Koronavirus: Tjenestene våre fungerer som normalt

De siste ukene har vi gjennomført en rekke tiltak for egne ansatte, leverandører, samarbeidspartnere og besøkende.

For deg som Kommunekunde er det viktigste å vite at alt fungerer som normalt. Vi har etablert tiltak for å ivareta pensjonsutbetalinger, ajourhold og å opprettholde normal systemdrift.

Uro i markedet

Det har vært uro i finansmarkedene den siste tiden, og børsene har falt mye. Markedsuroen reflekteres også i rente- og kredittmarkedene.

Vi forventer at markedene vil være urolige inntil situasjonen oppleves som mer avklart. Det innebærer at vi kommer til å se dager med betydelige kursbevegelser både opp og ned, slik det alltid er i perioder med stor markedsuro. Vi ser imidlertid at sentralbankene er i beredskapsmodus, kutter renten og lanserer ytterligere tiltak for å dempe virkningene pandemien har på økonomien. Norske myndigheter har lansert en rekke økonomiske tiltak som skal bidra til å hjelpe norske bedrifter og arbeidsplasser gjennom denne tiden.

Erfaringen fra tidligere perioder med stor markedsuro, er at frykten på et tidspunkt tar over og gir overdrevne fall i markedene. Dette tror vi er tilfelle også denne gang. Permitteringer og konkurser er allerede forekommet i enkelte utsatte sektorer, men mye av aktivitetsnivået vil mest sannsynligvis normalisere seg når spredningen av Covid-19 kommer under kontroll.

Hvordan påvirker markedsuroen?

Naturligvis har den markedsuroen som er, og har vært, ført til et verdifall i porteføljen. For våre Kommunekunder er det viktig å huske at midlene i porteføljen er trygge, og at dere uansett markedsforhold får den garanterte avkastningen på midlene som ligger i kontrakten. Den garantien er viktig i disse tider.

Midlene til våre Kommunekunder er skjermet av de oppbygde kundebufferne, i tillegg til at de er ytterligere skjermet av Storebrands egenkapital. Denne er det våre aksjonærer som har skutt inn og vil være ansvarlig for. Kommunen har således ingen risiko i Storebrand for å måtte trå til med innskudd av egenkapital.

Aksjeandelen kan reduseres noe i kommuneporteføljen når aksjemarkedene faller, men risikonivået i porteføljen reduseres så lite som mulig for å bevare kommuneporteføljens mulighet til å være meget godt rustet til å ta del i markedsoppgangen igjen på et senere tidspunkt.