Vil gi kundene en god verden å gå av med pensjon i

Hver dag får senior analytiker Tulia Machado-Helland jobbe med det hun brenner for – nemlig å gjøre verden litt bedre. Hvordan jobber hun og teamet hennes for at du skal få en bedre pensjon?

– Å vokse opp i Spania, like etter diktator Francos død, gjorde meg tidlig bevisst på hvor avgjørende menneskerettigheter er for å opprettholde folks verdighet, forteller menneskerettighetsadvokat Tulia Machado-Helland. Men hvorfor velger hun å jobbe i Storebrand? 

Tulia jobber som senior analytiker i Storebrands bærekraftsteam, en ekspertgruppe som har som eneste oppgave å ha nøye kontroll med de over 3200 selskapene Storebrand investerer pensjonspenger i. Teamet måler hvor gode selskapene er på bærekraft, og sørger for at 570 milliarder kroner i investeringskapital ikke havner i selskaper som bryter med Storebrands krav til selskaper de kan investere i.

Det er en jobb Tulia mener er svært meningsfylt og viktig.

– Vi er et pensjonsselskap som er her «for the long run». Vi skal gi kundene våre en god pensjon om kanskje 30-40 år, men også en god verden å gå av med pensjon i. Vi er for eksempel opptatt av at naturressursene brukes på en fornuftig måte i dag, slik at vi kan fortsette å dra nytte av dem i lang tid fremover.

Jeg føler at jeg får utrettet mer i denne jobben enn hva jeg ville gjort i en organisasjon – nettopp fordi det er mye makt i penger.
- Tulia Machado-Helland, menneskerettighetsadvokat i Storebrand

Slik jobber bærekraftsteamet

  • Teamet utfører grundige analyser av ulike selskap og sektorer, og rangerer selskapene ut fra deres praksis og posisjon knyttet til bærekraft.
  • Analysen avdekker hvorvidt selskapene har bærekraftige produkter og tjenester, og om varene blir produsert på en effektiv måte, knyttet til blant annet råvarer og energi.
  • Tanken bak analysene er å identifisere selskaper som tilpasser seg den globale utviklingen, og som dermed har større sjanser for å være fremtidens finansielle vinnere.
Tulia_og_Matthes_ved_inngang_800x.jpg
BÆREKRAFT I BLODET: Som et av Norges største pensjonsselskap jobber vi for å ha en positiv påvirkning på samfunnet. Tulia Machado-Helland er en del av bærekraftsteamet som jobber med dette hver eneste dag. Her sammen med leder for bærekraftige investeringer, Matthew Smith. Foto: Robert S.Eik/Flow Media

Tidlig interesse for menneskerettigheter

Tulia er utdannet jurist med fokus på menneskerettigheter og folkerett, og har i tillegg en master i internasjonal politikk og bistand. Kjærligheten førte henne til Norge, og etter en periode i Finansdepartementets etikkråd gikk veien videre til Storebrand. Nå får hun kombinere to av de tingene hun mener er aller viktigst for å skape en bedre verden; menneskerettigheter og næringsliv. Bærekraftige investeringer handler nemlig ikke bare om klima og miljø. 

– Da jeg var 16 år bodde jeg ett år i Bogotá i Colombia. Jeg opplevde de store forskjellene, og jeg ble vitne til mye fattigdom og urettferdighet. Politikken var korrupt, de rike hadde det bra mens de fattige hadde det elendig. Det fantes ikke middelklasse, minnes hun. I et sånt samfunn er menneskerettigheter det mest sentrale de fattige har. Og her kan bedrifter spille en viktig rolle, i tillegg til landets myndigheter.

Les også: Derfor selger vi oss ut av Dakota Access Pipeline nå

i

DETTE ER GODE PENGER

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 700 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker selskaper som ikke drar verden i riktig retning, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • I 25 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om «Gode penger»

– Gjør en forskjell med pensjonspenger

Tulia hadde lenge planlagt å jobbe i en ideell organisasjon etter endt studie, men innså fort at penger kan bidra til de virkelig store endringene.

– Jeg føler at jeg får utrettet mer i denne jobben enn hva jeg ville gjort i en organisasjon – nettopp fordi det er mye makt i penger. Når jeg ringer til et selskap, og sier jeg er fra Storebrand, så representerer jeg en investor. Da blir man lyttet til, og har god mulighet til å påvirke i en positiv retning. På denne måten bidrar vi helt konkret til at selskapene blir mer bærekraftige og at menneskerettighetene blir fulgt.

Les også: Hva er «Gode penger»?

– Et eksempel på arbeidet vårt var da vi lyktes med å påvirke oljeselskapet Total, som drev en olje- og letevirksomhet i det Marokko-okkuperte Vest-Sahara. Dette var klart i strid med folkeretten. Total valgte å trekke seg ut av dette konfliktfylte området i 2015, etter press fra Storebrand og andre finansielle aktører, forteller Tulia og legger til:

– Et annet eksempel er da vi bidro til at det franske industrikonsernet Veolia avsluttet sin virksomhet innen transport og avfallshåndtering i okkuperte palestinske områder. Dette var også en form for virksomhet som brøt med folkeretten. Veolia avsluttet alle sine operasjoner i området i 2015, og er nå helt ute av området.

Jeg mener at det å drive bærekraftig i dag definitivt skaper bedre og mer lønnsomme selskaper i morgen.
- Tulia Machado-Helland, menneskerettighetsadvokat i Storebrand

Les også: Problem palmeolje: Slik bidrar vi til å løse det

Bærekraftige selskaper kan gi bedre pensjon

Menneskerettigheter er en av tingene Storebrand ser etter når de vurderer om et selskap er bærekraftig eller ikke. Tulia mener det ikke er noen motsetning mellom gode økonomiske resultater og bærekraft – snarere tvert imot.

– Vår jobb er å gi våre kunder en god pensjon. Dette gjør vi ved å plassere pengene i selskapene vi forventer skal gi god avkastning, og som samtidig oppfører seg ordentlig. Jeg mener at det å drive bærekraftig i dag definitivt skaper bedre og mer lønnsomme selskaper i morgen.

Hun er overbevist om at Storebrand bidrar til å gjøre en reell forskjell for samfunnet.

– Storebrand kan absolutt bidra til en bedre verden. Vi er store i Norden, og vi har gode muligheter til å påvirke selskapene. I verdenssammenheng er ikke selve størrelsen på kapitalen vi forvalter så mye å «slå i bordet med», men vi har likevel en unik posisjon som en av de fremste i verden på bærekraftige investeringer. For å få ekstra tyngde når vi henvender oss til bedrifter som oppfører seg dårlig, går vi ofte sammen med andre større investorer som er opptatt av det samme som oss. Når vi snakker, så lytter selskapene. Det gir oss en unik mulighet til å påvirke, avslutter Tulia Machado-Helland.

Det er ikke noen motsetning mellom gode økonomiske resultater og bærekraft – snarere tvert imot.
Tulia Machado-Helland, senior analytiker i Storebrand

Tulia_og_Matthew_Foto__Eik_800x.jpg
ANALYSERER SELSKAPER: Vår jobb er å gi våre kunder en god pensjon. Dette gjør vi ved å plassere pengene i selskapene vi forventer skal gi god avkastning. Foto: Robert S.Eik/Flow Media

Storebrand vurderer selskaper ut ifra følgende globale trender:

1. Befolkningsvekst og pressede økosystemer

Verden er i endring. Befolkningsvekst og økt levestandard hos en større del av verdens befolkning øker presset på naturresurser som vann og råvarer. Selskaper som tilpasser sine forretningsmodeller ved å drive mer effektivt og skånsomt mot miljøet, mener Storebrand vil være blant fremtidens vinnere.

2. Vekst i fremvoksende markeder

Mye av den globale veksten i dag skjer i utviklingsland og fremvoksende økonomier, som India, Indonesia og Kina. Undersøkelser viser at 70 prosent av veksten til de største globale børsnoterte selskapene skjer i denne typen land. I de nye markedene er det derimot høyere risiko for korrupsjon, lavere standard for menneskerettigheter og naturkatastrofer. Selskaper som opererer i slike markeder, men som har gode standarder innen arbeidsmiljø og bærekraft, kan være gode langsiktige investeringer.

3. Mer bevisste forbrukere

Folk blir mer bevisste på hva de kjøper, og bevisste forbrukere stiller strengere krav til selskapene. Tanken er at selskaper med bærekraftige produkter og tjenester vil få større markeder, og være best rustet til å takle strengere miljøkrav fra forbrukere og myndigheter – noe som er gunstig for selskapenes verdiutvikling.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.