Må man være grådig og egoistisk for å tjene penger?

Gordon Gekkos berømte ord fra filmen «Wall Street» – Greed is good – er på vei til å bli byttet ut. Av hvem, og med hva?

1987: Greed is good!
2018: Smart is good.

Oscar-vinneren «Wall Street» (1987) inneholder en av filmhistoriens mest berømte monologer. Michael Douglas i rollen som finansakrobaten Gordon Gekko får mikrofonen, og ser utover en forsamling av rike amerikanere. Du husker sikkert hva han sier:

– Grådighet, nesten roper han.
– Grådighet, i mangel på mer presise ord, er bra. (Greed, for lack of a better word, is good).
– Greed is right. Greed works. Greed clarifies and cuts through to the essence of the evolutionary spirit.
(Applaus)

Scenen ble en klassiker, og Gordon Gekko satte ord på samtiden, uansett hva man mente om rollefiguren. Greed is good. Like ofte som de tre ordene ble repetert, ble de også løftet ut av sin sammenheng. Og mytologisert. De ble en ideologi i seg selv, turbokapitalisme: Grådighet er verdens nav, grådighet skaper vekst og skyver verden fremover.

Denne typen mottagelse var trolig underlig for filmens regissør, Oliver Stone, en hard venstreradikal kritiker av kapitalisme. Stone modellerte Gordon Gekko på virkelige finanskjeltringer, hvis grådighet brakte dem stor rikdom – og opphold i fengsel. Stone lot da også Gekko falle og bli fengslet på slutten av filmen.

Men ikke alle så kritikken. For Gordon Gekko var jo ganske kul, morsom, tøff. Gekko ble for mange en helt. Og mange husker bare «Greed is good». Så misforstått ble filmen at manusforfatteren, Stanley Weiser, 20 år senere uttalte til Los Angeles Times:

– Jeg hadde aldri trodd at budskapet, husk at Gekko ender i fengsel, skulle bli så misforstått (...) Om Oliver Stone og jeg fikk en «nickel» hver gang noen sa greed is good, kunne vi kjøpt opp alle restene av Lehman Brothers.

Under finanskrisen 2007-2010 dukket Gekkos tale opp igjen. Mer om det senere. Nå skal vi til motsatsen, til finansfolk som har erstattet «grådighet» med noe de hevder er langt mer innbringende.

Jeg hadde aldri trodd at budskapet skulle bli så misforstått.
- Stanley Weiser, manusforfatter i filmen Wall Street

30 år senere

Storebrand ASA, Lysaker utenfor Oslo. Lokalene har interiør av lyst tre. Klimanøytralt bygg, ifølge ryktene. Vegger preget av kunst og store boards. På en tavle står det: «Storebrands formål er en fremtid å glede seg til».
Joda. Det kan alle si. På en annen står det:
«Bra for lommeboka, bra for verden. Til beste for deg og dine – nå og i fremtiden».

Da vi ser oss rundt, oppdager vi at ordet «bærekraft» går igjen. Ordet lyser mot oss, nesten formanende. På en tredje: «Storebrand skal være en modig veiviser. For å skape endring, kreves mot. Bedre pensjon – enkelt og bærekraftig».

Hva er dette? Bra for verden? Bærekraftig pensjon? Nå har det rablet for økonomene og finansjyplingene, de må ha hørt ordet bærekraft så ofte i festtaler at de tror de driver med det. En mannlige ansatt som går inn i kaffebaren ligner faktisk på Gordon Gekko. Sleikete frisyrer, fine dresser, dyre skinnsko.

Men det første vi hører er lederskapsguruen og forfatter Simon Sineks ord:

– Folk engasjerer seg ikke i hva du selger, men hvorfor du gjør det. Det er viktig for oss. Det vi gjør må være bra for lommeboka og for den verdenen vi skal pensjonere oss i.

Det andre vi hører:

– Vi skal eie bærekraft-begrepet i markedet, og vi har jobbet med bærekraftige investeringer i over 20 år. Folk skal forhåpentlig velge Storebrand fordi vi står for noe man ønsker å identifisere seg med: Investeringer som gjør verden litt bedre.

Merkelige greier. En stor finansinstitusjon som snakker slik. Kan de i det hele tatt tjene penger?

Les også: Hva er «Gode penger»?

storebrandbygget_800x.jpg
KLIMANØYTRALT: Her ser du inngangen til Storebrands hovedkontor på Lysaker. Her snakkes det daglig om grønne penger, menneskerettigheter og FNs klimamål. Hadde du trodd det? Foto: Storebrand

Smart is good

I et møterom sitter fem forvaltere. De som flytter milliardvis av kroner som blir til vår pensjon. De forsøker å forklare.

– Vi lever i en tid der det å gjøre det riktige også er lønnsomt. Og med «riktig» mener vi bærekraftig, at selskap er skikkelige og bra plassert men tanke på fremtiden vi går i møte. For å si det sånn: Vi tror mer på solide selskap som tenker mer langsiktig enn på selskap som spiller så høyt at de plutselig kan gå konkurs.

– Forklar?

– Vi analyserer bærekraften i selskapene vi investerer i. Er selskapet i et korrupsjonsutfordrende land? Hvor vannavhengig er selskapet i en tid der vann blir en knappere ressurs? Hvor høyt er CO2-utslippet pr investerte krone? Lager de noe smart for fremtiden?, sier en.

Vi er ikke aktivister. Det handler ikke om å være snill, mest mulig miljøvennlig eller klassens mest etiske. Det handler om å være smart.
- Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand

Begrepet «Storebrand-standarden» går igjen:

– Vi utelukker selskap som bryter med Storebrand-standarden på miljø, korrupsjon, klima, menneskerettigheter, kontroversielle våpen, tobakk, for å nevne noe. Vår utelukkelsesliste er kanskje den mest offensive i hele verden. Målet er å flytte pengene over i smartere selskap som jobber mer bærekraftig, sier en annen.

Les også: Vil gi kundene en god verden å gå av med pensjon i

i

DETTE ER GODE PENGER

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 700 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker selskaper som ikke drar verden i riktig retning, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • I 25 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om «Gode penger»

Grådighet lønner seg ikke?

Snaut 200 selskap er utelukket. Da gjenstår rundt 3 000 å investere i, med et voldsomt spenn i bærekraften. De analyseres og plasseres på en bærekraft-liste, med poeng fra 0 til 100.
Men hvorfor? Er det for å fremstå snille? Grønne? Miljøvennlige?

– Storebrands utelukkelser er så klart etisk motivert. Men også økonomisk, i aller høyeste grad. Er noe ille, er det gjerne dårlig business, sier australieren Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand.

– Vi driver med finans her. De beste selskapene er ofte rustet for fremtiden. Se på alt som skjer nå. Hus lages annerledes – mer effektive. El-biler dominerer i Norge, og alle de store bilselskapene i verden sier at dette er fremtiden. LED-lys tar over, gamle lyspærer er «out of business». Det skjer sånn, fortsetter han, og knipser med fingrene for å vise hastigheten i utviklingen.

Da Storebrand var først ute med å utelukke kullselskap, handlet det om at kull ga et dårlig resultat på bærekraft-listen vår. Det handlet om økonomi: Analysen sa at kull kom til å gi dårlig avkastning i fremtiden.

Les også: Exit-strategien: Veien til null kull

– Det er mange eksempler. Og så ser vi at selskap som opptrer kortsiktig, grådig eller uetisk har en tendens til å tape. De overlever gjerne ikke.

Oppsummert: Kortsiktig profittjag trumfes over tid av «skikkelighet».

– Derfor er det faktisk smart å ta samfunnsansvar, smart å bidra til det grønne skiftet. Vi kan bidra til at verden ser litt bedre ut om 50 år. Og vi forventer at det gir mer avkastning, mer penger i pensjonskassa for deg og meg, sier bærekraftslederen. 

Les også: Nå kan du spare fossilfritt

Ikke snill, men smart

– Så det handler ikke om å være grei?

– Vi er ikke aktivister. Det handler ikke om å være snill, mest mulig miljøvennlig eller klassens mest etiske. Det handler om å være smart. Statistikk viser at å investere i selskaper som er solide, ærlige, ryddige og fremovertenkende gir avkastning over tid, sier Smith. 

Han tar et eksempel på hva som nå må med i beregningene: Analyser av befolkningsveksten anslår at vi blir 11 milliarder mennesker på jorden i 2050. Det betyr kraftig konsumentvekst og økt forbruk. Som igjen betyr knappere ressurser, mindre dyrkbart land, mindre vann som det allerede er knapphet på. Med tørkeperioder blir vann enda dyrere. Dette vil slå inn hardt for mange selskap.

– Slike indikatorer sier oss noe om hvor godt posisjonert selskapene er for fremtiden, fortsetter han.

Avkastning skal bygges over tid. Da må selskapene være bærekraftige.
- Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand

– Men grådighet skaper jo også mye penger?

– Ja, men dette er i rask forandring. Storebrand er et pensjonsselskap. Da du fikk din første jobb, kanskje du var rundt 25 år, startet også pensjonssparingen din. Bedriften du jobber for sparer for deg, og kanskje du sparer litt selv også. Siste utbetaling er kanskje når man er 90 år. Da er det meningsløst å lete etter kortsiktig profitt. Avkastning skal bygges over tid. Da må selskapene være bærekraftige.

matthew_sapirfoto_800x.jpg
ETISK, MEN LØNNSOMT: Leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, Matthew Smith, er opptatt av å investere i fremtidens finansielle vinnere. Bra for miljøet, bra for lommeboka di. Foto: Erik Lindvall, Guringo studios

– Hvis dere måtte overtale venner om å spare til pensjon i Storebrand, hva sier dere?

– At smart is good. Smarte selskap tjener penger over tid. Vi forsøker å investere i smarte selskap. Det er dette vi mener når vi snakker om bærekraft, avslutter Smith.

PS:

Gordon Gekkos tre berømte ord ble virale under finanskrisen (2007-2010). 8. oktober 2008 uttalte blant annet Australias statsminister Kevin Rudd i en tale:

– Tiden er kanskje moden for å innrømme at vi ikke forsto det fulle og hele av grådighet-er-bra-ideologien. Og i dag jobber vi fortsatt med å rydde opp i kaoset etter det 21. århundrets barn av Gordon Gekko.

På en pressekonferanse noen uker før, i 2008, ble FN-ambassadør for fred, skuespiller Michael Douglas som hadde rollen som Gekko i Wall Street, spurt om han følte ansvar for den grådigheten som hadde brakt verden ut i økonomisk krise.

– Mitt navn er ikke Gordon Gekko. Han var en rolle jeg spilte for 20 år siden. Kan vi snakke om noe annet?, svarte Douglas.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.