Kommentar
Knut Dyre Haug

Kjøpte du IPS? Da må du begynne å jobbe nå

Er du blant de nesten 65 000 som benyttet deg av den nye spareordningen for pensjon i 2017? Det vil du takke deg selv for den dagen du blir pensjonist. Men husk: Dette er langsiktig sparing som krever en innsats om resultatet skal bli best mulig.

Regjeringen kom med nye regler for skattefavorisert pensjonssparing (IPS) i 2017. IPS er svaret på et spørsmål som ble stilt allerede under arbeidet med pensjonsreformen: Hvordan kompensere for at for at folk i større grad gjøres ansvarlige for sin egen pensjon?

Les også: Nå hjelper staten deg å spare til pensjon

Man ville at fremtidens folketrygd skulle være en god og trygg plattform, men så at nivået på utbetalingene kunne bli lavere for noen. Din pensjon er nå mer avhengig av hva som skjer gjennom livet, gjennom valg du eller andre tar for deg. Du tjener opp pensjon gjennom hele ditt yrkesaktive liv, og pengene skal fordeles over en stadig lengre forventet levetid. Behovet for å kunne sikre seg selv sto tydeligere frem.

Skal du få maksimalt ut av IPS-ordningen, krever det en viss egeninnsats.
- Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

Skal du binde sparepenger til pensjon, er IPS mer lønnsomt enn andre sparetilbud. Stortinget har lagt inn noen godbiter som er ment å gi akkurat denne effekten. Det kan sees på som en motytelse for at du binder pengene, til pensjonsalder eller til du eventuelt blir ufør, og noen år etter dette.

Men skal du få maksimalt ut av ordningen, så krever det en viss egeninnsats. Det er flere ting du faktisk må gjøre selv for å få full uttelling.

La oss starte med selve sparingen: Mange som kjøpte i 2017 satte inn et engangsbeløp. Det er helt OK det, men ikke gjør det flere ganger. For å få IPS virkelig lønnsomt, bør du i årene fremover ha en avtale om månedlig sparing. Da blir det lettere å spare, men det viktigste er at du da kjøper nye fondsandeler til «riktig» tid. Riktig tid er nemlig hele tiden, jevnlig. Da kjøper du både mens markedet stiger og faller. Prøver du å «time» kjøp og salg, viser erfaringene at de aller fleste av oss taper mot markedet.

Les også: Så lønnsomt er det å spare skattefordelen IPS gir deg

For å få IPS virkelig lønnsomt, bør du i årene fremover ha en avtale om månedlig sparing.
- Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

i

FAKTA OM IPS

  • Nye IPS gjelder fra og med inntektsåret 2017. Du kan spare så mye du vil inntil 40 000 kroner i året. Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 40 000 får du derfor en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2019).
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2019).
  • Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 67 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i. Forvaltningskostnaden for våre pensjonsprofiler er 0,8-1,15 prosent for fordelskunder, og 0,95-1,25 prosent for øvrige kunder.

Så må du også sjekke hvordan pengene dine spares. IPS er langsiktig sparing, og det eneste riktige for lang sparing er å ha en høy andel av aksjer. Ja, jeg vet at verdien da vil gå opp og ned, men det er faktisk bare bra. Det er faktisk disse svingningene som gir deg meravkastning over tid. De forteller deg at verdiene og forventingene forandrer seg over tid. Du er nær verdiskapningen i verden, og du får disse beskjedene rett inn på sparekontoen din, uten filter.

Til sist må du tenke kostnader. Lavere kostnader og høy aksjefondsandel er bra. Ta gjerne en andel indeksfond, og da aller helst et internasjonalt indeksfond, inn i sparemiksen din. Tilbudet av disse lavkostfondene begynner å bli bra, så din pensjonsleverandør har sikkert noen slike å tilby også.

Les også: Hvor mye koster det å spare i IPS i Storebrand?

Når denne arbeidsinnsatsen er unnagjort, er mye av ditt pensjonsforsett unnagjort for i år. Da er det bare å lene seg tilbake, holde et øye med sparesaldoen og glede seg til pensjonstilværelsen.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.