Helse, miljø og sikkerhet

Har bedriften din pensjonsordning i Storebrand, tilbyr vi kurs, opplæring og rådgivning om HMS.

Målgruppe:

HR-ansatte, HMS og bedriftshelsetjenester, ledere, tillitsvalgte og verneombud.

Eksempler på HMS-kurs:

  • Helsefremmende organisasjoner, ledere og ansatte
  • Friskfaktorer
  • Et liv i balanse
  • Den viktige samtalen
  • Livsstil, helse og livskvalitet
  • Livsfase- og seniorpolitikk
  • Seniorseminar
  • Risikovurdering av HMS-forhold

Hvorfor satse på HMS?

Redusert sykefravær, færre uføre og økt pensjonsalder er viktig for å trygge den framtidige verdiskapningen og velferden i samfunnet. En offensiv strategi på dette området er et gode for de ansatte, for arbeidsgiver og for samfunnet. Storebrand har utviklet et godt samarbeid med kundene våre når det gjelder HMS og IA-arbeid. Vi har som mål at ledere og ansatte skal ha et godt, friskt og langt arbeidsliv, og at så mange som mulig har god nok helse til å være i arbeid til pensjonsalder.

Hva kan bedriften gjøre enda mer av for at de ansatte skal holde seg friske? Og hva kan de ansatte gjøre for å beholde god helse eller forbedre sin helsetilstand?

Tilbud om HMS-rådgivning

Vårt HMS-tilbud legger vekt på en helhetlig tilnærming til HMS, og vi tilbyr derfor opplæring i helsefremmende metoder, HMS-rådgivning, samt deltakelse i nettverksgrupper. Storebrands HMS-rådgivning er et supplement og ingen erstatning for bedriftens egne HMS-ressurser.

Mer informasjon?

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om vårt HMS-tilbud, kan du alltid be bedriftens kundekontakt om hjelp. Du kan også kontakte Lene Tennebeck (fagdirektør HMS) på lene.tennebeck@storebrand.no.


Fant du det du lette etter?