Ida Hallin Henriksen, fagansvarlig for kapitalforvaltning, avbildet foran betongvegg.

Derfor er Storebrand på avkastningstoppen

Storebrands pensjonsprofiler har gjort det sterkt over tid, og flere av dem slår konkurrentene når det gjelder langsiktig avkastning. Dette tror vi er grunnen.

Av  Ida Anett Danielsen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 12.11.2021

– Hittil i 2021 har vi oppnådd hele 11,6 prosent avkastning for pensjonsprofilen Storebrand Balansert og 18 prosent avkastning for pensjonsprofilen Storebrand Offensiv. Det er ekstremt bra, sier Ida Hallin Henriksen. Hun er fagansvarlig for kapitalforvaltning i Storebrand.

Normalavkastningen for aksjer ligger på mellom 5 og 7 prosent i året, men hittil i år har oppgangen på verdens børser vært langt bedre enn normalt. Det har bidratt til at kundene i Storebrand har fått svært god avkastning på pensjonspengene.

– I tillegg har de som forvalter fondene og pensjonsprofilene våre gjort en veldig god jobb. Det ser vi blant annet på avkastningen som pensjonsprofilene har levert de siste fem årene.


Lyst til å la oss forvalte pensjonen til de ansatte i bedriften din?


Storebrands pensjonsprofiler slår konkurrentene

Ettersom pensjonssparing gjerne er langsiktig, er det viktig å se på hvordan avkastningen har vært over tid. Her er Storebrand blant de beste i klassen.

Den balanserte profilen har levert en gjennomsnittlig årlig avkastning de siste fem årene på 9,6 prosent, mens den offensive profilen har levert et gjennomsnitt på 12,9 prosent. Flertallet av Storebrands kunder har disse pensjonsprofilene.

Storebrand Balansert og Storebrand Offensiv kommer svært godt ut sammenlignet med tilsvarende pensjonsprofiler hos konkurrentene. Ser vi på avkastningen de siste fem årene, har den balanserte profilen levert 0,7 prosentpoeng mer i avkastning enn den beste konkurrenten, mens den offensive profilen har levert 0,9 prosentpoeng mer i avkastning.

– Dette viser at forvaltningen vår står seg bra over tid og at vi har en strategi som fungerer godt, sier Hallin Henriksen.

Infografikk som viser årlig gjennomsnittlig avkastning i pensjonsleverandørenes pensjonsprofiler med moderat risiko. Tallene er per 31.10.2021, er oppgitt før kostnader og gjelder siste 5 år.

STOREBRAND LEVERER HØYEST AVKASTNING: Oversikten viser årlig gjennomsnittlig avkastning i pensjonsleverandørenes største pensjonsprofiler med moderat risiko. Tallene er per 31.10.2021, er oppgitt før kostnader og gjelder siste 5 år.


Ønsker du pensjon og forsikring til bedriften din på 1–2–3?


Flere grunner til god avkastning

Eksperten tror det er flere grunner til at pensjonsprofilene til Storebrand gjør det så bra.

– For det første er Storebrand et pensjonsselskap. Vi som jobber her er eksperter på pensjon og kapitalforvaltning, og vi har lang erfaring med å sette sammen profiler tilpasset langsiktig sparing, sier Hallin Henriksen.

Hun mener en annen grunn er at Storebrand har bredt sammensatte pensjonsprofiler, som inkluderer både aksjer, renter, private equity (aktive eierfond) og eiendom.

– Dermed unngår vi å legge alle eggene i én kurv. Ved å spre risikoen over flere kategorier blir vi mer robuste og klarer å hente inn den ekstra avkastningen, mener eksperten.

IDA HALLIN HENRIKSEN: Fagansvarlig for kapitalforvaltning i Storebrand. Foto: Storebrand


Vil du vite mer om hvordan vi jobber med avkastning?


Så mye har avkastningen å si for pensjonen

– 1 prosentpoeng mer i avkastning høres kanskje ikke så mye ut her og nå, men det har ekstremt mye å si for pensjonspotten på sikt, forklarer Hallin Henriksen.

For en 30-åring kan 1 prosentpoeng mer i avkastning gi hele 25 prosent mer i pensjon.

– Vi ønsker å gi mest mulig i pensjon til den norske befolkningen og streber derfor alltid etter å få den beste avkastningen, sier Hallin Henriksen.

Svingninger i høst – grunn til bekymring?

GOD VEKST: Olav Chen i Storebrand kan melde om god vekst i aksjemarkedet. Foto: Storebrand

I oktober steg det globale aksjemarkedet med 6 prosent og nådde ny all-time high.

– Til tross for svingninger tidligere i høst har 2021 vært et godt år for aksjemarkedet med hele 23 prosent vekst hittil, sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand.

Ifølge Hallin Henriksen viser den gode veksten at du ikke trenger å bekymre deg for svingninger eller korte perioder med fall når det kommer til pensjonssparing.

– Det viktige med pensjonssparing er å se på den langsiktige utviklingen. Og vi i Storebrand har selvsagt som mål å forbli på avkastningstoppen, slik vi har vært de siste fem årene, avslutter Hallin Henriksen.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?