Pensjonssparing med mening

Hva er sammenhengen mellom pensjon og bærekraft? Konsernsjef Odd Arild Grefstad forklarer.

Visste du at du faktisk kan bidra til å gjøre verden litt bedre, kun ved å spare til din egen pensjon? Velger du Storebrand, velger du nemlig også en ledende aktør innen bærekraftig sparing.

Dette er ikke noe 251-åringen Storebrand gjør for å kunne skryte av det i årsrapporter og festtaler, eller for å være i takt med tidsånden. Det er fordi det skal lønne seg økonomisk for Storebrands 1,1 millioner spare- og pensjonskunder.

– Det er gode penger i bærekraft, og vi har jobbet i nesten 20 år med bærekraftige investeringer. Dette gjør vi for å kunne skape en best mulig langsiktig avkastning for kundene våre.

Vi har stor påvirkning på selskaper over hele verden gjennom våre investeringer, og den posisjonen skal vi utnytte.
- Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand

Konsernsjef i Storebrand, Odd Arild Grefstad, setter seg til rette i stolen, og fortsetter uten å nøle:

– Storebrand forvalter pensjonspengene til en tredjedel av Norges befolkning. Mange av våre kunder er 20-30 år i dag, og skal få pensjonen sin utbetalt om 40-60 år. Vårt samfunnsoppdrag er å forvalte disse pengene på en god og langsiktig måte, slik at de får en best mulig pensjon.

Grefstad lener seg over bordet.

– Samtidig skal vi bidra til å skape en bedre verden å gå i pensjon i, sier han.

– Og nøkkelen her er bærekraft?

– Ja, vi må våge å være unike, og gå foran. Vi ser at vi som institusjon har stor påvirkning på selskaper over hele verden gjennom våre investeringer, og den posisjonen skal vi benytte, påpeker Grefstad.

Les også: Hva er «Gode penger»?

En bedre verden å gå av med pensjon i

Storebrand forvalter en kapital på over 700 milliarder kroner, tilsvarende et halvt norsk statsbudsjett. Disse pengene blir plassert i ulike selskaper og sektorer over store deler av verden – med en svært lang tidshorisont for å balansere risiko og avkastning.

oddarild_konsernsjef-2_800x.jpg
BEDRE PENSJON. ENKELT OG BÆREKRAFTIG: Konsernsjef Odd Arild Grefstad mener Storebrand har en plikt til å påvirke selskaper rundt i verden til å bli mer bærekraftige. – Vi er en stor aktør som kan utgjøre en forskjell, sier han. Foto: Anne Elisabeth Næss

– Bærekraft er jo et uttrykk som folk legger ulike betydninger i. For oss handler bærekraftig sparing om å plassere penger i de selskapene som er best rustet til å håndtere de miljø- og samfunnsmessige utfordringene vi står overfor. Dette er eksempelvis selskaper som utnytter knappe ressurser som energi og vann effektivt. Slike ressurser kan bli dyrere over tid, og disse selskapene er dermed godt posisjonert for å være mer lønnsomme og verdifulle enn sine konkurrenter på lang sikt, forklarer Grefstad.

– Du mener dette er Storebrands oppgave?

– Vi har et bidrag inn i det. Ofte blir det å løse slike problemer sett på som noe helt annet enn å skape verdier. Jeg mener dette er tett knyttet sammen.

Vi unngår å investere i enkelte bransjer og selskaper som vi mener ikke hjelper verden fremover.
- Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand

Les også: Exit-strategien: Veien til null kull

Grefstad fortsetter:

– Faktisk er det verdiskapende å løse de største utfordringene vi har i verden. Det handler om å identifisere de beste virksomhetene innen sitt felt, og plassere pengene i de selskapene vi mener er en del av denne løsningen. På den andre siden unngår vi å investere i enkelte bransjer og selskaper som vi mener ikke hjelper verden fremover, utdyper Grefstad.

For å identifisere fremtidens vinner og tapere i aksjemarkedet, har Storebrand, som én av svært få kapitalforvaltere i Norden, en egen avdeling med bærekraftsanalytikere. De vurderer nøye en rekke ulike risikofaktorer og trender i samfunnet, og har utviklet en egen «Storebrand-standard» for hvordan og hvor pensjonspengene investeres.

offset_265405_w800px.jpg
BIDRA TIL DET GRØNNE SKIFTET MED SPAREPENGENE DINE: Pensjonssparing står kanskje aller nederst på listen over det folk tror de kan gjøre noe med selv. Men sannheten er at halvparten av verdens aksjer, eller selskaper, eies av pensjonssparere. Det handler om å være bevisst på hvordan du sparer penger, og hva pengene dine investeres i. Illustrasjonsfoto

i

DETTE ER GODE PENGER

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 700 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker selskaper som ikke drar verden i riktig retning, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • I 25 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om «Gode penger»

– Det er utrolig viktig hvordan vi investerer midlene våre. Vi er ikke opptatt av hva som gir best mulig avkastning neste kvartal, men over en periode på 40-60 år. Det er det lange perspektivet som er sentralt. Da vil det være uansvarlig å ikke ta hensyn til klimaendringer og politiske forhold, og vurdere selskapenes avkastning opp mot disse faktorene, sier konsernsjefen.

Les også: Møt Matthew – en detektiv i Storebrand

– Viktigere enn om man bommer litt på kildesorteringen

Storebrand har fått flere internasjonale utmerkelser gjennom tiden for sitt arbeid innen bærekraft. Under World Economic Forum i Davos i 2017 kom Storebrand på andreplass i kåringen av verdens mest bærekraftige selskap.

Konsernsjef Grefstad er tydelig stolt over at Storebrand blir trukket frem som en ledende aktør i verden innen dette feltet.

– Vår metodikk, og det som skiller oss fra andre aktører, er at vi ikke bare konsentrerer en liten andel av pengene våre i grønne prosjekter, eller grønne nisjefond, påpeker Grefstad.

– Vi bruker pengene bærekraftig innen våre flaggskipprodukter, våre største og mest folkelige fond. Det er her vi må jobbe med bærekraft. Dermed tar vi også et aktivt valg for kundene, uten at de nødvendigvis har gått aktivt ut og etterspurt bærekraft. Det er ganske unikt, sier han.

Les også: Nå kan du spare fossilfritt

– Er dere i stand til å påvirke enkeltselskaper?

– Vi har stor påvirkningskraft på enkeltselskaper, særlig hvis vi ser finansbransjen under ett. Vi har som regel en god og tett dialog med selskaper, spesielt de vi vurderer å trekke oss ut av. Da kan vi stille krav og påvirke, og kanskje er denne typen påvirkningen større og viktigere enn om man bommer litt på kildesorteringen, avslutter Grefstad.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.