Tre nyttige påminnelser når markedene svinger

Blir du nervøs av overskrifter om urolige aksjemarkeder, koronavirus og lavere økonomisk vekst? Her er tre ting som det kan være lurt å minne seg selv på.

1) Svingninger er helt normalt

Aksjefond har høyere forventet avkastning enn rente- og kombinasjonsfond, samtidig som risikoen for kortsiktige verdisvingninger er større. Det er helt normalt – og et viktig argument for at sparing i aksjer og aksjefond bør være langsiktig sparing.

For å illustrere med et talleksempel: Hovedindeksen på Oslo Børs var på sitt høyeste på 520 poeng før finanskrisen i 2008. I desember samme år nådde den bunnen på rundt 200 poeng. Den siste tiden har den beveget seg på nivåer rundt 650 poeng. Hadde du kjøpt aksjer da de var på sitt dyreste før finanskrisen i 2008, ville du likevel fått rundt 25 prosent avkastning på sparepengene dine de siste 11 årene – hvis du hadde sittet stille i båten.

2) Det fins sparing som passer for alle

Selv om du i teorien er enig i at sparing i aksjer bør være langsiktig, så er det forståelig hvis du blir skjelven når nettavisene melder om koronavirus og lavere økonomisk vekst i verden. Sover du dårlig om natten når børsene svinger, så fins det alternativer til aksjemarkedet som fortsatt gir deg en høyere forventet avkastning enn bankinnskudd.

Rente- og kombinasjonsfond med en høy renteandel er gode alternativer for deg som har kommet til den konkusjonen at mindre svingninger i sparingen din er viktigere enn høyest mulig avkastning.

Les også: Slik finner du spareformen som passer best for deg

3) Minn deg selv på hvorfor du sparer

Å spå utviklingen i aksjemarkedet er det stikk motsatte av å spå været: Det er vanskelig å si noe om hvor markedene skal på kort sikt, mens langtidsvarselet er nokså forutsigbart. Avkastningen i aksjemarkedet er knyttet til verdiskapingen i samfunnet, og uansett hvordan man vrir og vender på det, så er sjansen for høyest avkastning størst i aksjer over tid.

Minn deg selv på hvorfor du startet å spare i utgangspunktet og hva som er målet med sparingen – ikke la deg vippe av pinnen eller la deg styre av overskriftene i media, som endrer seg hele tiden. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.