Detaljer om firmabilforsikring

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva firmabilforsikringen omfatter, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Generelt

Omfatter

 • motorvognen med den modellbetegnelsen som er beskrevet i forsikringsdokumentet
 • dekk og felger (ett sett sommerhjul og ett sett vinterhjul i samme antall som motorvognen seriemessig ble levert med)
 • fabrikkmontert musikkanlegg
 • sikkerhetsutstyr (barnesete, førstehjelpspute og brannslukningsapparat)
 • fastmontert mobiltelefon
 • annet fastmontert tilleggsutstyr, dekor og spesiell lakk inntil 20 000 kroner

Omfatter ikke

 • gods som fraktes med kjøretøyet eller tilhenger
 • tapt arbeidsfortjeneste

Ansvar

Omfatter

 • erstatningsansvar etter bilansvarsloven (ubegrenset beløp ved personskade og inntil 10 000 000 kroner ved skade på ting)
 • skade på fører og passasjer
 • skade på personer utenfor kjøretøyet
 • skade påført bygninger og andre gjenstander
 • skade påført andre kjøretøy

Omfatter ikke

 • skade på eget kjøretøy

Fører- og passasjerulykke

Omfatter

 • ulykke, se punkt 10 i vilkårene (pdf nederst på siden)
 • død inntil 100 000 kroner
 • livsvarig invaliditet 200 000 kroner. For barn under 18 år 500 000 kroner

Delkasko

Omfatter

Delkasko dekker det samme som Ansvar (se over) + følgende:

 • brannskade
 • tyveri av kjøretøyet og tyveri av fastmontert utstyr fra kjøretøyet
 • skade på kjøretøyet i forbindelse med innbrudd eller tyveri
 • glassruteskade, knusing og sprekker
 • veihjelp i Norden ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke
 • bilhjelp hjemme
 • bagasje inntil 10 000 kroner

Omfatter ikke

 • skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
 • annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
 • leiebil

Kasko

Omfatter

Kasko dekker det samme som Delkasko (se over) + følgende:

 • skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
 • annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
 • utgifter til veihjelp/assistanse i Europa ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke

Omfatter ikke

 • leiebilkostnad hvis det ikke er avtalt

Kasko med leiebil

Omfatter

Kasko med leiebil dekker det samme som Kasko (se over) + følgende:

 • leiebil i inntil 30 dager
 • 250 kroner pr. dag i maks 30 dager hvis du ikke vil benytte deg av leiebil
 • ved kondemnasjon av kjøretøyet har sikrede krav på leiebil fra skaden ble meldt og i 10 dager etter at Storebrand har tatt stilling til erstatningsspørsmålet
 • 250 kroner pr. dag i 10 dager hvis du ikke bruker leiebil når kjøretøyet ditt må kondemneres

Omfatter ikke

 • leiebilkostnader når forsikringen ikke avsluttes med utbetaling som kaskoskade
 • erstatning for leiebilkostnader gis ikke ved glassruteskade alene

Super

Skal du kjøpe Super, må bilen din være under 5 år gammel.

Omfatter

Super dekker det samme som Kasko med leiebil (se over) + følgende:

 • vesentlig bedre erstatning hvis bilen din blir totalskadet. Er bilen under tre år gammel og gått under 100 000 km, kan du få fabrikkny bil. I andre tilfeller økes erstatningsbeløpet med inntil 15 prosent av gjenanskaffelsesprisen. Ved leasing dekkes gjenstående startleie.
 • motor-/girkasseskade, batteripakker i elbil og hybrid
 • utvidet leiebil tilsvarende egen bil inntil 700 kroner pr. dag i inntil 60 dager. Leiebilerstatning gis også ved motor- og girkasseskader.
 • bilnøkkelforsikring inntil 10 000 kroner
 • Parkeringsskade uten bonustap inntil 20 000 kroner
 • Utvidet bagasje inntil 20 000 kroner
 • Utvidet fastmontert ekstrautstyr inntil 50 000 kroner

Omfatter ikke

 • motor- og girkasseskade som skyldes korrosjon eller annen form for tæring, ikke skjer plutselig og uforutsett eller som ikke påvirker bilens funksjon
 • motor- og girkasseskade som fabrikant, importør, leverandør eller reparatør er ansvarlig for i henhold til avgitt garanti
 • motor- og girkasseskade har aldersfradrag fra 5 år eller etter at det er kjørt 100 000 km. Etter 12 år dekkes ikke motor- og girkasseskader.
 • motor- og girkasseskade på bruktimportert bil der skaden ville vært dekket av garanti på tilsvarende forhandlerimportert bil i Norge
 • skader som er dekket under bilens ordinære kaskoforsikring" klasse="pheader4"/]
 • motor- og girkasseskade som skyldes unormal bruk og belastning av bilen eller som skyldes bruk av deler som avviker fra fabrikantens utførelse
 • skader på motor som er ombygget og/eller chiptrimmet o.l.
 • motor- og girkasseskade ved kjøring på avsperret område/-vei eller bane
 • motor- og girkasseskade som skyldes klimatiske forhold, som nedbør og temperatur eller i form av, eller som skyldes, unormalt høyt oljeforbruk
 • motor- og girkasseskade som skyldes konstruksjonsfeil, produksjonsfeil eller feil på software