La pensjonspengene dine redde skiføret

På tross av ekstreme snømengder i år: I følge forskerne blir fremtidens vintre både varmere og våtere. Men visste du at pensjonssparingen din kan bidra til å forhindre dette – og dermed være med på å sikre vinterferiens gode skiføre?

Påskeferie, fri og hvite snøsletter som strekker seg innover høyfjellet. Skinnende sol over topplua, og glitrende stryk ned gjennom dalføret. Snø som lyser opp i mørketiden, og saftige oransje appelsiner i ryggsekken. Men hva om du står klar i hytteveggen med ferdigsmurte ski i ene hånden og bambusstaver i andre – og snøen uteblir? Hva gjør du da?

Regn med regn

Den norske vinteren er i endring. I følge rapporten «Klima i Norge 2100» blir den både varmere og våtere i årene som kommer. Målet med rapporten, som ble laget på oppdrag fra Miljødirektoratet, var å kartlegge sårbarhet og behov for klimatilpasning i Norge. Rapporten er utarbeidet av forskere ved Norsk klimaservicesenter, som er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat og Bjerknessenteret/Uni Research. I tillegg har flere andre forskere bidratt, blant annet fra Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Nansensenteret og Kartverket.

Det blir varmere og våtere, hele året, men spesielt på vinteren.
- Reidun Gangstø Skaland, klimaforsker Meteorologisk institutt

Forsker Reidun Gangstø Skaland ved avdeling for Klimatjenester ved Meteorologisk institutt forklarer hovedfunnene:

– Det generelle er at det blir varmere og våtere, hele året, men spesielt på vinteren. Vannet kommer på alle kanter fordi vi både får mer nedbør og kraftigere nedbør, i tillegg til mer regnflommer og mer havnivåstigning. At vannet kommer fra alle kanter, skyldes oppvarmingen. Når luften blir varmere, kan den ta opp mer vanndamp fra havene, og når luften blir fuktigere, blir det mer nedbør, sier klimaforskeren.

Økte mengder nedbør påvirker utvilsomt også skiføret. I kystnære strøk blir det mangel på snø. Mens i innlandet, kan det faktisk få motsatt effekt med rekordmengder snø – på grense til det ekstreme. Som i skrivende stund, hvor Meteorologisk institutt melder at det så langt i 2018 har kommet nesten dobbelt så mye nedbør i Oslo som i et normalår, og da har den kommet i form av snø. For mye av det gode er heller ikke så bra, eller?

Les også: Global oppvarming skaper vanntrøbbel

reidun_hoyoppl_800x
FORSKER: Reidun Gangstø Skaland ved avdeling for Klimatjenester ved Meteorologisk institutt deler funnene fra rapporten «Klima i Norge 2100» . Foto: Meteorologisk institutt.

Ditt største CO2-utslipp er ikke det du tror

Du kan gjøre mange gode tiltak i hverdagen for å gjøre klimaavtrykket ditt mindre. Men visste du at å ha sparepengene dine på riktig sted også kan ha stor betydning for verdens CO₂-utslipp, og dermed fremtidens skiføre? Det største CO₂ -utslippet kommer faktisk fra pensjonspengene dine. Hvordan? Bærekraftsekspert i Storebrand, Harald Bjugstad-Holm, forklarer:

– Pensjonssparingen din investeres i ulike selskap rundt om på jorda. Disse selskapene slipper ut CO₂ når de lager produktene sine. Så for hver krone du har i pensjon, er det et tilhørende CO₂-utslipp. Akkurat som når du kjøper deg en skisko. Fabrikken som har laget skiskoen, har også sluppet ut CO₂. Slik beregner man CO₂-utslipp gjennom pensjonspenger, sier Bjugstad-Holm.

brandon-wong-263421_800x
FUKTIG FREMTID?: Forskning viser at fremtidens klima byr på enorme mengder nedbør fremfor snødekte og tørre landskap. Hvilken værtype foretrekker du? Foto: Brandon Wong / Unsplash.com

Hvor du plasserer pengene dine har med andre ord indirekte noe å si for skiføret i fremtiden. For har du pensjon, har du forhåpentligvis også pengene dine i selskap som har tatt høyde for det faktum at levesettet vi har i deler av verden i dag, ikke er bærekraftig.

Den største makten ligger ikke hos John Fredriksen, Bill Gates og Donald Trump.
- Harald Bjugstad-Holm, bærekraftsekspert i Storebrand

Storebrand har jobbet med bærekraftige investeringer i over 20 år, og er Norges største private kapitalforvalter. Ikke bare utelukkes verstingselskapene fra investeringene – forvalterne til pensjonsgiganten finner og investerer sparepengene dine i de mest bærekraftige selskapene i verden. Som Siemens, Orkla, BMW og Puma.

– Sannheten er at halvparten av pengene på verdens børser er pensjonspenger. Det vil si at pensjonssparere som deg og meg eier halvparten av verdens bedrifter. Den største makten ligger med andre ord ikke hos John Fredriksen, Bill Gates og Donald Trump, men hos Ola Nordmann, sier bærekraftseksperten.

Og Ola Nordmann er tross alt født med ski på bena.

Les også: Derfor ble en joggesko en del av pensjonen din

En global endring

Funnene til FNs klimapanel, og hovedtyngden av verdens klimaforskere, peker i samme retning; det blir varmere, og det er menneskeskapt. Fortsetter vi i samme spor som de foregående 50-60 årene, estimeres en global temperaturøkning på 4-5 grader.

En nylig utgitt rapport publisert i forskningsmagasinet Nature viser et noe moderert anslag frem mot 2100 med en temperaturøkning på maksimalt 3,4 grader. Begge scenarioene er derimot godt over målene i Paris-avtalen, som sikter på en maksimal økning på 2 grader. Bare det kan få store nok konsekvenser. Så hvor ille er det, egentlig?

– For den hvite vinteren ser det dårlig ut. Trenden over tid er mindre snø, mindre is og mindre og færre isbreer. Mer nedbør og flom, som kan gi både jordskred, flomskred, våtsnøskred og sørpeskred, spesielt i bratte områder, sier forsker Skaland.

Det er bekymringsfullt, synes hun, for slike endringer kan skape store problemer både for mennesker og dyr. Dessuten er det lite som er så fint som hvit nysnø og en god langrennstur i skogen – og det er vel verdt å bevare?

Les også: – Penger styrer verden, heldigvis

Harald_Martens_Holm_Pensjonen din gar pa skinner 2.jpg
OPPTATT AV BÅDE LOMMEBOKA DI OG MILJØET: Halvparten av pengene på verdens børser er pensjonspenger. Ved å investere disse pengene i selskaper som bruker mindre ressurser, bidrar vi til å dra verden i en mer bærekraftig retning, påpeker bærekraftsekspert i Storebrand, Harald Bjugstad-Holm. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Pensjonssparere fremst i skiløypene

Med kunnskap kommer også tiltak: Muligheten for å få pilene til å peke nedover – eller i det minste bortover. Hvor du plasserer pengene dine kan faktisk bidra til å nå målene i Paris-avtalen.

Still krav til pensjonsselskapet ditt!
- Harald Bjugstad-Holm, bærekraftsekspert i Storebrand

– Med tanke på at Storebrand forvalter av over 720 milliarder av nordmenns pensjonsmidler – rundt en tiendedel av Oljefondet – kan plassering av disse pengene utgjøre en forskjell. Still krav til pensjonsselskapet ditt. På den måten er du med på å sikre supert skiføre også i fremtiden, sier Bjugstad-Holm.

Les også: Dette bør du vite om banken din