Slik bruker Storebrand datamaskiner for å knuse konkurrentene

Men det hele hadde ikke vært mulig uten folk som Andreas Poole bak spakene.

Da Dagens Næringsliv i januar 2018 slo fast på avisens forside at Storebrand Global Multifactor «knuser konkurrentene», stilte de like godt opp fondets forvaltere i en fotomontasje sterkt inspirert av coveret på Kraftwerks «Computer World» fra 1981.

dn_forside -tiny800
BEST I KLASSEN: Dagens Næringsliv melder at Storebrand Global Multifactor «knuser konkurrentene». Faksimile Dagens Næringsliv 12. januar 2018.

Det var ikke tilfeldig. Mye av grunnen til at Storebrand-fondet gjennomgående har prestert bedre enn konkurrentene de siste årene, er nemlig at forvalterne lar datamaskinene velge ut hvilke aksjer som skal inngå i porteføljen.

Og det har åpenbart fungert bra: I 2017 kåret analyseselskapet Morningstar Storebrand Global Multifactor til beste globale aksjefond, blant nærmere 1000 konkurrenter. Siden fondet i 2013 fikk formen det har i dag, har det i snitt levert 19,5 prosent årlig avkastning.

8. mars ble Storebrand Global Multifactor kåret til topp tre av 1400 globale aksjefondet av Morningstar. 

– Totalt består porteføljen vår av 350 aksjer, men til enhver tid følger vi og analyserer to tusen aksjer. Det er langt flere enn i et aktivt forvaltet fond, som gjerne består av 30-50 aksjer. Da trenger vi hjelp fra datamaskinene, som kan gjøre grovarbeidet, sier fondsforvalter Andreas Poole.

Totalt består porteføljen vår av 350 aksjer, men til enhver tid følger vi og analyserer to tusen aksjer. Det er langt flere enn i et aktivt forvaltet fond, som gjerne består av 30-50 aksjer.
- Andreas Poole, Fondsforvalter i Storebrand

– Datamaskinene har definitivt vist seg å fungere bra til forvaltning som skal gi meravkastning. I motsetning til aktiv forvaltning, som er mer avhengig av mennesker i det daglige.

Les også: – Fantastisk avkastning

Menneskene bak maskinene

Med alt snakket om datamaskiner, kan tankene lett streife innom Kraftwerk-låter som «Man Machine» og «We are the Robots».

Datamaskinene har definitivt vist seg å fungere bra til forvaltning som skal gi meravkastning. I motsetning til aktiv forvaltning, som er mer avhengig av mennesker i det daglige.
- Andreas Poole, Fondsforvalter i Storebrand

Men Poole har ikke mistet jobben til robotene helt ennå. Uten den menneskelige innsatsen og erfaringen i bunn, hadde ikke maskinenes prestasjoner vært like mye å skryte av, skal vi tro forvalteren:

– Datamaskiner kan ikke veie opp for alt. Det er ikke teknologien i seg selv som er det interessante her, men at man kan bruke teknologien til å oppnå et mål, sier Poole.

Vi er nemlig et stykke unna at vinnerfond som Storebrand Global Multifactor kan forvaltes ene og alene av en kunstig intelligens.

– Vi bruker ikke maskinlæring. Det er teknologi som baserer seg på detaljer i ting som har skjedd, og bruker dette til å spå fremtiden. Men aksjemarkedet fungerer ikke på den måten, der er det veldig mye tilfeldigheter og støy. Mange har prøvd å bruke maskinlæring i forvaltning, og det man ser da er at alle detaljene de har lært fra fortiden, det er feil i morgen. Og da går det fort galt, forteller Poole.

Storebrand_-_JK_-_Andreas-2705-800px-tiny
MANNEN BAK MASKINEN: Andreas Poole er fondsforvalter i Storebrand og er en av hjernene bak maskinen. Selv om robotene gjør jobben enklere, påpeker han likevel at nemlig et stykke unna at et vinnerfond som Storebrand Global Multifactor kan forvaltes ene og alene av en kunstig intelligens. Foto: Newslab

For at maskinene skal kunne velge ut de rette aksjene, må de følge svært avanserte modeller som er skapt og til stadighet finslipt av teamet til Poole. Og disse må nødvendigvis ha en større IT-faglig slagside enn det som kanskje er vanlig i forvaltningsmiljøer.

– Vel, vi bør være bedre på å programmere enn en tradisjonell aktiv forvalter. Du kan vel si at vi er godt skolerte, innen både tekniske fag og finans. Totalt har vi seks mastere og to doktorgrader på teamet – blant annet en atomfysiker, sier Poole.

Selv har han bakgrunn som sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU – for sikkerhets skyld toppet opp med en master fra Norges Handelshøyskole, samt noen enkeltfag innen statistikk ved Universitetet i Oslo.

Les også: Det koster ikke mer å spare bærekraftig

Finner de beste aksjene for hver faktor

Som fondsnavnet tilsier, er de 350 aksjene som inngår i Storebrand Global Multifactor fordelt på flere faktorer – nærmere bestemt fire av dem:

– De faktorene vi har er verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Vi bygger modellene våre på grundig og veldokumentert forskning, som viser at nettopp disse faktorene gir meravkastning. Det vil si at aksjer som er gode på de faktorene vi har, oppnår en høyere avkastning enn andre aksjer over tid. Hele formålet med produktet er at det skal slå markedet og gjøre det bedre enn et indeksfond, sier Poole.

Vårt valg med å lage fire delporteføljer betyr at vi kan satse på å finne aksjer som er veldig gode på den faktoren de tilhører, for eksempel en verdiaksje i verdiporteføljen.
- Andreas Poole, Fondsforvalter i Storebrand

Les også: Green is Good

Hver av faktorene utgjør sin egen delportefølje, og disse fire vektes hver med 25 prosent i totalen.

– Vårt valg med å lage fire delporteføljer betyr at vi kan satse på å finne aksjer som er veldig gode på den faktoren de tilhører, for eksempel en verdiaksje i verdiporteføljen. Vi prøver å finne aksjer som er veldig gode på én faktor, i stedet for å finne aksjer som er gode på alt – det finnes nemlig ingen aksjer som er veldig gode på alle faktorene, de er kun brukbare, sier Poole og fortsetter:

–  Og det viser seg at meravkastningseffekten, altså hvor mye bedre man gjør det enn markedet ellers, bare tas ut på de beste aksjene. Det samme kan ikke oppnås med aksjer som kun er brukbare på alt – og derfor mener vi det er best å bare gå etter spesialiserte aksjer.

Stadig finsliping og optimalisering

Og det er nettopp ved utvelgelsen og plasseringen av aksjene i de forskjellige faktorene at datamaskinene kommer inn i bildet.

– Ja, altså, i teorien kunne man jo gjort nesten ingenting med forvaltning av dette fondet. Den største jobben er i prinsippet gjort når vi har utviklet strategien og startet opp fondet, sier Poole.

Dette er noe av forklaringen på at forvaltningshonoraret til Storebrand Global Multifactor ligger på 0,75 prosent – godt under det man er vant til fra mer aktivt forvaltede fond, som altså krever en fortløpende innsats fra forvalterne.

– Vår jobb er ikke å følge med på enkeltaksjer. Det vi jobber med, er å videreutvikle de strategiene og modellene vi har lagt til bunn, og følge med på at datamaskinene gjør den jobben de skal gjøre – som er å gjennomføre de rette aksjehandlene, sier Poole.

jehyun-sung-477894-unsplash-800px-tiny
GJØR SOM DE FÅR BESKJED OM: For at maskinene skal kunne velge ut de rette aksjene, må de følge svært avanserte modeller som er skapt og til stadighet finslipt av teamet til Poole. Og det er nettopp denne menneskelig ingrediensen, den grundige preppingen og løpende flikkingen og optimaliseringen, som sørger for det hittil svært så vellykkede sluttresultatet. Illustrasjonsfoto

Og det er nettopp denne menneskelig ingrediensen, den grundige preppingen og løpende flikkingen og optimaliseringen, som sørger for det hittil svært så vellykkede sluttresultatet:

– Vi ser at andre aktører prøver seg på det samme som vi gjør, uten samme hell. Det er veldig mange viktige valg som må tas underveis, og dette gjenspeiles i avkastningen. Akkurat som med aktiv forvaltning snakker vi om et håndverk, bare at vi bruker en litt annen verktøykasse, sier Poole.

Les også: Derfor bør du investere bærekraftig

Større gevinst – med lavere risiko

Når datamaskinene skal plukke aksjer, tar de utgangspunkt i en stor database som inneholder det meste av data om et selskap:

– Så brukes modellen vi har laget for å gi aksjen en score på hver faktor. For eksempel i verdifaktoren vil vi regne oss frem til hva vi mener aksjen er verdt, og kan videre sammenligne det med hvordan aksjen er priset i markedet, sier Poole, og fortsetter:

– Mener vi den er verdt mye mer enn det markedet mener, så definerer vi den som billig, og gir den da en score basert på det. Det gjør vi så på alle de fire faktorene, og da får vi ut en rangering på alle aksjer på alle faktorer, og så kjøper vi de beste. Enkelt fortalt.

Vår jobb er ikke å følge med på enkeltaksjer. Det vi jobber med, er å videreutvikle de strategiene og modellene vi har lagt til bunn, og følge med på at datamaskinene gjør den jobben de skal gjøre – som er å gjennomføre de rette aksjehandlene.
- Andreas Poole, Fondsforvalter i Storebrand

Når hver delportefølje på denne måten kan bestå av aksjer som datamaskinene har vurdert til at har den høyeste scoren for hver faktor, og disse slås sammen, oppstår magien: Meravkastningen blir ikke bare høyere totalt sett, men også risikoen går ned.

– Dette er faktisk mindre risikabelt enn et aktivt fond. Et aktivt fond har gjerne en avkastning som svinger mellom 5-10 prosent i forhold til hvordan indeksen svinger. På grunn av kombinasjonen av mange aksjer og sammensetningen av de fire faktorene, vil ikke et multifaktorfond falle like mye relativt sett i forhold til indeksen som et aktivt fond kan gjøre. Og det er bra, for det betyr at om markedet tryner, vil ikke dette fondet falle mer enn andre typer fond, sier Poole.

 

Det er nettopp denne kombinasjonen av god avkastning og lavere risiko som tillater at Storebrand har funnet en naturlig plass for Global Multifactor i sin pensjonsportefølje:

– Ja, det er 1,2 millioner nordmenn som har fått god drahjelp til pensjonen sin fra datamaskinene våre, uten nødvendigvis å vite det. Men vi ser også at stadig flere har fått øynene opp for multifaktor, ved at de også aktivt går inn og velger fondet i sin individuelle sparing, med større engangsbeløp eller månedlig sparing, sier Poole.

Det er 1,2 millioner nordmenn som har fått god drahjelp til pensjonen sin fra datamaskinene våre, uten nødvendigvis å vite det. Men vi ser også at stadig flere har fått øynene opp for multifaktor, ved at de også aktivt går inn og velger fondet i sin individuelle sparing.
- Andreas Poole, Fondsforvalter i Storebrand

i

Dette er de fire faktorene i Storebrand Global Multifactor, forklart av Andreas Poole:

  • Verdi: – Dette handler om billige aksjer som er undervurderte, kanskje litt upopulære i markedet. Her bygger vi rett og slett på «kjøpe billig og selge dyrt»-ideen, og søker etter aksjer som er lavt priset. Disse blir gjerne repriset til et mer fornuftig nivå, noe som medfører at aksjen stiger mer enn andre aksjer i markedet.
  • Momentum: – Det betyr at aksjer som har gått bra gjerne fortsetter å gå bra. Aksjer går gjerne bra om det kommer positive nyheter, men det viser seg ofte at de ikke blir repriset tilstrekkelig i forhold til hvor positiv nyheten var umiddelbart – det skjer gjerne mer gradvis. Og dermed fortsetter de å gå bra.
  • Størrelse: – Dette kan handle om noe som vi kaller likviditetspremier – der man får betalt for å kjøpe og holde aksjer som er litt vanskeligere å handle enn andre typer aksjer. Men det handler også om at små selskaper gjerne har det største potensialet. Det er mye lettere for et lite selskap å doble sin markedsverdi, enn for et kjempestort selskap. Se bare på Apple, som mer eller mindre må erobre hele verden om de skal doble seg.
  • Lavvolatilitet: – Dette er aksjer som er undervurderte fordi de er kjedelige, rett og slett. Høyvolatile aksjer gir gjerne en mulighet til å oppnå en stor gevinst. Der er det jaget etter den store gevinsten blant investorene som gjør at slike aksjer fort blir for dyre, fordi man er villig til å betale for dette loddet. Dette er den faktoren som trekker risikoen ned, mens de andre trekker risikoen opp – men balansert opp blir altså risikoen tilfredsstillende, spesielt målt opp mot avkastningen.