Kommentar
Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

Pensjonsverdiene mine faller. Hva gjør jeg nå?

9 av 10 ansatte i privat sektor har innskuddspensjon. Pengene arbeidsgiveren din betaler til deg i pensjonssparing plasseres i fond. Når markedene er urolige er det lett å bli urolig selv. Særlig om du snart planlegger å ta ut pensjonspengene.

Vi har opplevd dette før, og kommer til å oppleve det samme igjen: Børsras. Mange husker sikkert finanskrisen i 2008. Da falt verdien på aksjer omtrent på samme måte som nå. For dem som satt stille i båten da, ble de påfølgende årene riktig hyggelige.

De aller fleste som har innskuddspensjon i Storebrand såkalte pensjonsprofiler, som består av både aksjer, eiendom og rentepapirer. Mest vanlig er det å ha en blanding av disse gjennom Anbefalt pensjon. Grafen viser hvordan de ulike profilene har utviklet seg siden 2004. Kort oppsummert ser vi at profilene med mest aksjer svinger mest i verdi, men samtidig gir høyest avkastning på sikt.

graf
GOD HISTORIKK: Grafen viser utviklingen i avkastning de siste 16 årene for spareprofilene forsiktig pensjon, balansert pensjon og offensiv. Illustrasjon: Storebrand

Hva betyr dette for oss nå? På mange måter alt og ingenting. På den ene siden er det ingen som kan spå fremtiden, heller ikke hvordan pensjonsprofilene vil utvikle seg. På den annen side vil trolig verdiskapningen i samfunnet etter hvert vise at det er grunnlag for ny vekst for aksjer. Da vil grafen etterhvert oppføre seg på liknende måte som i bildet.

Les også: Hva er anbefalt pensjon?

Hvorfor skjer slike fall i verdiene?

Slike pensjonsprofiler, enten de er i Storebrand eller andre store pensjonsleverandører, er satt sammen av en rekke investeringer. Pengene dine er plassert som eierandeler, aksjer, i bærekraftige bedrifter i praktisk alle bransjer. Men ikke alle pengene er i aksjer. Mye er også lånt bort i form av obligasjoner, til solide bedrifter og offentlige virksomheter. Årsaken til at disse verdiene nå faller er sammensatt men la oss se noen av de viktigste:

  • Folk og bedrifter kjøper mindre. Da går omsetningen og inntjeningen ned, og dermed verdien på bedriftene (aksjekursen)
  • Utsikter til hvor lenge situasjonen vil vare påvirker hvor mye verdiene faller
  • Mange som eier aksjer er stiftelser og fond som har forbud mot å tape for mye. Disse selger når verdiene går ned, og forsterker nedgangen
  • Verdiene av utlånene går også ned. Veldig få utlån blir faktisk misligholdt men frykten er der.
  • Rentene synker og da er det færre som vil tilby lån til bedrifter. Når etterspørselen etter obligasjoner går ned, faller verdiene på disse investeringene

Svingningene er kilden til verdiskapning

Se på grafen lenger oppe i artikkelen igjen. Dette er utviklingen av store sammensatte fondsprofiler. Når man ser stort på det, er dette et godt bilde på den gamle regel: Bestem deg for en sparestrategi (andel aksjer, tid og hvor mye inn pr måned) og hold deg til denne. Da ser du at verdiene sakte men sikkert tikker oppover.

Velger du for eksempel en "offensiv" profil, så har denne 80 prosent aksjer. Det forvalteren gjør er å holde på denne andelen. Går verdiene av aksjene under 80 prosent kjøper han mer aksjer. Går den over 80 så selger han aksjer. På den måten selger man aksjer når de er "dyre" og kjøper når de er "billige". Kilden til verdiskapning i fondssparing er altså en kombinasjon av tid og av jevnlige kjøp, uansett hvordan markedet er.

Grafen over viser også en annen ting. Dersom den skulle illustrere verdiutviklingen av en enkelt aksje, for eksempel en eierandel i Storebrand, hadde den hatt en helt annen form. Da ville linjen svingt høyt opp og langt ned – faktisk nesten halvert seg slik situasjonen er nå. Grafen viser også utvikling fra år til år. Skulle den vist måned til måned, eller dag til dag, ville den også vært mye mer piggete.

Langsiktig sparing som er sammensatt av mange investeringer (fond) visker ut mye av de store bevegelsene i markedet.

Men hva med pensjonssparing gjennom jobben?

Akkurat det samme, faktisk. Har du valgt en av profilene, eller Anbefalt pensjon, vil dette rette seg opp selv, etter hvert og avhengig av hvor fort man kommer tilbake til "normalen". Har du egen sparing, eller eget fondsvalg i bedriftspensjonen din, kan du gå inn og justere hvordan pengene skal styres. Følger du rådene her øker du kjøpene av aksjer en periode til denne andelen er "på plass" igjen i forhold til strategien din.

Noen er nødt til å selge for å bevare de verdiene de har. Jeg håper ikke dette gjelder deg. Å selge nå er å selge etter at fallet er gjort, enten det er obligasjoner eller aksjer. Som nevnt over er det vanskelig for de fleste av oss å vite når et fall kommer og selge før dette. Å selge etterpå er sjelden klokt. Å bringe tilbake balansen i din sparing gjør man derfor ikke ved å selge, men å kjøpe seg opp i den klassen investeringer som er gått ned, som regel aksjer slik situasjonen nå er. Har du ikke råd til å kjøpe, er det trolig best bare å sitte stille og vente på at aksjene dine stiger igjen.

Les også: Tre nyttige påminnelser når markedene svinger

Men påvirker ikke dette pensjonen min?

Se på grafen igjen. Dersom vi skal ha noen tro på verdien av fremtidig arbeid og økonomisk vekst i verden, må vi anta at linjen presser seg oppover igjen. Bedrifter og myndigheter verden over gjør så godt de kan for å få det til – rentene som overraskende ble satt ned av Norges Bank i mars er et slik eksempel.

Har du utbetaling fra et pensjonskapitalbevis eller annen fondssparing nå, vil noen kunne merke en reduksjon i utbetalingene. De fleste som har utbetalinger fra en jobbpensjon vil derimot ha dette i en form som sikrer deg mot store svingninger. Det kan være i form av garantier mot at den beregnede pensjonen faktisk går ned (og tilsvarende liten/ingen økning når markedet går opp) eller i form av lite/ingen aksjer i porteføljen.

Se flere svar og råd til deg som har pensjon i Storebrand

Så hva bør jeg egentlig gjøre?

Er det noen år igjen til du skal begynne med utbetaling fra din innskuddspensjon er det grunn til å følge med – men ikke mer enn du gjorde før. Er du usikker på hvordan din pensjonssparing faktisk spares (eller plasseres som mange sier) så logger du deg inn på dine sider. Er du ny der inne, så bruk litt tid på å bli kjent med sidene. Det er mye fin informasjon å hente der. Har du lyst til å gjøre endringer er det gratis, og det følger ingen skatteoverraskelser med (gjelder all sparing bortsett fra fri fondssparing).

Det er viktig å legge til at for de mange som har profilen Anbefalt pensjon, enten for pensjonssparingen gjennom jobben eller i andre spareordninger som f.eks. Ekstrapensjon, så er andelen aksjer lav når du nærmer deg utbetalingsalder. Anbefalt pensjon trappes ned helt til 20 prosent andel aksjer. Dette er gjort nettopp for å minske effekten av slike hendelser som vi ser nå. Det betyr at de fleste ikke behøver å uroe seg. Profilen vår med 20 prosent aksjer har sunket i størrelsesorden 6 prosent.

For deg som akkurat står foran utbetalingsstart kan det være grunn til å stoppe opp, og kanskje vente litt, hvis du kan. Ved utbetalingsstart tar man de oppsamlede verdiene og gjør om til månedlige utbetalinger. Dette betyr at verdiene på det tidspunktet du starter utbetaling danner grunnlaget for utbetalingene fremover.

Skal du ha utbetaling fra fripoliser og ytelsespensjoner, kan du bare la det gå sin gang. Det årlige pensjonsbeløpet ditt er garantert. Husk bare at dette beløpet er beregnet for uttak ved 67 år. Tar du det ut ved en annen alder vil beløpet endre seg på grunn av levealdersjusteringen.

Skal du ha utbetaling fra en innskuddspensjon fra jobben, eller et pensjonskapitalbevis, er det verdien av sparingen (innbetalingene og avkastningen) ved utbetalingsstart som danner grunnlaget for de månedlige pensjonsutbetalingene. Går verdien av saldoen din opp, vil også utbetalingene din øke. 

For deg som har pensjonsordninger som er under utbetaling er det mulig å gjøre enkelte endringer når du har investeringsvalg, som ved innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis. Synes du utbetalingene dine svinger litt for mye kan du redusere aksjeandelen. Det er som regel denne som skaper svingningene. Husk at om du gjør dette når verdiene er lave, så har du få "muskler" som hjelper deg å øke saldoen når markedet går oppover igjen.

Det er få muligheter til å stoppe utbetalinger som allerede er i gang med ett viktig unntak: Får du utbetalinger fra NAV i forbindelse med permitteringer samtidig som du har utbetalinger fra pensjonsordningene dine blir dette samordnet, krone for krone! Gi oss beskjed så snart du kan, så stopper vi utbetalingen og tar vare på pengene dine til du er tilbake i jobb igjen.