Fondsliste

Avkastningsoversikt for våre fond

Avkastningsoversikt

Aktive fond

Faktorfond

 

Indeksnære fond

Rentefond

Alle fond

Institusjonell investor?

Her finner du informasjon om hvordan du som institusjonell investor handler fond hos oss.

Privat investor?

Besøk oss her for å finne investeringsløsninger tilpasset ditt behov.

Nyhetsbrev

Vi holder deg oppdatert om hva som skjer i markedet. Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.