Fondsliste

Avkastningsoversikt for våre fond

Avkastningsoversikt

Fondskursene oppdateres hver virkedag normalt før klokken 12:00. Beregnet avkastning er basert på fondenes verdi i norske kroner. Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.