Vi må snakke sammen ... om pengene dine

Hva betyr mest for ditt klimautslipp, og gjør du nok? Bruker du makten pengene dine gir deg?

Du gjør ditt beste. Du tar tog når du kan, buss om det passer. Du slår av lys og sorterer søppel, har til og med kuttet ned på kjøttmiddagene og begynt å spørre deg selv; må jeg ta den helgeturen til London i år?

Du mener at det betyr noe hva hver og en av oss gjør. Hva skulle være alternativet?, tenker du og putter plasten i den rette boksen. Du er blant de beste. Men du har en svakhet. Du tenker ikke på pengene dine.

Jo, selvfølgelig tenker du på penger. Du tjener bra, som de fleste nordmenn, litt mer enn du bruker. Det du har til overs, vil du gjerne gjøre noe smart ut av.

Du har ingenting å spare, sier du? Vel, er du ansatt et sted, sparer arbeidsgiveren til pensjon for deg. Når du blir pensjonist kommer dette i tillegg til det du får fra staten. Her er den gode nyheten: Pensjonssparingen din kan også bli ditt viktigste bidrag til en bedre verden.

Men da må du vite hvordan pengene spares. Om pensjonen din er plassert i sementproduksjon eller sol-energi, kan ha like stor betydning for klimaet som noe av det andre du gjør i hverdagen.

Pensjonssparingen din kan også bli ditt viktigste bidrag til en bedre verden.

Les også: Hva er «Gode penger»?

Vi bestemmer

Du kjøper ikke nytt skiutstyr til barna hvert år, men går på et byttemarked eller bruker finn.no for å kjøpe noe som er bra nok – og billigere. Du lapper kanskje et hull i barnets utebukse, i stedet for å kjøpe ny.

Du gjør dette av mange grunner, og at du sparer penger er kanskje ikke den viktigste. Bare en hyggelig konsekvens. Kanskje har du prøvd en klimakalkulator og funnet ut at ditt utslipp er lavere enn nordmannens, som i snitt er 10,5 tonn CO2 i året. Men så er det pengene dine, da. De slipper ut mer enn deg! Hvordan?

Jo, har du en halv million kroner plassert i selskaper, så slipper de ut 10,5 tonn bare på dine vegne. Og siden disse pengene skal være med deg så lenge, er det enda viktigere hva du gjør med dem.

Som aksjeeier kan du forlange at selskaper tar mer hensyn til etikk, klima og miljø.
Hvis ikke, så flytter du pengene.

offset_434958_w800px.jpg
MANGE KRONER SMÅ: Du har mer makt til å forandre fremtiden enn du tror. Illustrasjonsbilde

Pensjonsinnskudd fra tidligere arbeidsforhold kan du for eksempel flytte hvor du vil. På norskpensjon.no finner du raskt ut hvor de er plassert. Pensjonen du har der du jobber nå, kan du i mange tilfeller også flytte på. Ikke til et annet selskap, men til et bedre fond.

Til sammen sitter verdens pensjonssparere på halvparten av alle pengene i verden.
- Storebrand

På denne måten kan du være med å øke farten på det grønne skiftet. Det er jo penger som får ting til å skje der ute. For at bedrifter skal kunne endre seg, trengs finansiering. Det trengs penger til å bygge vindmøller, penger til å legge om produksjonen i grønn retning.

Les også: Hvilke ord tror du ble kåret til Norges kjedeligste?

Snill? Nei, smart.

Men hva med avkastningen din? Du kan gi til gode formål, støtte SOS barnebyer, Flyktninghjelpen eller klimaofre på Haiti, men når du skal spare eller investere handler det om noe annet, tenker du. Hvor mye du får ut av én krone.

Og det er ikke rart du tenker sånn. For slik har vi alltid tenkt. Men noe er i ferd med å skje. Ta deg selv. Du etterspør andre produkter enn du gjorde for få år siden. Du vil at kjøleskapet ditt skal bruke minst mulig energi og at maten ikke kommer fra andre siden av jordkloden. Du kjøper ikke en bil i dag uten å tenke på utslippet.

Selskaper gir oss det vi vil ha, de prøver å svare på våre ønsker og behov. Når vi etterspør mer bærekraftige produkter, lønner det seg å levere bærekraftig. Selskaper vil også være attraktive, ha et godt omdømme. Og én ting er helt sikkert: I årene som kommer blir det stadig større fokus på selskapers klimautslipp og bærekraftige profil.

Bærekraftig sparing handler derfor ikke om å være snill, men smart. I framtida blir grønne investeringer den sikreste veien til lønnsomhet over tid. Det handler det om.

Tid. Framtid. 10-20-25 år fram.
Hvordan ser verden ut, da?
Hvordan ser livet ut for deg?

Du gleder deg til at elbil-markedet endelig revolusjoneres av billige elbiler med lang rekkevidde. Men du tenker ikke på 2040. Derfor er karbonbudsjettet i verden og alt snakket om utslipp og togradersmål så fjernt. Akkurat som pensjon. Det betyr ikke at du ikke bryr deg om fremtiden. Du håper først og fremst at du og dine er friske, du har kanskje noen drømmer om ting du vil gjøre, steder du vil se. Og du har et håp om at verden har beveget seg i en bedre retning, at togradersmålet er under kontroll, for eksempel.

Det kan være bra å vite at du gjorde ditt beste.

i

DETTE ER GODE PENGER

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 700 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker selskaper som ikke drar verden i riktig retning, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • I 25 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om «Gode penger»

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.