Kommentar
Wenche A. Martinussen, konserndirektør for Personmarked i Storebrand

Flere kvinner bør skaffe seg en «fuck off»-pensjon

Vi har ikke tid til å vente på at kjønnene også blir økonomisk likestilte. Mitt råd til alle kvinner allerede i dag; Skaff deg «fuck off»-penger, skriver Storebrands konserndirektør for Personmarked, Wenche A. Martinussen.

Selv i et av verdens mest likestilte land, er menns snittøkonomi klart bedre enn kvinnenes. Og det verste er at jo eldre vi blir, jo større blir dette økonomiske gapet mellom kjønnene.

Jeg tror de fleste har fått med seg at menn fremdeles tjener mer. Ifølge SSB har menn en avtalt månedslønn på i snitt over 47 000 kroner. For kvinner ligger tallet fremdeles under 41 000 kroner.

Men en følge av dette lønnsgapet prater de færreste om: Pensjonsfellen. Jo eldre kvinnen blir, dess mer ulikestilt blir i realiteten hennes økonomi.

For regnestykket omfatter mer enn lønn. Kvinner jobber også mer deltid. Kvinner tar ut brorparten av foreldrepermisjonen. Kvinner er dessuten mer syke og oftere hjemme med sykt barn, enn menn. Alt i alt fører dette gapet til at kvinner ifølge SSB i snitt får 26 prosent mindre i pensjon enn mannen. Denne ubalansen blir ekstra paradoksal når vi vet at kvinner lever vesentlig lenger enn menn.

Kunnskapen om at kvinner i svært mange tilfeller styrer mot en pensjon langt under mannens nivå, er det svært viktig å nå ut med.
- Wenche A. Martinussen, konserndirektør for Personmarked i Storebrand

Nå som stadig flere nordmenn får innskuddspensjon, er det også mer nødvendig enn før å spare ved siden av pensjonen. Men dessverre forsterker ulikheter i privat sparing maktforskjellene ytterligere. Tallene viser at kvinner sparer 16 prosent mindre enn menn: For hver hundrelapp menn sparer, sparer kvinner i snitt kun 84 kroner.

Disse tallene har jeg ikke inntrykk av at mange kjenner godt til. Jeg innser at finansansatte som meg kanskje kjenner bedre til denne urettferdigheten enn medsøstre i resten av samfunnet. Men kunnskapen om at kvinner i svært mange tilfeller styrer mot en pensjon langt under mannens nivå, er det svært viktig å nå ut med.

Les også: Kvinner strømmer til «rikmannspensjon»

Seks råd for en bedre pensjon

For vi som står i jobb i dag, har ingen tid å miste. Ikke hvis vi ønsker mest mulig økonomisk frihet, også inn i alderdommen. Det er nemlig et lite arsenal av verktøy vi selv kan benytte, for å ta egne grep om økonomien. Det handler rett og slett om å ha tilstrekkelig med penger til å kunne si «fuck off» til noe som får deg til å føle deg uvel.

Les også: Her er din enkle to do-liste for en bedre pensjon

Du har kanskje allerede hørt om begrepet «fuck-off kapital». Kort fortalt er det oppsparte penger som kan anvendes for å komme seg ut av uønskede livssituasjoner. Disse endringene er alt fra å si opp eller bli sagt opp fra en jobb, til samlivsbrudd eller flytting. Det handler rett og slett om å ha tilstrekkelig med penger til å kunne si «fuck off» til noe du ikke er fornøyd med.

Det handler rett og slett om å ha tilstrekkelig med penger til å kunne si «fuck off» til noe som får deg til å føle deg uvel.
- Wenche A. Martinussen, konserndirektør for Personmarked i Storebrand

I dag tenker jeg å lansere søsterbegrepet «fuck off»-pensjon. En pensjon som gjør det mulig å forlate livssituasjoner selv i alderdommens høst – som for eksempel en tilværelse etter 62 år preget av dårlig råd fremfor realisering og oppfyllelse av drømmer. Dette kan bli realiteten for alt for mange som stoler på at familiens samlede pensjoner er tilstrekkelig. De aller fleste pensjonsordninger arves ikke. Den som lever lengst må klare seg på sin egen pensjon.

Selvsagt har alle kvinner ulike muligheter og forutsetninger for å nå dette målet, men det finnes løsninger som kan hjelpe alle et stykke på veien.

1. Få kontroll på nåtiden

Logg inn på Min pensjon og få en samlet oversikt over pensjonspengene du har spart opp til nå, og se hva du kan forvente å leve av den dagen du slutter å jobbe.

2. Sjekk også hva din arbeidsgiver sparer i pensjon til deg hver måned

Er du misfornøyd med beløpet, ta det opp med din sjef eller fagforeningen. Pensjon er også lønn, bare utsatt til den dagen du blir pensjonist.

Les også: Så mye er vanlig å spare til pensjon i bransjen din

3. Om du lever i et parforhold, så sett dere ned og ta en grundig prat

Om utgifter, sparing, og hva som hender om dere skiller dere eller den ene partneren dør. Dette er særlig viktig for samboere.

Les også: Skranter forholdet? Dette bør du tenke på før bruddet

4. Unngå deltidsfellen. Jobb heltid så mye som mulig

Dersom tidsklemma blir for heftig, vurder om familiekabalen kan løses ved at begge voksne går ned til f.eks. 90 prosent stilling for en periode. Det kan være et godt alternativ til at det typisk er mor i huset som går ned til 80 prosent.

5. Pass på å kompenseres

Hvis du er hjemmeværende med barn over tid, mens partneren din håver inn fulltidslønn, bør dere tenke på hvordan du kan kompenseres. En løsning kan være privat sparing på en konto øremerket deg og din alderdom. Kvinner kan også i større grad kreve at mannen må ta del i de løpende utgiftene. F.eks. kan familien opprette en felleskonto for daglige innkjøp.

6. Sist, men ikke minst bør definitivt kvinner spare mer

Selvsagt er det vanskeligere å legge penger til side hvis man har lav inntekt, og lite å rutte med i utgangspunktet. Men kvinner kan uansett også ta mer aktive valg rundt sparingen sin. Sparing på bankkonto er i realiteten et tapsprosjekt – prisstigningen mer enn spiser opp rentegevinsten. Vi ser at menn har en større andel av sparingen i aksjefond, som gir høyere avkastning over lang tid.

Denne kommentaren ble først publisert i VG 29.10.2018. I etterkant har vi fått tilbakemeldinger på at det heter «fuck you»-money, men vi valgte en noe mildere versjon av begrepet. Vi synes også forslaget fra Twitter-brukeren «Magic Bullet Biotech» om å kalle det «æddabæddapenger» var svært godt. Denne omskrivingen ble også støttet av Språkrådet. Uansett hva vi kaller det – vi håper du tar grep i dag.