Foto: Jacob Noodt, Eventograf.no

FiftyFifty skal løfte frem flere kvinnelige toppledere

120 kvinner fra 12 store norske bedrifter skal i løpet av fire samlinger finne ut hvordan vi kan få flere kvinnelige ledere. Tiltaksrapporten er nå overlevert til Regjeringen.

I samarbeid med AFF og rekrutteringsbyrået Flensby & Partnere har Storebrand tatt initiativ til et program for å øke likestillingen i toppsjiktet i næringslivet. Målet er, som navnet på programmet, en fordeling på «FiftyFifty» i ledelsen.

Hele syv av ti ledere på topp- og mellomledernivå er menn.
Flensby & Partners

Programmet tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål om likestilling, og samler kvinner fra de største bedriftene i Norge. Gjennom programmet skal deltakerne sette opp mål og tiltak for hvordan bedriftene skal lykkes i å rekruttere flere kvinnelige ledere til høyere nivåer.

Fiftyfifty_gymsalen_800px_ps_tiny.jpg
WORKSHOPS I STOREBRAND ARENA: Mange programmer fokuserer på deltakernes personlige utvikling. I dette programmet legger vi vekt på å skape løsninger, og fokuset er tredelt på individet, bedriften og samfunnet, sier Tove Selnes, HR-direktør i Storebrand. Foto hovedbilde og dette bildet: Jacob Noodt, Eventograf.no

– Vi må jobbe systematisk for å få flere kvinner med ledererfaring på lavere nivå til å bli motivert for en karriere helt til topps, sier Tove Selnes, HR-direktør i Storebrand.

FiftyFifty skiller seg fra andre programmer ved  å legge vekt på å skape løsninger, for individet, for bedriften og for samfunnet.

Tove_Selnes_bw_800px_ps_tiny.jpg
DET ER GODE PENGER I BÆREKRAFT: Vi vet at bærekraft lønner seg, og et av FNs bærekraftsmål er å oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling, sier Selnes. Foto: CF-Wesenberg / Kolonihaven

Tina Nordstrøm, advokat i LO og Leder av kvinneutvalget i Advokatforeningen, mener slike tiltak er nødvendige:

– Kvinner blir kanskje ikke direkte motarbeidet, men jeg tror det finnes strukturer som favoriserer menn, og en kultur som ikke tar vare på kvinner. Statistikken taler egentlig for seg, men vi klarer ikke helt å sette fingeren på hva det er. Hadde vi visst det, hadde vi gjort noe med det.

Les også: Slik blir din bedrift attraktiv for de smarteste 30-åringene

Programmet ble avsluttet i desember 2017, og på konferansen Mangfoldsledelse 2018 ble en tiltaksrapport overlevert til Barne og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. 

i

Dette er FiftyFifty-programmet

FiftyFifty-programmet bestod av fire workshops, i tillegg til praktisk problemløsing i bedriften mellom hver samling. Fokuset var på hvordan kvinner styrker sin lederprofil, hvilke erfaringer som er gode å ha med seg for å nå høyere stillinger, og om det finnes strukturelle hindre på veien.

  Disse bedriftene deltar på FiftyFifty-programmet: Orkla, Yara, Posten Bring, Cognizant, Coop, Forsvaret, Manpower, Evry, Advokatforeningen, Veidekke, Norsk Tipping og Storebrand.

  Hver bedrift har både kvinnelige deltagere som er tidlig i karrieren og som sitter i konsernledelsen.

  Les også: Hjelper ledere til en enklere hverdag

  Vi må jobbe systematisk for å få flere kvinner med ledererfaring på lavere nivå til å bli motivert for en karriere helt til topps.
  - Tove Selnes, HR-direktør i Storebrand

  Fire kvinner om programmet:

  Ida Bjørklund Heggheim, 31 år, studieleder og kaptein i Luftforsvaret

  Møter kvinner flere hinder på veien mot toppen enn menn?

  – Statistisk sett så ja, vi gjør jo det, men det handler om å se mulighetene og bruke hindrene til sin fordel. Jeg tror mange blir stoppet av de gitte hindrene i samfunnet generelt.

  Hva tror du skal til for å få flere kvinner i topplederstillinger?

  – Gjennom dette programmet får man troen på at det er mulig, og en forståelse for at kvinner har de samme mulighetene som menn. Det er viktig at man blir sett og anerkjent for det arbeidet man gjør og at det blir en aksept for at kvinner skal til toppen.

  Randi-Marte Barfod, 57 år, salgssjef i AFF

  Møter kvinner flere hinder på veien mot toppen enn menn?

  – Det er vanskelig å svare på fordi noen svarer ja, og andre nei. Jeg tror det er bransjerelatert. Jeg tror også det har mye med personlighet å gjøre. Hvis du vil så får du det til.

  Hva tror du skal til for å få flere kvinner i topplederstillinger?

  – Jeg tror det er viktig å tilrettelegge. Det må være en vilje for å få det til, spesielt organisatorisk. Gi kvinner støtte og fleksibilitet, og gjerne en mentor som kan heie dem frem. Vær bevisst og lytt til hva som skal til for at de skal tørre å ta utfordringen.

  FiftyFifty_jubler_800px_ps_tiny.jpg
  TILTAKSRAPPORT: Ett av målene denne gruppen jobber med, er å definere fem tiltak bedriftsledere bør iverksette for å få kvinner opp og frem i næringslivet. Foto: Jacob Noodt, Eventograf.no

  Monica Strand, 41 år, seksjonsleder Prosjekt, Evry

  Møter kvinner flere hindre på veien mot toppen enn menn?

  – Jeg tror egentlig ikke det, men heller at det er færre kvinner som ønsker å nå toppen. Det er ikke fordi vi ikke får muligheten, men fordi mange ikke er så interessert. Det å bevisstgjøre, fokusere på mulighetene og ufarliggjøre – det tror jeg er nøkkelen.

  Hva tror du skal til for å få flere kvinner i topplederstillinger?

  – Bevisstgjøring og kunnskap om hva det vil si. Få normale kvinnelige toppledere, ikke de superfantastiske som klarer alt, men få de vanlige til å fortelle om hva det vil si. Når kvinner ser superlederne som også er supermammaer, så tenker mange; dette klarer ikke jeg. Men det trenger du faktisk ikke heller!

  Les også: Kvinner i ledelsen gjør selskaper mer lønnsomme

  Camilla Haveland, Chief i Storebrand

  Møter kvinner flere hinder på veien mot toppen enn menn?

  – Det er et faktum er at det er færre kvinner enn menn i toppledelsen i det private næringsliv. Det er en utfordring! Da har vi for få kvinnelige rollemodeller og toppledere som løfter kvinner oppover i systemet. Jeg tror det trengs en bevisst satsing fra den enkelte bedrift med konkrete tiltak for å styrke kvinneandelen. Dette skal  bedriftene gjøre fordi mangfold lønner seg.

  Hva tror du skal til for å få flere kvinner i topplederstillinger?

  – Flere av topplederne som snakket på den første FiftyFifty-samlingen la vekt på at det er viktig  å ha en ekstern coach/mentor og en leder som støtter og utfordrer deg til å ta lederansvar. At toppledelsen i bedriften både kommuniserer tydelig at mangfold er ønskelig og understøtter dette med konkrete tiltak, vil også være helt sentralt – gjerne i form av en verktøykasse med virkemidler som ledere og talenter får tilgang til. En slik verktøykasse mener jeg bør være tilgjengelig også for mannlige ledere og talenter. Det er en god investering i fremtidig ledelse.