Detaljer om firmabilforsikring

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva firmabilforsikringen omfatter, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Generelt

Omfatter

 • motorvognen med den modellbetegnelsen som er beskrevet i forsikringsdokumentet
 • dekk og felger; ett sett sommerhjul og ett sett vinterhjul i samme antall som motorvognen seriemessig ble levert med
 • fabrikkmontert musikkanlegg
 • sikkerhetsutstyr; barnesete, varseltrekant, førstehjelpspute og brannslukningsapparat
 • fastmontert mobiltelefon
 • annet fastmontert tilleggsutstyr, dekor og spesiell lakk inntil 20 000 kroner
 • utvidet dekning for yrkesløsøre inntil 50 000 kroner kan velges, krever delkasko for utvidet dekning

Omfatter ikke

 • gods som fraktes med kjøretøyet eller tilhenger
 • tapt arbeidsfortjeneste

Kasko med leiebil

Omfatter

Kasko med leiebil dekker det samme som Kasko + følgende:

 • leiebil i inntil 30 dager
 • 250 kroner pr. dag i maks 30 dager hvis du ikke vil benytte deg av leiebil
 • ved kondemnasjon av kjøretøyet har sikrede krav på leiebil fra skaden ble meldt og i 10 dager etter at Storebrand har tatt stilling til erstatningsspørsmålet
 • 250 kroner pr. dag i 10 dager hvis du ikke bruker leiebil når kjøretøyet ditt må kondemneres

Omfatter ikke

 • leiebilkostnader når forsikringen ikke avsluttes med utbetaling som kaskoskade
 • erstatning for leiebilkostnader gis ikke ved glassruteskade alene

Kasko

Omfatter

Kasko dekker det samme som Delkasko + følgende:

 • skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
 • annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
 • utgifter til veihjelp/assistanse i Europa ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke

Omfatter ikke

 • leiebilkostnad hvis det ikke er avtalt

Delkasko

Omfatter

Delkasko dekker det samme som Ansvar + følgende:

 • brannskade
 • tyveri av kjøretøyet og tyveri av fastmontert utstyr fra kjøretøyet
 • skade på kjøretøyet i forbindelse med innbrudd eller tyveri
 • glassruteskade, knusing og sprekker
 • veihjelp i Norden ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke
 • bilhjelp hjemme
 • bagasje inntil 10 000 kroner

Omfatter ikke

 • skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
 • annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
 • leiebil

Fører- og passasjerulykke

Omfatter

 • ulykke, se punkt 10 i vilkårene (pdf nederst på siden)
 • død inntil 100 000 kroner
 • livsvarig invaliditet 200 000 kroner

Ansvar

Omfatter

 • erstatningsansvar etter bilansvarsloven (ubegrenset beløp ved personskade og inntil 10 000 000 kroner ved skade på ting)
 • skade på fører og passasjer
 • skade på personer utenfor kjøretøyet
 • skade påført bygninger og andre gjenstander
 • skade påført andre kjøretøy

Omfatter ikke

 • skade på eget kjøretøy


  Fant du det du lette etter?