Nytt grunnbeløp i folketrygden (G) er fastsatt

På grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret i frontfaget, bestemte Regjeringen at trygdeoppgjøret utsettes til høsten 2020. Resultatet fra trygdeoppgjøret og nytt grunnbeløp i folketrygden (G) vil likevel gjelde fra 1. mai 2020.

Om utsettelsen

Utsettelse av trygdeoppgjøret har medført tilsvarende utsettelse av eventuell regulering av pensjonsytelser under utbetaling fra kollektive tjenestepensjonsordninger.

For aktive medlemmer i kollektive tjenestepensjonsordninger medfører utsettelsen av trygdeoppgjøret og tilhørende fastsettelse av nytt grunnbeløp (G), også tilsvarende utsettelse av tidspunkt for regulering av pensjonsopptjening etter beregningsbestemmelser i pensjonsplanen som fastsettes i forhold til grunnbeløpet (G). 

Nytt grunnbeløp er nå fastsatt til 101 351 kroner.

Privat kollektiv tjenestepensjon – regulering av pensjonsytelser under utbetaling

Storebrand vil nå starte regulering av pensjonsytelser under utbetaling fra kollektive tjenestepensjonsordninger. De som har rett til regulering, vil få etterbetalt fra reguleringsdato fastsatt i kollektivordningen. Etterbetalingen vil komme utover høsten 2020.

Offentlig tjenestepensjon – regulering av pensjonsytelser under utbetaling

Regulering av pensjonsytelser under utbetaling fra offentlig tjenestepensjonsordning vil bli regulert i samsvar med gjeldende reguleringsbestemmelser for offentlig tjenestepensjon med en eventuell etterbetaling med virkning fra 1. mai 2020. Etterbetalingen vil komme utover høsten 2020.

For medlemmer som tidligere har vært ansatt med offentlig tjenestepensjon, vil en eventuell oppsatt pensjonsrett også reguleres med virkning fra 1. mai 2020.

Regulering av aktive medlemmer i private kollektive tjenestepensjonsordninger

I kollektive tjenestepensjonsordninger er folketrygdens grunnbeløp (G) en viktig parameter ved beregning av medlemmenes pensjonsopptjening. 

I innskuddspensjonsordninger kan det være avtalt at det gis pensjonsopptjening for lønn som overstiger 1 G. I innskudds- og hybridordninger kan det være avtalt tilleggssparing for lønn mellom 7.1 G – 12 G. Det beregnes ikke pensjonsopptjening for den del av lønnen som overstiger 12 G. 

I kollektive livrenteforsikringer i arbeidsforhold beregnes det normalt pensjonsytelser for den del av lønnen som overstiger 12 G

Som følge av at trygdeoppgjøret og fastsettelse av nytt grunnbeløp (G) nå er klart, vil vi benytte ny verdi for folketrygdens grunnbeløp (G) ved beregning av pensjonsopptjeningen.


Fant du det du lette etter?