6 myter om elbil

At det er mange fordeler ved å eie elbil i Norge, er det ingen tvil om. Det eksisterer likevel mange myter om hvorfor elbil ikke er så bra som man skal ha det til. Hvilke kan bekreftes eller avkreftes?

Sammen med Norsk Elbilforening har vi sett nærmere på noen av de mest omtalte elbil-mytene, for å se om det er hold i dem.

1. Det slippes ut mer CO2 under produksjon av elbiler enn vanlige biler

Selv om elbiler går på strøm, og ikke slipper ut CO2 når de kjører, er de likevel ikke helt utslippsfrie gjennom livsløpet. 44,7 prosent av CO2-utslippet i levetiden til Mercedes-Benz sin elbil, B-klasse Electric Drive, kommer fra produksjonen, viser tall fra Daimler. Disse tallene forutsetter dog at bilen kjøres på EU-kraftmiks.

Om man sammenlikner disse tallene med produksjonen av den samme bilen med forbrenningsmotor, står produksjonen for bare 18 prosent av CO2-utslippet i løpet av levetiden (160 000 kilometer).

Det betyr at det krever mer energi å produsere en elbil enn en tilsvarende bil med forbrenningsmotor.

Men, for det er nemlig et men. Det er likevel andre faktorer som må tas med i regnestykket for å gi et mer riktig bilde. Bensinen som driver forbrenningsmotoren må produseres. Produksjonen av drivstoff står for 12, 8 prosent av bilens utslipp i løpet av levetiden. Produksjon av bil og drivstoff utgjør da til sammen 31,2 prosent av bilens CO2-utslipp.

ant-rozetsky-327115-800px.jpg
LIVSLØPET AVGJØR: Selv om produksjonen av en elbil står for et større CO2-utslipp en produksjonen av en tilsvarende fossilbil, har fossilbilen et større utslipp totalt gjennom hele livsløpet. Foto: Ant Rozetsky/Unisplash

Opptil 64 prosent lavere

I løpet av levetiden slipper dog en elbil ut 24 prosent mindre CO2 enn en tilsvarende bensinbil. Om elbilen i tillegg lades med vannkraft, er forskjellen hele 64 prosent.

CO2-utslippet tilknyttet elbilens strømforbruk kommer til å reduseres med tiden, ettersom det brukes stadig mer fornybar energi, da også i produksjonen. Her må det også poengteres at det samme gjelder for biler med forbrenningsmotor.

Les også: Dette er fordelene med elbil i Norge

Fornybart kan gi lavere utslipp

Det er produksjonen av litiumionbatterier som i hovedsak forårsaker CO2-utslipp fra elbiler, det viser en rapport fra lobbygruppen Union of Concerned Scientists.

Elbilers CO2-utslipp, eller karbonavtrykk som det kalles, kan reduseres ved å effektivisere produksjonen av batterier, samt bruke andre og mindre energikrevende batterikjemier. Ikke minst vil bruken av fornybar energi, både i produksjonen og i leverandørleddene, redusere de totale utslippene.  

I løpet av levetiden slipper en elbil ut 24 prosent mindre CO2 enn en tilsvarende bensinbil. Om elbilen i tillegg lades med vannkraft, er forskjellen hele 64 prosent.
- Daimler

Tesla har som mål å akselerere verdens overgang til bærekraftig energi. Per siste halvdel av dette tiåret, har de en planlagt produksjonskvote på 500 000 biler per år. Det betyr at Tesla alene kommer til å kreve den totale produksjonen av litiumion-batterier verden har i dag.

Tesla forventer å redusere kostnaden per kilowatt-time (kWh) av batteripakkene med mer enn 30 prosent. Deres planlagte Gigafactory, som blant annet skal produsere batteripakkene til Tesla Model 3, skal drives av fornybare energikilder, med et mål om å oppnå null netto energieffektivitet.

Myte: Det slippes ut mer CO2 under produksjon av elbiler enn vanlige biler.

Konklusjon: Det er riktig, men biler med forbrenningsmotor står likevel for et større CO2-utslipp i løpet av et livsløp. 

2. Elbilbatteriene er en tikkende miljøbombe

I dag er det over 118 000 rene elbiler i Norge, og nesten 50 000 ladbare hybrider med både bensin – og elmotor. I 2010, var det drøye 3000 biler med elmotor. På syv år har altså bestanden av biler med elektrisk motor steget med 165 000. Økningen er positiv for miljøet i dag, men den dagen alle disse bilene har talt sine dager, oppstår det utfordringer – fordi en stadig større mengde batterier må håndteres.

Mange mener likevel at dette ikke blir en utfordring. Argumentet er at nesten hele batteriet kan gjenvinnes, og at det derfor ikke blir noe problem. Det er per i dag bare halve sannheten.

På syv år har bestanden av biler med elektrisk motor i Norge steget med 165 000. Av disse er over 118 000 rene elbiler.
- Norsk Elbilforening

Elbilbatteriene kan brukes igjen som energilager i strømnettet, enten i forsyningsnettet, eller i husholdninger. Likevel egner ikke alle elbilbatterier seg like godt til dette, og en slik gjenbruksløsning krever at batteriene som brukes er like. Det blir dermed vanskelig å blande batterier fra ulike typer elbiler i samme system.

Ikke nye bilbatterier

Likevel blir brukte bilbatterier resirkulert i dag, men råmaterialet foredles foreløpig ikke på en måte som tilsvarer renhetsgraden som kreves for å bli brukt i nye batterier. Det er mange grunner til det, men hovedårsaken er tilgangen til batterier. Foredling av råmateriale krever mye prosessering. Foreløpig er tilgangen til brukte elbilbatterier for liten til at man kan gjøre det i stor skala, dermed er det ikke lønnsomt.

Sammenliknet med blybatterier, er sammensetningen av litiumionbatterier mye mer kompleks. Det finnes derfor ikke en enkeltløsning som fungerer med alle typer batterier. Men om batteriene blir mer like i fremtiden, blir resirkulering og gjenbruk i stor skala mye lettere.

Du kan lese mer om disse utfordringene i en artikkel publisert i Sustainable Materials and Technologies

shutterstock_589677815-800px-tiny
KAN RESIRKULERES: Elbilbatteriene kan i teorien resirkuleres eller brukes på nytt. Per i dag gjøres ikke det i stor nok grad, men det blir lettere i fremtiden. Foto: Illustrasjonsfoto

Løsningene kommer

Elbilbatterier er klassifisert som spesialavfall, og det finnes klare regler for hvordan slikt avfall skal håndteres. Dermed er det ikke sånn at batteriene havner på søppeldynga, så sant spesialavfallet håndteres riktig. Riktignok er det veldig lite tungmetaller i litiumionbatterier.

Skulle det likevel vise seg å være vanskelig å bruke råmaterialet fra brukte elbilbatterier til å lage nye batterier, kan det brukes til andre formål.

I dag resirkuleres litiumionbatterier fra noen typer småelektronikk, og det finnes allerede et knippe bedrifter som spesialiserer seg på resirkulering av elbilbatterier.

Myte: Elbilbatteriene er en tikkende miljøbombe.

Konklusjon: Feil. Batteriene kan enten brukes på nytt, eller resirkuleres – hvert fall i fremtiden. Per i dag gjøres det i liten skala, på grunn av liten tilgang til brukte batterier.

3. Elbilbatteriene kommer til å koste deg dyrt

Da elbilene først kom på markedet, fryktet man at batteriene skulle bli ubrukelige i løpet av kort tid. Tatt i betraktning at produksjonen av elbilbatterier har nokså høyt CO2-utslipp, ville dette blitt et stort miljøproblem.

Selv om de første elbilene som kom hadde fem års garanti på batteriene, betydde ikke det at batteriene kun hadde fem års levetid. Elbilprodusenter som Nissan kan vise til at batteriene uten problemer varer langt utover batteriets garantitid og over 200 000 kilometer.

Det samme gjelder Tesla, som kan vise til tall fra Model S, som viser at batteriet i snitt taper fem prosent kapasitet etter 80 000 kilometer, men at en ytterligere reduksjon på fem prosent først skjer i løpet av de neste 240 000 kilometerne. Dette tyder på at batteriet varer minst like lenge som bilen.

Om man mot formodning skulle bli nødt til å bytte batteri i løpet av bilens levetid, kommer det naturlig nok til å koste penger. Men det betyr likevel ikke at du må skifte hele batteriet. Antakeligvis må du bare skifte enkeltceller. En reparasjon trenger da ikke å koste flere titalls tusen kroner, som et helt batteri gjerne gjør.

Elbilprodusenter som Nissan kan vise til at batteriene uten problemer varer langt utover batteriets garantitid og over 200 000 kilometer.
- Nissan

Kuldepåvirkning

Nå som vinteren er her, må det legges til at elbilbatteriet svekkes når det er kaldt – rekkevidden blir derfor noe mindre når gradestokken kryper under nullpunktet. Ikke bare fordi kulde har en negativ effekt på batterier, men også fordi minusgrader krever et større energiforbruk fra varmeapparat og rullemotstand i snø og slaps.

Dette er dog ikke permanent, så det skal ikke påvirke batteriets generelle levetid. Det kan likevel vært lurt å beregne litt ekstra margin om du skal ut på langtur i kulda.

Samtidig lanserer nå Storebrand, i samarbeid med Norsk Elbilforening, Norges første elbilforsikring. Den gjør at elbileiere kan føle seg trygge på at skader som er spesielle for elbiler, og som kanskje ikke dekkes av en vanlig bilforsikring, nå kan bli dekket.  

Du kan lese mer om elbilforsikringen på Storebrand.no 

Myte: Elbilbatteriene kommer til å koste deg dyrt.

Konklusjon: Elbilbatterienes levetid viser seg ofte å vare hele bilens levetid, og om noe skulle skje trenger man som regel aldri å bytte hele batterier, bare enkeltkomponenter.  

Les også: Fra dobbel diesel til elbil og leiebil

4. Elbiler kommer bare som nummer 2-bil, og gir flere biler totalt sett

Da elbilene for alvor entret markedet var det mange som regnet med at de først og fremst kom til å bli bil nummer to i husholdningen. Dette er ikke tilfellet. I dag har nesten halvparten av husholdningene i Norge enten to eller flere biler, ifølge en rapport fra Transportøkonomisk Institutt.

Hele 78 prosent av elbilkjøperne erstattet en bil i husholdningen da de kjøpte ny elbil, og over 90 prosent av bilene som ble erstattet hadde forbrenningsmotor.

Rapporten viser likevel at elbilen ble kjøpt som nummer to-bil for 22 prosent av elbileierne. Men selv om elbilene kjøpes som bil nummer to, erstatter de likevel i stor grad bruken av eksisterende fossilbiler i husholdningene.

jannik-selz-45375-800px-tiny
FLERE BILER: Mange fryktet at elbilen ikke kom til å erstatte kjøring med fossilbil, men heller komme i tillegg som nummer to-bil, og totalt sett bare bidra til flere biler på veien. Det er ikke tilfellet. Foto: Illustrasjonsfoto

32 prosent av elbileierne har erstattet bruken av fossilbiler helt, det viser tall fra undersøkelsen «Elbilisten 2016». Blant alle de som deltok i undersøkelsen, var gjennomsnittet at elbilen har erstattet 84 prosent av bruken av bensin – og dieseldrevne biler.

Hele 78 prosent av elbilkjøperne erstattet en bil i husholdningen da de kjøpte ny elbil, og over 90 prosent av bilene som ble erstattet hadde forbrenningsmotor.
- Transportøkonomisk Institutt

Det er også verdt å nevne at elbilistene er den gruppen av bileiere som kjører mest.

Påstand: Elbiler kommer bare som nummer to-bil.

Konklusjon: Feil. De fleste som kjøper elbil har allerede en eller flere biler fra før av, og de som har flere biler erstatter ofte en fossildrevet bil med en elbil.

5. Elbiler fører bare til at folk slutter å bruke kollektivtransport og kjører elbil i stedet

Ifølge tall fra Norsk Elbilforenings undersøkelse «Elbilen 2015» brukte åtte av ti nordmenn en vanlig bil til jobbreiser før de kjøpte elbil. Om lag en av ti svarte at de tidligere hadde benyttet seg av kollektiv transport.

28,27 prosent svarer at de byttet transportmåte fordi offentlig transport var for dårlig med tanke på tilgjengelighet og komfort, mens 15,31 prosent byttet transportmåte fordi ny jobb eller nytt bosted gjorde tidligere transportmåte uaktuell. 6,71 prosent byttet til elbil på grunn av endret familiesituasjon eller helse.

28,27 prosent svarer at de byttet transportmåte fordi offentlig transport var for dårlig med tanke på tilgjengelighet og komfort.
- Norsk Elbilforening/Elbilen 2015

Påstand: Elbiler fører bare til at folk slutter å bruke kollektivtransport

Konklusjon: Feil. Det er relativt få som har byttet fra kollektivtransport til elbil, og i denne gruppen er det trolig en rekke ulike årsaker til at de har sluttet å bruke kollektivtransport.

6. Elbiler brenner lettere enn fossilbiler, spesielt er brannfaren stor under lading

I perioden 2013 – 2015 var det totalt syv elbilbranner, det viser brannstatistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I samme perioden brant det 1648 fossilbiler. Her må det selvfølgelig legges til at det fortsatt er mange flere fossilbiler enn elbiler, naturlig nok vil det da også være flere branner i vanlige biler.

I perioden fra 2013 – 2015 økte elbilens andel av personbilbestanden fra under én prosent til rundt tre prosent, samtidig som de kun utgjorde 0,4 prosent av alle bilbrannene.

Videre har diskusjonen og brannfare ved lading, og da spesielt innendørslading, havnet i søkelyset etter at en Tesla tok fyr under lading på nyåret. Denne hendelsen har egentlig lite med saken å gjøre. Det er stor forskjell på Teslas superlading (opptil 132 kW) som ble benyttet i dette tilfellet, og en normallading (2,3 – 3,6 kW/10-16A) som man eventuelt hadde hatt hjemme. En superlader blir aldri å finne i private parkeringshus eller garasjer.

Ubegrunnet frykt

Det er med andre ord ingen grunn til å hevde at normallading av elbil, verken inne eller ute, er farlig. Ingen statistikk underbygger denne påstanden. Likevel hører man til stadighet om hendelser som egentlig bare bidrar til å spre ubegrunnet frykt. All statistikk viser at elbiler brenner langt sjeldnere enn bensin- og dieselbiler, uavhengig av om de lader eller ikke.  

offset_443014_w800px.jpg
MINDRE BRANNFARE: Selv om det skrives mye om at elbiler brenner lettere og at brannfaren er spesielt stor under lading, er sannheten en helt annen. Det viser seg nemlig at elbiler brenner mye sjeldnere enn fossilbiler. Foto: Illustrasjonsfoto

Samtidig fastslår DSB at det ikke er noen grunn til å forby lading av elbil innendørs, og dermed ikke i fellesgarasjer. DSB slår også fast i sin nye standard for vekselstrømslading (AC), at det ikke er økt brannfare ved lading av elbil i en garasje, kontra å parkere en fossilbil samme sted.

All statistikk viser at elbiler brenner langt sjeldnere enn bensin- og dieselbiler, uavhengig av om de lader eller ikke.
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Den største risikoen for brann er uansett ikke tilløp i bilen, men i det elektriske anlegget. Elbilforeningen er derfor tydelige på at lading med skjøteledninger og andre «hjemmelagde» løsninger må unngås for enhver pris.

I de fleste tilfeller er det dog nok å unngå lading via jordede husholdningskontakter. Disse fungerer som regel utmerket, men varmgang kan forekomme dersom Mode 2-styringsenheten(kladden) ikke avlastes via et oppheng.

Myte: Elbiler brenner lettere enn fossilbiler, spesielt er brannfaren stor under lading

Konklusjon: Feil. All statistikk viser at elbiler brenner langt sjeldnere, uavhengig av om de lader eller ikke. Men man må ha riktig utstyr, og sørge for at alt av oppkoblinger følger krav og regler.