To kollega, en dame og en mann, som sitter ved siden av hverandre på kontoret.

Pensjon fra første krone – slik påvirkes bedriften din

Nye pensjonsregler gjør at flere arbeidstakere får pensjon gjennom jobben, og at flere får mer i pensjon. Men hva betyr det for bedriften din?

Av  Veronika Søum/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 10.01.2022
SIST OPPDATERT 27.05.2022

– De nye pensjonsreglene gjør at bedriftene nå må spare pensjon fra første lønnskrone for alle ansatte, forteller Lars-Erik Eriksen, leder for pensjon i Storebrand.

Til nå har det kun vært krav om å spare til pensjon for de ansattes inntekt over 1 G (grunnbeløpet i folketrygden), som per 1. mai 2022 er 111 477 kroner.

I tillegg har det ikke vært krav om å spare pensjon for ansatte under 20 år og de som har under 20 prosent stilling. Fra 1. januar 2022 ble dette endret. Nå har alle fra og med 13 år krav på pensjonssparing, uansett stillingsprosent.

«
De nye reglene er spesielt gledelig for unge, de med lavere lønn og de som jobber deltid.

Lars-Erik Eriksen
leder for pensjon i Storebrand

Hva betyr de nye reglene for bedriften?

Ifølge Eriksen innebærer de nye reglene i hovedsak at:

  • Flere vil få pensjon
  • Flere vil få mer i pensjon
  • Systemet blir enklere å forstå

LARS-ERIK ERIKSEN: Leder for pensjon i Storebrand. Foto: Storebrand

– De nye reglene er spesielt gledelig for unge, de med lavere lønn og de som jobber deltid, forteller Eriksen.

For deg som bedriftsleder innebærer endringen at dine ansatte har krav på mer pensjon enn før, og at flere har krav på å bli inkludert i bedriftens pensjonsordning.

Dette kan påvirke bedriftens pensjonskostnader.

– Det er flere bedrifter som allerede sparer til pensjon fra første krone, men for de bedriftene som ikke gjør dette, innebærer endringen en kostnadsøkning, forklarer Eriksen.


Vil du vite mer om de nye reglene?


Hjelper kundene med å gjennomføre endringer

De nye reglene gjelder fra 1. januar 2022, men det er lagt opp til en overgangsperiode slik at bedriftene har frem til 30. juni 2022 for å tilpasse seg de nye reglene. I løpet av overgangsperioden vil alle bedriftskundene i Storebrand få hjelp til å gjennomføre endringene.

– Vi legger til rette for overgangen på en god og effektiv måte. Alle bedriftskundene våre blir kontaktet i løpet av det neste halvåret og får hjelp til å gjennomføre nødvendige endringer. Enkelte bedrifter har også noen valgmuligheter i forbindelse med å tilpasse seg regelverket, og de det gjelder vil få informasjon om dette, avslutter Eriksen.


Fant du det du lette etter?