Næringsbyggforsikring

Næringsbyggforsikring kan du blant annet kjøpe til næringsbygninger, produksjonsbygninger, lager og fritidsboliger.

Vår næringsbyggforsikring dekker:

 • Brann og eksplosjon​
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen​
 • Vann og annen væske​
 • Snø​
 • Tyveri, ran og hærverk​
 • Naturskade​
 • Investeringer og nyanskaffelser​
 • Riving, rydding og fjerning av verdiløse rester​
 • Påbud fra offentlige myndighet​er
 • Ekstrautgifter på grunn av prisstigning​
 • Bygningsglass​
 • Huseieransvar​
 • Utvidet bygningsglass​
 • Husleietap​

Enkelt å flytte — vi ordner alt

Når du kjøper forsikring hos oss på nett, legger du bare inn hvilket selskap du bruker i dag. Vi ordner oppsigelse og alt det praktiske for deg.

Vi hjelper deg gjerne

Noen forsikringer er lovpålagte. Andre kan bidra til å gjøre bedriften din til en mer attraktiv arbeidsplass. Trenger du råd om hvilke forsikringer bedriften må og bør ha? Fyll inn noen opplysninger, så kontakter vi deg.

Ta kontakt
Mentor Zeeshan Shah
Zeeshan Shah
Storebrand