Nå er det mer lønnsomt å bruke bilforsikringen

Vi har alle opplevd å ikke treffe helt på beregningene. Akkurat litt for trangt, litt for smalt eller litt for langt – og før du vet ordet av det, sitter litt av bilen igjen på muren, og litt av muren igjen på bilen.

Tidligere har det ikke vært lønnsomt å ta små parkeringsskader på forsikringen, fordi bonustapet gjorde kostnaden så stor. Slik er det ikke lenger. Med den nye bonusordningen med maks 10 prosent bonustap, lønner det seg stort sett å bruke forsikringen.

Vi får ofte inn frustrerte bilister som har dunket borti noe ved inn- eller utkjøring fra parkering, eller som har blitt dunket borti av andre.
- Tom Olaussen, verkstedleder Markveien Karosseri

På småskader tilbyr nå mange verksteder også Smart Repair  – det er både enklere, billigere og mer effektivt.

Les også: Den nye store «bulkedagen»

Det er ikke alltid like greit å parkere, noe skademeldingstallene bekrefter. Vi mister fort oversikten og skumper borti ting vi aller helst skulle ha unngått – være seg stolper, kanter, handlevogner eller andre biler. De siste årene har parkeringsrelaterte skader kostet forsikringsselskapene til sammen 600 millioner kroner.

– Vi ser at mange av skadene som meldes inn av kundene våre er parkeringsrelaterte. Det er fort gjort å miste oversikten når du rygger, eller skal manøvrere deg gjennom trange og tidvis kaotiske parkeringshus, sier Øyvind Huse, leder for produkt i Storebrand.

Les også: 6 myter om elbil

Huses observasjoner bekreftes av Tom Olaussen, verkstedleder og kunderådgiver hos Markveien Karosseri på Ensjø i Oslo.

– Vi får ofte inn frustrerte bilister som har dunket borti noe ved inn- eller utkjøring fra parkering, eller som har blitt dunket borti av andre, forteller Olaussen.

Mange parkeringsskader i desember

Som mye annet i livene våre, er også parkeringsuhell sesongbetont. Vi bulker mer på en viss tid av året enn andre – og den tiden er nå. I desember bulker mer enn noen andre måneder, med over 30 prosent flere skademeldinger enn resten av året.

– Vi er inne i den mest hektiske tiden av året. Før jul har vi ofte så mye å gjøre, at vi av og til bare må fikse knuste lykter eller liknende, for å få bilen kjørbar i jula, så må de komme tilbake og fikse karosseriskadene senere. Vi har rett og slett ikke kapasitet til å fullføre alle reparasjonene og opprettingene før jul, forteller Olaussen.

IMG_1215-800px
MYE Å GJØRE: Tom Olaussen forteller at de av og til har så mye å gjøre at de må prioritere å gjøre bilene lovlige å kjøre med, for så å rette opp kosmetiske skader senere. Foto: Storebrand

Vi står inne på verkstedet på Ensjø, og lokalet er fullt av biler med både små og store skader. Vi har med oss Golfen vår, som dessverre har vært utsatt for noen uheldige sammenstøt i et parkeringshus. En stolpe flyttet seg uventet da vi kjørte forbi, og betongveggen var plutselig mye nærmere enn først antatt. Sånt skjer med de fleste en eller annen gang, og dette er typiske parkeringsrelaterte skader.

Før jul har vi ofte så mye å gjøre, at vi av og til bare må få bilen kjørbar i jula, så må de komme tilbake og fikse karosseriskadene senere.
- Tom Olaussen, verkstedleder Markeveien Karosseri

Vi har kjørt bilen til et verksted for å få taksert skadene, slik at vi kan rette dem opp og få bilen tilbake i forsvarlig og kjørbar stand.

Med den nye bonusordningen kan vi nå også bruke forsikringen på denne typen skader, uten å tenke på unødvendig høye kostnader som følge av bonustap.

– Dette er skader vi ser ofte, typiske parkeringsskader. Det er fort gjort å feilberegne svingen rundt en stolpe, eller bomme litt på avstanden til veggen. Dette er ofte små skader hvor mange av kundene tidligere har tatt regningen selv, for å ikke miste bonus, sier Olaussen.

IMG_1217-800px-retusjert-tiny
MANGE MERKER: Bilen vår er fra 2001 og har flere småskader. Vi er på verksted for å sjekke de tre største skadene vi fikk i et parkeringshus. Foto: Storebrand

Olaussen tar en rask kikk på bilen før han henter kamera og takseringsskjemaer – oppgjørets time er nå rett rundt hjørnet.

Bilen har flere småskader, men vi er her for å få taksert de tre største skadene. Det er en ganske stor skrap- og bulkeskade på både høyre og venstre side, som følge at ev ublidt møte med to stolper, samt noen bulker på bakfangeren, etter litt for ambisiøs rygging med dårlig avstandsbedømming. Denne typen skader ser ofte små og ufarlige ut, men de kan likevel være kostbare å reparere.

Venstre side

Så godt som hele venstre side har dype riper og bulker, og fremsiden av døren foran er klemt inn så mye at døren ikke lar seg lukke. I tillegg er speilet brukket.

IMG_1180-800px
STORE SKADER: Skaden på venstre side var helt klart den største og mest kostbare å reparere. Foto: Storebrand

– Dette er helt klart den største skaden, Døren er klemt inn, og hele siden trenger arbeid. Dette vil være både tidkrevende og dyrt. Denne skaden bærer preg av at farten antakeligvis har vært i overkant høy i parkeringshuset, sier Olaussen.

Etter fullført takst får vi et prisanslag på 54 905 kroner for å rette opp skadene på venstre side.

For denne skaden er karosseriarbeid og reservedeler de klart største utgiftspostene, med en kostnad på henholdsvis 11 684 kroner og 20 360 kroner.

Bakfanger

Dette er den minste av skadene på bilen. Her klarte vi ikke helt å beregne avstanden til veggen, og traff betongen med bakfangeren. Av de tre skadene vi får taksert, er nok dette den mest vanlige.

IMG_8312-bakfanger-800px (1)
SMÅ MEN IRRITERENDE: Denne skaden er ikke spesielt stor. Det er i hovedsak riper i fangeren og noen små bulker. Foto: Storebrand

– Denne typen skade vil nok alle som kjører bil oppleve før eller siden, dog av ulikt omfang. Kjører du bil hele livet, skal det godt gjøres å aldri rygge borti noe, forteller Olaussen.

Han forteller videre at denne typen skader kan være vanskelig å bedømme med en gang. De er ofte små, men er man uheldig kan det bli dyrt. I vårt tilfelle var vi litt «heldige».

Etter fullført takst får vi et prisanslag på 6 712 kroner for å rette opp skadene på bakfangeren.

Høyre side

Skadene på høyre side er ganske like de på venstre, men ikke like graverende. Bulkene og ripene er ikke like dype, og døren er ikke klemt inn på samme måten. Likevel ser det ikke pent ut.

IMG_1181-800px
VELDIG VANLIG: Dette er en typisk parkeringshusskade, og Olaussen forteller at de ser denne typen skader ofte. Foto: Storebrand

– Dette er en typisk parkeringshusskade, og vi ser mange av disse i løpet av et år. Det kan være vanskelig å beregne avstand i en sving, og da er det fort gjort å skrape borti, gjentar verkstedlederen.

Etter fullført takst får vi et prisanslag på 15 081 kroner for å rette opp skadene på høyre side.

Her utgjorde lakkarbeidet den klart største utgiften på 7 663 kroner.

Kostbart – men ingen fasit

Alt i alt ble våre parkeringsuhell en kostbar affære – totalt endte det på 76 698 kroner – spesielt på grunn av skadene på venstre side. Samlet sett er det her liten tvil om at det lønner seg å bruke forsikringen her. Om man ser på skadene hver for seg, er det også klart at det vil lønne seg å bruke forsikringen på de to mest kostbare skadene.

Skaden på bakfangeren åpner riktignok for mer diskusjon. Den ble taksert til 6 712 kroner, tidligere hadde vi her antakeligvis ikke brukt forsikringen på grunn av bonustap. I tillegg er prisen så lav at egenandelen din kanskje er høyere enn prisen på selve skaden.  Har du en egenandel på 8 000 kroner, er det selvfølgelig ingen tvil om hva som lønner seg, uavhengig av bonusordning.

– Det er her det kan være vanskelig for kundene å vite hva de skal gjøre og hva som lønner seg, sier Øyvind Huse, leder for produkt i Storebrand.

IMG_1191-800px
GRUNDIG: Olaussen er nøye i takseringen og dokumenterer alle små bulker og riper. Så må kunden selv avgjøre om de ønsker å betale for oppretting selv, eller å bruke forsikringen. Her bør hvert enkelt tilfelle vurderes separat, sier Øivind Huse, leder for produkt i Storebrand. Foto: Storebrand

Hva som lønner seg for den enkelte kunden avhenger av hvilken bonusordning du har, og hva du betaler.

– Har du en egenandel på kr 4 000 kroner, vil forsikringsselskapet dekke 2 700 kroner i dette tilfellet. Tidligere ble forsikringen priset veldig mye høyere i årene etter. Da ble det i bransjen sagt at hvis skaden er under 20 000 kroner, bør du vurdere å dekke den selv. Nå er konsekvensene mye mindre, sier Huse.

Uansett hva du velger, erstatning nå eller lavere pris kommende år, er ikke konsekvensene så store som tidligere, men det er ditt valg.
- Øivind Huse, leder for produkt i Storebrand

Med den nye bonusordningen har terskelen for å bruke forsikringen blitt lavere, og du kan bruke forsikringen på mindre omfattende skader enn tidligere. Selv om bonustapet er på maksimalt 10 prosent, får du likevel noe høyere kostnader i årene etter skaden.

– Prisen årene etter vil øke om du bruker forsikringen og får bonustap, men ikke så mye at det svir i samme grad. Er du usikker, kan det dermed være lurt å snakke med en kunderådgiver for å få råd om hva du bør gjøre i ditt enkelt tilfelle, avslutter Huse.

Les også: Dette er fordelene med elbil i Norge

Han påpeker også at du ikke kan være sikker på hvor lenge bilbonusen er en del av prisingen i bilforsikringsmarkedet i Norge.

– Uansett hva du velger, erstatning nå eller lavere pris kommende år, er ikke konsekvensene så store som tidligere, men det er ditt valg.

Smart Repair

Det er ikke bare forsikringsordningene som har blitt bedre og mer lønnsomme for kundene. Stadig flere verksteder tilbyr nå Smart Repair.

– Vi tilbyr Smart Repair på de skadene hvor det lar seg gjøre. «Smartrep» er billigere og mer effektivt, sier Olaussen.

IMG_1195-800
ENKELT OG EFFEKTIVT: Olaussen viser frem og forklarer hvordan Smart Repair fungerer. Her har de behandlet en frontfanger uten å ta den av. Bra for miljøet og lommeboka . Foto: Storebrand

Han har lagt ned kamera og noterer noen siste punkter før han trekker et plastikkforheng til siden og peker mot en taxi som står oppe på bommen.

– Denne bilen er et godt eksempel på tilfeller hvor «Smartrep» er helt genialt. Sjåføren ble truffet av en annen bil, og fikk en skade på fangeren foran. Den har vi nå fikset og lakkert uten å skru av fangeren eller noen andre deler.

Teknikken som brukes gjør at det er mulig å reparere bilen raskt, enkelt og billig. Dette er fordi Smart Repair kun utføres på det området som faktisk er skadet.
- Tom Olaussen, verkstedleder Markveien Karosseri

Smart Repair er et akronym, og står for « small to medium area repair technique », og beskriver hvordan reparasjonsteknikken kun fokuserer på området av bilen som faktisk er skadet.

– Teknikken som brukes gjør at det er mulig å reparere bilen raskt, enkelt og billig. Dette er fordi Smart Repair kun utføres på det området som faktisk er skadet. Dette medfører mindre jobb, og raskere gjennomføring – bra for deg, lommeboka og miljøet, smiler Olaussen.

Selv om det er viktig å være prisbevisst ved reparasjon av bil, må du likevel ikke være ukritisk til hvor du velger å utføre reparasjonen. Det er viktig at arbeidet som gjøres følger de lover og regler som gjelder, og at billig pris ikke går på bekostning av sikkerhet og kvalitet. Det kan bli dyrt på lang sikt.