Lars-Erik Eriksen, leder for bedriftsmarked i Storebrand.
Foto: Storebrand

Derfor bør du plassere bedriftens overskudd hos Storebrand

Med røtter helt tilbake til 1700-tallet er Storebrand i dag Norges største private kapitalforvalter, med over 700 milliarder til forvaltning. Dette er vår suksessoppskrift.

Av Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL ·

Bedriftens penger kan grovt sett deles i tre: Du har driftsmidler, som er bankinnskudd som skal brukes i løpet av året. Du har en bufferkapital, som skal gå til å dekke uforutsette utgifter. Og til slutt har du den langsiktige egenkapitalen, som er bedriftens «sparepenger».

Mens driftsmidlene og bufferkapitalen som regel trives best i en bankkonto, bør du sette den langsiktige sparingen et sted med høyere avkastning.

– I den daglige driften har man gjerne et konstant øye på bedriftens driftsmidler, mens bufferkapitalen står der som en trygghet til den dagen du trenger den, sier Lars-Erik Eriksen, leder for salg til bedriftsmarkedet i Storebrand.

– Det er likevel viktig ikke å glemme bedriftens langsiktige overskudd, hvor du bør ha helt andre forventninger til avkastning på pengene. I Storebrand tilbyr vi skreddersydde løsninger til dette formålet, legger han til.

Her er tre grunner til at Storebrand er det naturlige stedet å investere bedriftens penger:

1) Trygghet og erfaring

De beste oppskriftene blir gjerne delt fra generasjon til generasjon. Storebrands oppskrift strekker seg helt tilbake til generasjonene før grunnloven ble vedtatt på Eidsvoll.

Avkastning er viktig, ja, men det er også trygghet. Det vet Storebrand en hel del om. Vi har tross alt levert trygghet helt siden Norges Brannkasse ble etablert i 1767.

LANG HISTORIE: Mellom 1877 og 1927 holdt tallknuserne i Storebrand til i Kirkegaten 21 i Oslo sentrum. Nå sitter forvalterne på kontorer i Lysaker.

Det å leve, betyr å omgi oss med usikkerhet. Sykdom og helse kan ramme helsen vår, og finansmarkedene påvirker sparepengene våre på godt og vondt.

Slik er det også for næringslivet. Usikkerheten regjerer. Bonden vet ikke hvor stor avlingen vil bli til høsten, og fabrikkeieren vet ikke om investeringen vil lønne seg.

– Noe av denne usikkerheten kan fjernes ved hjelp av langsiktig sparing. Det er kjernen i virksomheten vår: vi har vært her i 250 år, og vi skal være her om 250 år også, sier Eriksen.

«
Ønsker du for eksempel å forvalte bedriftens langsiktige overskudd på samme måte som de ansattes pensjon? Ikke noe problem.

Lars-Erik Eriksen
leder for salg til bedriftsmarkedet i Storebrand

Denne tankegangen, preget av trygghet og langsiktighet, har gjort Storebrand til en av landets eldste bedrifter.

I dag er Storebrand-konsernet en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing. Vi forvalter blant annet pensjonspengene til 1,3 millioner nordmenn, som utgjør over 700 milliarder kroner. Det gjør oss til Norges største private kapitalforvalter.


Ønsker du å snakke med en rådgiver?


2) Spareløsninger som dekker alle behov

Siden vi er størst, har Storebrand naturlig nok en rekke løsninger for ledere som vil investere bedriftens langsiktige sparing.

Ingen bedrifter er like. Ulike selskaper har ulike behov, både kortsiktige og langsiktige. De beste løsningene kommer som oftest som et resultat av dialog, forteller Lars-Erik Eriksen. 

– Våre kunnskapsrike rådgivere blir gjerne kjent med deg og bedriften din og skrur sammen løsninger tilpasset bedriftens sparebehov, risikovilje og tidshorisont, sier han.

Han legger til at Storebrand har lang erfaring med å jobbe med stiftelser, forbund og organisasjoner, og vet hvordan det er å jobbe innenfor rammen av mandater.

– Vi dekker dessuten alle forvaltningsbehov – om det er aksjer, renter, eiendom, i Norge eller i utlandet. Ønsker du for eksempel å forvalte bedriftens langsiktige overskudd på samme måte som de ansattes pensjon? Ikke noe problem, sier han.

Storebrand har flere prisvinnende fond og forvaltere, og vi står klare til å sørge for at din bedrifts sparepenger er i gode hender.

SKREDDERSØM: Lars-Erik Eriksen og Storebrands rådgivere skrur sammen løsninger tilpasset bedriftens sparebehov, risikovilje og tidshorisont. Foto: Storebrand

3) Gode penger

Hvordan tjener man penger på å gjøre verden til et bedre sted?

Når penger settes inn i et fond, låses de ikke inne i et bankhvelv. De investeres. Det vil si at de sendes rundt om i hele verden som små eierandeler i selskaper som produserer varer og tjenester.

Pengene kan ha stor påvirkning på kloden. De kan bidra til avskoging og utrydding av dyrearter. De kan bidra til krig og våpenproduksjon. De kan bidra til forurensing, forsøpling og global oppvarming.

Eller de kan bidra til å gjøre jorda til et bedre sted: Gode arbeidsvilkår, nye løsninger og grønne energikilder.

Storebrands forvaltere mener at det som er bra for jordkloden (og vi som bor på den), også er bra for lommeboka.

– «Gode penger» handler om å få både i pose og sekk. Du får god avkastning, samtidig som du bidrar til en bedre verden, sier Eriksen.

«
Tiden har vist oss at bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd.

Lars-Erik Eriksen
leder for salg til bedriftsmarkedet i Storebrand

Samfunnet står nemlig overfor en enorm omstilling. Klimaavtalen som ble signert i Paris i 2015 skisserer opp et ambisiøst mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. For å nå det, har vi bare en veldig kort periode vi kan slippe ut CO2 i atmosfæren i den skalaen vi gjør i dag.

I tillegg må verden bli klimanøytral innen 2050. Det betyr at vi må få en balanse mellom menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser. 

Dette mener vi vil gi en enorm medvind for selskaper som satser på fornybar energi. Skal vi nå klimamålene våre, må disse løsningsselskapene være vinnerne.

Det siste tiåret har vi også sett at produksjonsprisen på sol og vind har stupt og blitt konkurransedyktig med fossile alternativer. Det handler om å satse på selskaper som er i stand til å produsere mer, med mindre ressurser.

– Vi har jobbet med bærekraftige investeringer i over 20 år, og tiden har vist oss at bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd, sier Eriksen.


Har du spørsmål, eller ønsker å bli bedriftskunde?Fant du det du lette etter?