsfall i nærmeste familie bosatt i EØS, og ved forsikredes død
  • ved brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade i din bopel eller kontor i Norge, som krever at du er tilstede

  Dekningene omfatter ikke

  • tilkallelse når det allerede er bestemt at du blir hjemtransportert innen kort tid
 • Om ulykke

  Dekningene omfatter

  • erstatning ved død
  • erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet
  • behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade, begrenset oppad til 5 prosent av forsikringssummen for invaliditet

  Dekningene omfatter ikke

  • ulykkesskade som skyldes kampsport, deltakelse i kriminell handling og slagsmål
  • ulykkesskade forårsaket av sykdom/sykelig tilstand
  • ulykkesskade som skyldes utøvelse av yrker med forhøyet ulykkesrisiko
 • Om reiseansvar

  Dekningene omfatter

  • erstatningsansvar du som privatperson etter gjeldende rett i det enkelte land pådrar deg for skade på person eller ting
  • gjelder kun på reiser utenfor Norden

  Dekningene omfatter ikke

  • ansvar som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, seilbåt eller lignende
  • ansvar overfor medlemmer av din familie
  • ansvar for skade på lånte ting
 • Om forsinkelse

  Dekningene omfatter

  • Forsinket avgang som skyldes teknisk feil med offentlig transportmiddel du skulle reise med eller værforhold. Overnatting har ubegrenset sum, og innhenting av den fastlagte reiseruten etter 24 timers forsinkelse dekkes med inntil 7 000 kroner pr. person.
  • Forsinket ankomst til neste avgang på grunn av værforhold, teknisk feil eller trafikkuhell med det transportmiddelet du reiser/skal reise med. Overnatting og innhenting av den fastlagte reiseruten har ubegrenset sum.
  • Forsinket reisegods, når ekspedert bagasje ankommer forsinket til reisemålet ved utreise. Kostnader til nødvendige innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dekkes med inntil 6 000 kroner pr. person pr. skadetilfelle.

  Dekningene omfatter ikke

  • forsinkelse som skyldes andre årsaker enn værforhold/teknisk feil
  • forsinket bagasje dekkes ikke på hjemreise
 • Om rettshjelp

  Dekningene omfatter

  • advokathjelp ved privat rettstvist

  Dekningene omfatter ikke

  • tvister som har sammenheng med yrke/erverv
  • gjelder ikke på reise i Norden
 • Om avbestilling

  Dekningene omfatter

  • reiser og/eller leieforhold i hele verden hvis den er betalt i Norden før utreisedato og hvis reisen starter i Norden

  Dekningene omfatter ikke

  • avbestillingskostnader som følge av påregnelig akutt forverring av eksisterende sykdom/kronisk lidelse
  • undersøkelser, behandling som var planlagt før reisen ble bestilt
 • Egenandel på leiebil

  Dekningene omfatter

  • Dekning av egenandel ved skade på leiebil har ubegrenset sum.

  Dekningene omfatter ikke

  • Leiebil i forbindelse med flytting eller hjemkjøring av varer
  • Annet leid motorkjøretøy enn bil eller motorsykkel
  • Leiebil som ikke er leid i sammenheng med en feriereise
 • Leie av utstyr ved forsinket fly

  Dekningene omfatter

  • Leie av barnevogn/sykkel/ski eller annet sportsutstyr når dette er forsinket med fly
 • Barnebarn og oldebarn

  Dekningene omfatter

  • Når familiedekning er valgt, omfattes også barnebarn og oldebarn under 20 år, når de er på feriereise sammen med forsikringstaker, såfremt de ikke er omfattet av en annen reiseforsikring.
 • Uhellsdekning

  Dekningene omfatter

  • Annen fysisk skade på personlige eiendeler enn de som er nevnt i punkt B.4.1.2 erstattes med inntil 5 000 kroner samlet per skadetilfelle.
 • Egenandelen for Reiseforsikring Super

  Egenandel mobiltelefon

  Det er ingen egenandel, unntatt for uhellsdekningen. Fra og med andre gangs tyveri eller dekningsmessig skade på mobiltelefon eller nettbrett, er egenandelen 2 000 kroner. Dette gjelder innenfor en periode på to kalenderår.

 • Om klagerett

  Ønsker du en objektiv vurdering av saken, kan du henvende deg til

  Finansklagenemnda
  Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo

  Telefon: 23 13 19 60
  Telefaks: 23 13 19 70

  Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 5 etg. 0277 Oslo
  Resepsjon: 08:30-11:30 og 12:30-15:00

Kry – helsehjelp på reise utenfor Norge

Med reiseforsikring i Storebrand, får du gratis telefonrådgivning fra sykepleier hele døgnet og legetime over video, når du er på utenlandsreise. Du kan få medisinsk vurdering, råd, behandling eller EU-resept.

Illustrasjonsfoto: Kry-appen – helsetjenester på reiser utenfor Norge

Fant du det du lette etter?