Seks smarte skattetips før nyttår

Siste sjanse til å være ekstra økonomisk i 2017! Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug gir deg råd om hvordan du kan krympe skatten før nyttår.

1. Under 34 år? Spar i BSU

Boligsparing for ungdom (BSU) er Norges beste spareordning. Er du 33 år eller yngre, kan du spare inntil 25 000 kroner i året. Du får topp rente og 20 prosent i skattefradrag på årets sparebeløp. Pengene må være registrert på BSU-kontoen før nyttår.  Husk også at du må ha skattepliktig inntekt for å få glede av BSU-fradraget, minner pensjonsøkonom Knut Dyre Haug om.

Les også: Unngå BSU-panikk

2. Ferdig med BSU? Fortsett med IPS

Har du fylt opp BSU-kontoen din eller bikket 33 år, er Individuell pensjonssparing (IPS) årets viktigste sparenyhet. Med IPS kan du spare inntil 40 000 kroner i året, og få en skattefordel på inntil 9 200 kroner (23 prosent av årets sparebeløp, i 2018). IPS er gunstig pensjonssparing med avtalt utbetalingsplan. Utbetalingen kan starte når du er 62 år, og må vare til du blir 80.

Til forskjell fra BSU er skattefordelen «til låns»: Du kan se på fordelen som et rentefritt lån. Når du tar ut pensjonen din, blir den beskattet som alminnelig inntekt, med en sats på 23 prosent per dags dato. Betaler du formuesskatt, er skattefordelene enda større, siden IPS-midlene er skjermet for formuesbeskatning.

3. Opprett aksjesparekonto

En annen spareordning som også er ny i 2017, er aksjesparekonto. Her kan du fritt kjøpe og bytte aksjer og aksjefond uten å betale gevinstskatt underveis. Skatten blir utsatt til den dagen du tar gevinsten/avkastningen ut av kontoen. Innskuddet kan du ta ut først, og dette uttaket betaler du ikke skatt av.

– I forbindelse med innføringen av aksjesparekonto, etablerte regjeringen et skatteamnesti som innebærer at du kan overføre privateide aksjer og aksjefond til aksjesparekonto i 2017 uten å betale gevinstskatt. Denne fristen er nå utvidet til ut 2018, så du trenger ikke stresse med å flytte aksjer og aksjefond før nyttår, sier pensjonsøkonom Dyre Haug.

Les også: Dette trikset gir deg dobbel skattefordel

4. Næringsdrivende? Start pensjonssparing

Er du selvstendig næringsdrivende, velger du selv om du vil spare til pensjon. Du har to skattegunstige ordninger å velge mellom, og det er lønnsnivået ditt som avgjør hvilken du bør velge.

Har du en arbeidsinntekt under 7,1G (665 000 kroner), anbefaler vi at du sparer i IPS som beskrevet i punkt 2 ovenfor. Her kan du spare inntil 40 000 kroner i året og få skattefordeler (23 prosent av årets sparebeløp). Samtidig beholder du pensjonsgrunnlaget ditt i folketrygden.

Er arbeidsinntekten din over 7,1G, anbefaler vi deg å kjøpe en tjenestepensjon for næringsdrivende. Her kan du spare inntil seks prosent av lønnsgrunnlaget ditt og utgiftsføre sparebeløpet. Siden innskuddet reduserer din pensjonsgivende inntekt, og pensjonsopptjeningen i folketrygden stopper på 7,1 G, anbefaler vi denne ordningen for høytlønte.

Les også: Selvstendig næringsdrivende? Nå blir sparing til pensjon enda gunstigere

5. Gi forskudd på arv

Planlegger du å gi forskudd på arv , kan det være lønnsomt å gi arvingene disse pengene før nyttår, dersom du betaler formuesskatt. Da reduserer du din egen formue. Dette er lønnsomt hvis barn eller barnebarn ikke er i formuesskatteposisjon.

Formuesskatten blir beregnet på grunnlag av formuen din ved årsskiftet, og utgjør 0,85 prosent av skattemessig formue over 1 480 000 kroner. Pensjonsøkonomen minner om at barn under 18 år lignes sammen med foreldrene når det gjelder formue. 

6. Støtt en god sak

Uansett om du har benyttet deg av rådene over, og spart flere tusenlapper, kan du jo gi noen penger til en god sak. I år får du 24 prosent fradrag på gavebeløp mellom 500 og 30 000 kroner til veldedige organisasjoner. Maksbeløpet har økt i år, og tillater at du er ekstra generøs.

– Husk å sjekke at organisasjonen er forhåndsgodkjent, og at den rapporterer gavebeløpet på fødselsnummeret ditt, avslutter Knut Dyre Haug.